Forensic, ustawa, pranie brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu

Punkty widzenia

Podcast: Znowelizowana Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.

Nagranie rozmowy: 1 października 2018 r.

Zapraszamy do odsłuchania rozmowy o wyzwaniach związanych z wdrożeniem nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, której przepisy weszły w życie 13 lipca 2018 roku.

00:00 / 00:00

Subskrybuj "Podcasty Deloitte"

Podczas rozmowy zostały poruszone m.in. poniższe kwestie:

  • Jaki jest cel Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz kogo ona dotyczy?
  • Jakie najważniejsze zmiany wprowadza nowa Ustawa AML?
  • Zmiany wprowadzone do definicji Osoby Zajmującej Eksponowane Stanowisko Polityczne oraz ich wpływ na instytucje.
  • Zmiany dotyczące definicji Beneficjenta Rzeczywistego.
  • Zmiany w modelu oceny ryzyka klienta oraz z czym wiąże się przygotowanie oceny ryzyka instytucji obowiązanej?
  • Kary za nieprzestrzeganie wymogów Ustawy AML.
  • Największe wyzwania instytucji finansowych związane z wdrożeniem nowych wymogów.
Czy ta strona była pomocna?