Punkty widzenia

Podcast: Zarządzanie płynnością przedsiębiorstw

Dlaczego zyskowne firmy upadają?

Nagranie rozmowy, 18 października 2016 r.

Według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej w Polsce rocznie upada około 700 firm, mimo że wiele z nich w swoim sprawozdaniu finansowym wykazywało zysk. Najczęściej powodem jest utrata płynności finansowej. Jak wynika z badania „Dojrzałość przedsiębiorstw w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym” firmy doradczej Deloitte głównym priorytetem firm w Polsce, oprócz zwiększenia zysku (52 proc. badanych firm), jest utrzymanie płynności finansowej (37 proc.). Osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki umiejętnemu zarządzaniu kapitałem obrotowym.

00:00 / 00:00

Subskrybuj "Podcasty Deloitte"

Eksperci odpowiadają m.in. na pytania:

  1. Dlaczego zyskowne firmy upadają? Co jest najczęstszą przyczyną upadłości?
  2. Jaka jest główna i najpoważniejsza bariera w zarządzaniu płynnością przedsiębiorstw?
  3. Czy największą przeszkodą są technologie, czy ludzie?
  4. Po jakie narzędzia sięgają firmy dla uzyskania poprawy płynności? 
  5. W jaki sposób przedsiębiorstwa mogą zwiększyć swoją zyskowność?
  6. Czy firmy stosują mechanizmy kontrolne, aby zminimalizować straty?
  7. Na ile dobre praktyki mogą pomóc w zarządzaniu kapitałem obrotowym w firmie? 
Czy ta strona była pomocna?