Punkty widzenia

W jakiej kondycji są największe firmy Europy Środkowej?

10. edycja badania największych przedsiębiorstw z 18 krajów Europy Środkowej i Ukrainy

Nagranie rozmowy, 31 sierpnia 2016 r.

Deloitte przeanalizował przychody 500 największych przedsiębiorstw za 2015 rok oraz I kwartał 2016 roku. Badanie objęło również 50 największych w regionie banków oraz 50 ubezpieczycieli. W przypadku banków Deloitte bierze pod uwagę aktywa, a w przypadku spółek ubezpieczeniowych składkę przypisaną brutto.

00:00 / 00:00

Subskrybuj "Podcasty Deloitte"

Podczas rozmowy zostały poruszone m.in. poniższe kwestie:

  • Które gospodarki Europy Środkowej radzą sobie najlepiej?
  • Jak wygląda sytuacja polskich przedsiębiorstw na tle regionu?
  • Sektor wyrobów przemysłowych, dóbr konsumpcyjnych czy energetyka – które branże są motorem wzrostu, a które spowalniają nasz region?
  • Ile firm wśród 500 największych w regionie pochodzi z Polski i jak się to zmieniało od 2008 roku?
  • Jak radzi sobie sektor bankowy i ubezpieczeniowy w Europie Środkowej?
  • Po raz pierwszy w badaniu: Transformacja cyfrowa w Europie Środkowej:
    • Jaki jest stopień zaawansowania transformacji cyfrowych w regionie?
    • Które branże są na czele procesu digitalizacji, a które wciąż definiują strategie działania w celu realizacji potencjału biznesowego?
Czy ta strona była pomocna?