Punkty widzenia

Podcast: Nowe czynniki ryzyka, które będą spędzać sen z oczu dyrektorów finansowych

CFO Survey 2018H1

12 czerwca 2018 r.

Eksperci Deloitte komentują wyniki ostatniej edycji międzynarodowego badania CFO Survey 2018H1.

00:00 / 00:00

Subskrybuj "Podcasty Deloitte"

Podczas rozmowy z ekspertami Deloitte, Piotrem Świętochowskim i Julią Patorską, omawiamy najważniejsze spostrzeżenia i wnioski z ostatniego badania CFO Survey 2018H1:

  1. Jakiego rodzaju czynniki według CFOs stanowią największe ryzyko dla przyszłego rozwoju i bieżącej stabilności finansowej przedsiębiorstw w Polsce?
  2. PKB, inflacja, bezrobocie, kurs walutowy – jaką dynamikę zmian prognozują dyrektorzy finansowi w tych sferach?
  3. Jakie branże wywołują u CFOs największy optymizm a w których widać najwyższy poziom niepewności?
  4. Jak zmieniają się nakłady inwestycyjne i zatrudnienie w ocenie CFOs w Europie?
  5. Jaka jest rola technologii i rozwiązań cyfrowych w podejmowaniu decyzji strategicznych przez dyrektorów finansowych?
  6. Jakie zagrożenia globalne mogą wpłynąć na strategie polskich przedsiębiorstw?
  7. Jaką perspektywę najbliższych 12 miesięcy widzą dyrektorzy finansowi? Przeważa optymizm czy raczej niepewność?
Czy ta strona była pomocna?