Punkty widzenia

Podcast: Przełomowe zmiany w akcyzie

Jakie zmiany nas czekają?

Nagranie rozmowy, 12 maja 2015 r.

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym. Ich efektem jest projekt z dnia 23 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, który obecnie jest na etapie rozpatrywania przez Komitet Stały Rady Ministrów.

00:00 / 00:00

Subskrybuj "Podcasty Deloitte"

Planowane zmiany mają bardzo rozległy charakter. Projektowana nowelizacja jest najbardziej kompleksową od czasu obowiązywania ustawy akcyzowej z 2008 r.

Nadrzędnym celem zmian jest uproszczenie szeregu przepisów akcyzowych, zniesienie bądź ograniczenie niektórych obowiązków administracyjnych, a także poprawienie i doprecyzowanie dotychczasowych regulacji. Ustawa nowelizująca wprowadza również szereg nowych rozwiązań, m.in. w zakresie organizacji obrotu wyrobami z zerową stawką akcyzy. Dowiedz się więcej na stronie poświęconej zmianom w akcyzie.  

Czy ta strona była pomocna?

Powiązane tematy