Punkty widzenia

Podcast: Czy Polska jest skazana na stagnację w rozwoju?

Nagranie rozmowy, 20 listopada 2015 r.

Skumulowany wzrost gospodarczy Polski w latach 1990-2014 wyniósł 238 proc. i był największy spośród zarówno wszystkich krajów postkomunistycznych, jak i dużych gospodarek unijnych. Pod względem poziomu rozwoju gospodarczego, Polska znajduje się na poziomie 55 proc. Niemiec i około 70 proc. Hiszpanii. Zdaniem ekspertów firmy doradczej Deloitte Polska w 2040 r. jest w stanie osiągnąć poziom dochodów per capita 75-85 proc. PKB Niemiec, ale przy spełnieniu określonych warunków, przede wszystkim znacznego zwiększenia stopy oszczędności krajowych.

00:00 / 00:00

Subskrybuj "Podcasty Deloitte"

Podczas wywiadu Rafał Antczak oraz Renata Onisk rozmawiali na temat potencjału oszczędności krajowych w finansowaniu długoterminowego wzrostu gospodarczego w Polsce. Eksperci Deloitte odnieśli się również do dylematu: oszczędności vs konsumpcja oraz problematyki ubezpieczeń emerytalnych.

W rozmowie zostały poruszone następujące kwestie:

  • Jak rozwijała się polska gospodarka przez ostatnich 25 lat w porównaniu do innych krajów regionu?
  • Jak szybko polska gospodarka może dogonić bogate kraje Unii i od czego to zależy?
  • Co to znaczy „pułapka średniego poziomu rozwoju”?
  • Jak duża jest luka inwestycji i oszczędności w Polsce oraz jakie mogą być tego konsekwencje?
  • Jakie ryzyko niesie dla Polski dalsze finansowanie inwestycji długiem zagranicznym?
  • Jak powinna zmienić się polityka państwa, aby zwiększyć poziom oszczędności krajowych i indywidualnych. Dylemat: oszczędności vs konsumpcja?
  • Dlaczego Polacy nie oszczędzają? Dlaczego powinni oszczędzać?
  • Jaki powinien być system dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych – jakie powinien spełniać warunki?
  • Jak zbudować większą świadomość obecnej oferty III filaru, która  jest dość korzystna w stosunku do innych opcji długoterminowego oszczędzania?

Czy ta strona była pomocna?