podcast

Punkty widzenia

Podcast: Przesiewowe badanie genetyczne jako element profilaktyki nowotworowej przynoszący korzyści gospodarcze  

Nagranie rozmowy: 27 marca 2019 r.

Polska ma szansę zostać pionierem w prewencji nowotworowej. Korzyści płynące z badań przesiewowych w zakresie profilaktyki antynowotworowej są nie do przecenienia. Przede wszystkim umożliwiają wykrycie raka we wczesnych stadiach, a tym samym zmniejszają śmiertelność z powodu tej choroby.

Podczas spotkania z Julią Patorską, Liderem zespołu ds. analiz ekonomicznych w Deloitte, Profesorem Krystianem Jażdżewskim z Warsaw Genomics i Profesorem Mirosławem Wielgosiem, Rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rozmawialiśmy m.in. o następujących zagadnieniach:

  • w jakim stopniu czynniki środowiskowe, a w jakim genetyczne odpowiadają za zachorowalność na raka,
  • jakie koszty ponoszone są przez pacjentów i rodziny w przypadku choroby nowotworowej,
  • co należy zmienić w obecnym modelu badań przesiewowych,
  • jakie koszty, w związku z chorobami nowotworowymi, ponosi gospodarka i czy badania genetyczne mogą przyczynić się do ich zmniejszenia?  

W rozmowie udział wzięli:

Julia Patorska, Lider zespołu ds. analiz ekonomicznych w Deloitte
Profesor Krystian Jażdżewski, Warsaw Genomics
Profesor Mirosław Wielgoś, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Czy ta strona była pomocna?