Informacje prasowe

Tylko 12 proc. klientów ufa informacjom podawanym przez producentów

Warszawa, 11 maja 2015 r.

Ranking 250 największych firm z sektora dóbr konsumpcyjnych na świecie wg przychodów: Samsung i Apple nadal na czele listy

Mimo spowolnienia gospodarczego przychody ze sprzedaży 250 największych spółek z branży dóbr konsumpcyjnych osiągnęły w minionym roku finansowym (zakończonym najpóźniej w czerwcu 2014 roku) prawie 3,1 bln dolarów, o 5,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Jak wynika z ósmej edycji cyklicznego raportu „Global Powers of Consumer Products 2015. Connecting with the connected consumer”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, szacunkowa wartość transakcji M&A w tym sektorze sięgnęła w 2014 roku 296 mld dolarów. Z kolei największym wyzwaniem, które stoi przed producentami dóbr konsumpcyjnych jest zdobycie zaufania coraz bardziej wyedukowanych i świadomych klientów.

W minionym roku finansowym firmy z sektora dóbr konsumpcyjnych zmagały się jeszcze ze skutkami globalnego spowolnienia gospodarczego. Jednocześnie jednak, spadek cen ropy naftowej oraz zwiększona presja deflacyjna na rozwiniętych rynkach, takich jak USA, Europa czy Japonia spowodowały, że w krajach o wysokim zużyciu ropy naftowej (Japonia, Indie, USA i większość krajów europejskich) wzrosła siła nabywcza. To z kolei wpłynęło na poprawę kondycji branży dóbr konsumpcyjnych.

Średni wzrost przychodów w ostatnim zamkniętym roku podatkowym wyniósł 5,6 proc., podczas gdy rok wcześniej było to 5,1 proc. „Połowa firm, które znalazły się w zestawieniu, odnotowała szybsze tempo wzrostu przychodów niż rok wcześniej. Marża zysku netto wzrosła średnio o 9,6 proc. Jest to najlepszy wynik od 2010 roku, kiedy branża zaczęła poprawiać swoje wyniki po globalnym kryzysie gospodarczym” – wyjaśnia Magdalena Jończak, Dyrektor w Dziale Konsultingu Deloitte.

Na tle poprawiających się wyników nadal nie najlepiej wypada Europa, gdzie wzrost przychodów ze sprzedaży wyniósł jedynie 1,2 proc. W przypadku Europy już trzeci rok z rzędu jest to wynik poniżej średniej całego zestawienia. W Ameryce Północnej było to z kolei 3,6 proc. Nadzieję na rozwój i wzrost przychodów dają producentom niektóre rynki wschodzące: Ameryka Łacińska (7,3 proc.) oraz region Azji i Pacyfiku (10,9 proc.). W Afryce i na Bliskim Wschodzie było to 4,1 proc.

Więcej fuzji i przejęć w branży dóbr konsumpcyjnych

Od czasu stagnacji w 2009 roku aktywność w zakresie M&A na rynku dóbr konsumpcyjnych stale rosła do 1421 transakcji w roku 2013 w skali światowej. W przeciwieństwie do rosnącej liczby transakcji fuzji i przejęć, ich wartość spadała od 2009 roku aż do roku 2013 (223 mld dolarów). Przykładowo spadek wartości transakcji odnotowany w 2012 wynikał w dużym stopniu z okazyjnych sprzedaży związanych ze spowolnieniem gospodarczym, dzięki którym spółki przejmujące kupowały aktywa po atrakcyjnych cenach.

Na podstawie wstępnych danych za rok 2014 można spodziewać się, że liczba transakcji M&A sięgnie 1295. To co prawda mniej niż rok wcześniej, ale ich wartość była wyższa niż w 2013 roku i sięgnęła 296 mld dolarów.

W omawianym okresie ostatniego zamkniętego roku finansowego największą transakcją był zakup firmy Beam przez japoński koncern Suntory Holdings za 15,4 mld dolarów. „Wzrost organiczny pozostaje wyzwaniem dla wielu firm w branży dóbr konsumpcyjnych. W związku z tym nadal wybierają one przejęcia strategiczne jako metodę szybszego zwiększania udziału w rynku. W nadchodzących latach nadal należy spodziewać się rosnącej liczby przejęć i fuzji, co pozytywnie wpłynie na kształt portfela produktów i pozwoli zwiększyć elastyczność firm, które muszą szybko dostosowywać się do zmieniających się preferencji konsumentów” – wyjaśnia mówi Katarzyna Sermanowicz-Giza, Dyrektor w dziale Doradztwa Finansowego Deloitte. 

Jak dotrzeć do konsumenta w sieci?

Badania Deloitte wykazały, że pomimo dostępu do ogromnej liczby informacji i fachowych opinii na temat produktów w Internecie, konsumenci znacznie częściej konsultują swoje wybory z najbliższymi (przyjaciele, rodzina) niż z ekspertami. Aż 60 proc. ankietowanych twierdzi, że największe zaufanie budzą w nich opinie na temat produktów i usług wyrażone przez rodzinę, przyjaciół lub innych konsumentów. Nieco mniej badanych (43 proc.) opiera się na opiniach niezależnych ekspertów oraz pracowników sklepu stacjonarnego lub internetowego (16 proc.). Tylko 12 proc. respondentów ufa informacjom producenta. Eksperci Deloitte mówią nawet o „luce zaufania”, która wytworzyła się między klientami, a sprzedawcami. „Okazuje się, że z zaufaniem ściśle wiąże się poczucie bezpieczeństwa, które także wpływa na decyzje zakupowe konsumentów. Aż 80 proc. osób jest bardziej skłonnych do zakupów, jeśli wierzą, że ich dane powierzone producentom i sprzedawcom są należycie chronione. To jedno z największych wyzwań, jakiemu muszą stawić czoła firmy z branży dóbr konsumpcyjnych” – wyjaśnia Magdalena Jończak

Top 250 - ranking największych światowych producentów dóbr konsumenckich

Ostatni zamknięty rok podatkowy ponownie należał do producentów sprzętu elektronicznego. Przychody w tym sektorze wzrosły o niemal 11,2 proc., czyli dwa razy więcej niż wynosi średnia dla całego zestawienia. Jednak „zadyszkę” złapali dwaj liderzy w tym sektorze i w całym TOP 250. Przychody zwycięzcy rankingu, koreańskiego giganta Samsung wzrosły o 13,7 proc., podczas gdy rok wcześniej było to 21,9 proc. Z kolei Apple nie był w stanie utrzymać tempa wzrostu z ostatnich pięciu lat, które sięgało średnio ponad 40 proc. rocznie. W omawianym roku finansowym przychody ze sprzedaży amerykańskiej firmy wzrosły o 9,2 proc., podczas gdy rok wcześniej było to 44,6 proc.

Kolejny nie najlepszy rok zanotowała branża modowa, w której wzrost przychodów wyniósł 6,8 proc. Rok wcześniej sektor osiągnął tempo wzrostu na poziomie 7,3 proc.

Łączne przychody ze sprzedaży dziesięciu największych producentów dóbr konsumpcyjnych na świecie wyniosły ponad 906 mld dolarów, a to oznacza, że ich udział w przychodach TOP 250 wyniósł prawie 30 proc. Ich średnie dochody wzrosły o 7,7 proc., a marża zysku netto o 12 proc.

Z pierwszej dziesiątki i z całego zestawienia wycofano firmę Panasonic, której większość przychodów nie pochodzi już ze sprzedaży dóbr konsumpcyjnych. Podobna sytuacja zaistniała z Nokią i Blackberry. Dzięki usunięciu z zestawienia Panasonica na 10. miejscu zadebiutował największy na świecie przetwórca mięsa – brazylijska firma JBS.

W pierwszej dziesiątce największych producentów dóbr konsumpcyjnych 4. miejsce, które rok temu należało do Panasonica, zajął koncern Procter & Gamble, który awansował z 5. pozycji. Z kolei z 6. na 5. miejsce przesunęło się Sony, a z 8. na 6. PepsiCo. LG Electronics awansował z 10. na 8. pozycję.

Firmy, które znalazły się w zestawieniu musiały osiągać roczne przychody na poziomie co najmniej trzech miliardów dolarów. Średnia wartość przedsiębiorstwa wyniosła w omawianym roku 12,3 mld dolarów.

Informacje o raporcie:

Raport „Global Powers of Consumer Products 2015. Connecting with the connected consumer” przedstawia ranking 250. największych światowych producentów dóbr konsumpcyjnych w oparciu o powszechnie dostępne dane finansowe firm za ostatni zamknięty rok finansowy (obejmujący rok podatkowy firm kończący się najpóźniej w czerwcu 2014 roku). Raport prezentuje również prognozę dla gospodarki światowej, analizę kapitalizacji rynkowej w branży oraz omówienie podstawowych trendów oddziałujących na firmy w sektorze.

Subskrybuj "Informacje prasowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych informacjach prasowych.

Czy ta strona była pomocna?