Forensic, ustawa, pranie brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu

Punkty widzenia

Podcast: Kluczowe zmiany wprowadzane przez V Dyrektywę AML

Nagranie rozmowy: 8 listopada 2018 r.

30 maja 2018 Rada Unii Europejskiej przyjęła V Dyrektywę AML, która nowelizuje europejskie przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zapraszamy do odsłuchania rozmowy z udziałem ekspertów Deloitte Forensic na temat zmian, jakie wprowadza V Dyrektywa AML.

Podczas rozmowy eksperci Deloitte Forensic poruszyli najważniejsze aspekty zmian wprowadzanych przez V Dyrektywę AML, takie jak:

  • Jaki jest główny cel wprowadzenia V Dyrektywy AML? 
  • Czy powinniśmy spodziewać się rewolucyjnych zmian w polskich przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu? 
  • Jakie zmiany zaadresowane są do Organów Rządowych, a które wpływają bezpośrednio na Instytucję Obowiązane? 
  • Jakie zmiany wprowadza V Dyrektywa AML w stosunku do handlu walutami wirtualnymi? 
  • Kiedy zmiany wynikające z V Dyrektywy AML zaczną obowiązywać w Polsce?
  • Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (UBO)

Podcast:

Kluczowe zmiany wprowadzane przez V Dyrektywę AML

Czy ta strona była pomocna?