Forensic, ustawa, pranie brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu

Punkty widzenia

Podcast: Projekt Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych z dnia 5 września 2018 r.

Nagranie rozmowy: 9 października 2018 r.

Zapraszamy do odsłuchania rozmowy o wyzwaniach jakie stoją przed przedsiębiorcami, w związku z nowym projektem Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

00:00 / 00:00

Subskrybuj "Podcasty Deloitte"

Podczas rozmowy zostały poruszone m.in. poniższe kwestie:

  • Jaki jest cel Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz kogo ona dotyczy?
  • Jakie wady ma dotychczasowa ustawa zdaniem ustawodawcy, co stanowi bezpośredni powód podjęcia próby zmiany przepisów? 
  • O co dokładnie chodzi z prejudykatem?
  • Jakie kary przewiduje projekt ustawy i co może dotknąć przedsiębiorców najbardziej?
  • Jakie podstawy odpowiedzialności kreuje projekt ustawy i czym różnią się od poprzednich?
  • Dlaczego ustawodawca zdecydował się wprowadzić postanowienie wskazujące na konieczność wykonywania audytów, w celu uwolnienia się od odpowiedzialności? 
  • Zachowanie należytej staranności? Jak rozumieć to pojęcie i jak zachowywać się, aby wykazać się tą należytą starannością?
  • Projekt wprowadza ochronę pracowników będących sygnalistami – jak rozumieć pojęcie sygnalisty i jakie są środki ochrony?

Webcast: Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych po nowemu

Bezpłatne seminarium on-line: 12 listopada, godz. 10:00 – 11:00

Zarejestruj się na Webcast
Czy ta strona była pomocna?