podcast

Punkty widzenia

Podcast: Budowanie włączającej organizacji otwartej na różnorodność pracowniczek i pracowników

Diversity & Inclusion Rating | HR Lab podcast

Nagranie rozmowy: 17 czerwca 2019 r.

Polityka różnorodności to podejście firmy do tworzenia środowiska pracy, w którym pracownicy, niezależnie od różnic pomiędzy nimi, mają szanse na pełne wykorzystanie swojego potencjału.

Polityka różnorodności to zatem coś więcej niż przeciwdziałanie dyskryminacji. To celowe działanie firmy na rzecz wykorzystania różnorodnych punktów widzenia, doświadczeń, pomysłów. Jego charakter włączający, inkluzywny, ma na celu tworzenie grup na rzecz inicjatyw, które szeroko łączą pracowników, a także budowania środowiska pracy, w którym pracownicy, niezależnie od różnic pomiędzy nimi, mają szanse na pełne wykorzystanie swojego potencjału.

Różnorodność nie stanowi jedynie zagadnienia o wymiarze społecznym, lecz stanowi istotny potencjał mający wpływ na rozwój biznesu.

W podcaście rozmawiamy m.in. o tym:
  • Czym jest zarządzanie różnorodnością i budowanie włączającej kultury organizacyjnej?
  • Dlaczego coraz więcej firm podejmuje działania dot. różnorodności?
  • Jakiego typu działania podejmują firmy?
  • Czym jest inicjatywa Diversity&Inclusion Rating – której podjęło się Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z Deloitte?
  • Jaki jest cel inicjatywy? Jaką wartość wnosi Diversity & Inclusion Rating?
  • Co zostaje poddane weryfikacji w ramach Diversity & Inclusion Rating?
  • W jaki sposób można wziąć udział w badaniu?
W rozmowie udział wzięli:

Marzena Strzelczak, Dyrektorka Forum Odpowiedzialnego Biznesu, opiekuna Karty Różnorodności w Polsce
Malgorzata Petru, Diversity Officer, BNP Paribas
Paulina Kaczmarek, Manager w zespole Zrównoważonego Rozwoju Deloitte
Rafał Rudzki, Senior Manager w zespole Zrównoważonego Rozwoju Deloitte

Czy ta strona była pomocna?