Punkty widzenia

Podcast: Polski biznes czeka na lidera o nowym typie kompetencji przywódczych

Omówienie głównych wniosków płynących z autorskiego badania firmy doradczej Deloitte „Kompetencje przywódcze członków zarządów i rad nadzorczych”

00:00 / 00:00

Subskrybuj "Podcasty Deloitte"

Prawie 90 proc. polskich menedżerów wskazuje, że szeroka perspektywa w myśleniu o firmie, przewodzenie zmianom oraz umiejętność osiągania zamierzonych celów finansowych to najważniejsze i najbardziej pożądane kompetencje przywódcze członków zarządu. Z kolei ich największą słabością są umiejętności z obszaru kapitału społecznego, zwłaszcza te dotykające zagadnienia zarządzania ludźmi.

Autorskie badanie firmy doradczej Deloitte Kompetencje przywódcze pozwoliło po raz pierwszy w Polsce stworzyć nowy model kompetencji przywódczych w zarządach i radach nadzorczych. Model odpowiada teraźniejszym i przyszłym wyzwaniom, przed którymi stoją firmy w erze postkryzysowej.

Szczególnie przełomowe są wyniki w zakresie postrzegania kobiet -menedżerek i ich roli. Jak uwidoczniło badanie Deloitte kobiety coraz wyżej oceniają swoje kompetencje przywódcze, odważniej myślą również o osiąganiu najwyższych szczebli kariery.

Czy ta strona była pomocna?