Punkty widzenia

Zrównoważony rozwój – odpowiedź na współczesne wyzwania

Nagranie rozmowy, 6 maja 2015 r.

Zrównoważony rozwój przekuwa potencjalne zagrożenia i ryzyka w szanse rozwojowe dla organizacji z sektora prywatnego i publicznego

00:00 / 00:00

Subskrybuj "Podcasty Deloitte"

Zrównoważony rozwój to połączenie czterech kluczowych pojęć: wpływu, gospodarki, relacji i transformacji. Każda organizacja jest odpowiedzialna za swój wpływ na otoczenie gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Sposób, w jaki zarządza tym wpływem i go komunikuje, może mieć istotne znaczenie dla jej wartości i reputacji.

Oprócz wpływu, liczą się świadome pozycjonowanie organizacji w rzeczywistości gospodarczej, uwzględniające wyzwania społeczno-ekonomiczne oraz szanse i zagrożenie środowiskowe, jak również relacje i zaangażowanie interesariuszy. Wreszcie, w zrównoważonym rozwoju priorytetową rolę odgrywa transformacja myślenia o kapitale ludzkim, intelektualnym czy środowiskowym, które dla budowania wartości firmy są równie istotne jak kapitał finansowy.

Czy ta strona była pomocna?