Informacje prasowe

Deloitte wesprze ważne inicjatywy społeczne w Trójmieście

Z okazji 25-lecia działalności w Polsce pracownicy Deloitte zorganizują lekcje ekonomii, warsztaty dla dzieci ze świetlic środowiskowych oraz wesprą bezdomnych

Gdańsk, 17 września 2015 r.

Czy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wiedzą, ile wynosi wzrost PKB w Polsce i odróżniają inflację od deflacji? Innowacyjny projekt Uczymy Ekonomii pomoże młodzieży z Gdańska i Warszawy zgłębić tajniki finansów. Inicjatywa zakłada przeprowadzenie lekcji ekonomii oraz zorganizowanie gry finansowej opartej na zasadach gry miejskiej. Oganizatorem projektu Uczymy Ekonomii są pracownicy Deloitte. Firma z okazji 25. rocznicy swojej obecności w Polsce wspiera ważne projekty społeczne. Wśród nich znalazły się także warsztaty artystyczne dla dzieci z jednej z gdańskich świetlic środowiskowych oraz pomoc dla wychodzących z bezdomności mieszkańców Gdyni.

Pomysły inicjatyw, które wesprze Deloitte, przez kilka tygodni zgłaszali pracownicy firmy. Teraz jako koordynatorzy są odpowiedzialni za realizację swoich projektów. „Wolontariat i praca z młodzieżą daje wiele radości i satysfakcji. Realizacja samej inicjatywy, wspólne działania i zaangażowanie zespołu to duża dawka pozytywnej energii” – mówi Małgorzata Hess, koordynatorka projektu z Deloitte. „Projekt Uczymy Ekonomii ma na celu rozbudzenie zainteresowań ekonomią i finansami wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz edukację przez zabawę i zdrową rywalizację. Planujemy przeprowadzić szereg ciekawych lekcji w szkołach na tematy związane z ekonomią, przedsiębiorczością i światem finansów” - dodaje.

Projekt będzie równolegle realizowany w Gdańsku i Warszawie, a lekcje mają odbyć się od października do lutego. Po ich przeprowadzeniu zostanie zorganizowana gra finansowa oparta na zasadach gry miejskiej. Autorskie scenariusze lekcji oraz materiały dydaktyczne zostaną opublikowane na stronie internetowej Deloitte, dzięki temu będą mogły z nich korzystać nie tylko szkoły biorące udział w projekcie, ale również inne zainteresowane placówki w Polsce.

Pracownicy Deloitte chcą także pomóc osobom bezdomnym. W Gdyni jest w tej chwili ok. 30 osób, które w bardzo krótkim czasie mogą wyjść w bezdomności i podpisały z MOPS Gdynia Indywidualne Programy Wychodzenia z Bezdomności. Zespół Deloitte wesprze ich w wyposażeniu i urządzeniu mieszkań oraz zakupie przedmiotów codziennego użytku. „Pomożemy polepszyć warunki bytowe tych osób, a ponadto zaangażujemy się w przygotowanie nowego mieszkania dla kolejnych osób, które zmierzą się z trudem zbudowania swojego życia od nowa. Realizacja tego projektu pozwoli całej naszej grupie projektowej zwiększyć wiedzę, wrażliwość oraz przełamać stereotypy na temat bezdomności. Dlatego oprócz finansowego wsparcia, do realizacji tego projektu dołożymy nasz czas, zaangażowanie i aktywne słuchanie tych, którzy poczynili krok ku wielkim zmianom swojego życia” – mówi Karolina Wett, koordynatorka w Deloitte.

Z kolei celem inicjatywy „Młodzi w przyszłość” jest pokazanie młodym ludziom ze świetlic środowiskowych nowych horyzontów rozwoju. Zaplanowane działania zakładają zorganizowanie dla uczestników projektu weekendowych wyjazdów do czterech miast (Gdańska, Warszawy, Wrocławia oraz Katowic). W każdym mieście udział w akcji weźmie zarówno grupa przyjezdna, jak i z lokalnej świetlicy. Podczas wycieczek odbędą się zajęcia prowadzone metodą edukacji nieformalnej: warsztaty artystyczne, treningi umiejętności miękkich (pewność siebie, rozwiązywanie konfliktów, umiejętności pracy w grupie) oraz spotkania z lokalnymi liderami z Deloitte.

Deloitte obchodzi w tym roku 25. rocznicę działalności w Polsce. Z tej okazji firma w całym kraju wspiera 25 inicjatyw, które mają na celu pracę na rzecz społeczności lokalnych i mieszczą się w formule idei Deloitte „Making an impact that matters”. Każda z wybranych inicjatyw zostanie wsparta pomocą finansową, organizacyjną i logistyczną. 

Podczas kilku tygodni trwania konkursu zgłoszono ponad 100 inicjatyw. Ostatecznie wybrano 25 projektów pracowniczych i 2 studenckie, zgłoszone na stronie Kariera w Deloitte na Facebooku. Zgłoszone projekty mieszczą się w sześciu obszarach tematycznych: budowaniu społeczeństwa obywatelskiego; edukacji; rozwoju lokalnego; ekologii i ochrony środowiska naturalnego; kultury, sportu i zdrowia; pomocy społecznej i wyrównywanie szans.

Niezależnie od miejsca czy celu projektu każda z inicjatyw otrzyma wsparcie w wysokości 10 tys. zł. Termin ich realizacji upływa 31 marca 2016 roku.

Deloitte od wielu lat angażuje się w edukowanie rynku na temat społecznej roli biznesu. Dlatego przy tworzeniu hasła „Making an impact that matters” pracownikom firmy przyświecała myśl, że biznes ma nie tylko prawo, ale i obowiązek wpływać na rozwój społeczny. Tą ideą eksperci Deloitte dzielą się ze swoimi klientami. Dlatego również w Polsce istnieje zespół Sustainability Consulting Central Europe, który świadczy usługi doradztwa w obszarze zrównoważonego rozwoju w zakresie m.in. zintegrowanej sprawozdawczości, zaangażowania kluczowych interesariuszy, odpowiedzialnej sprzedaży, ochrony środowiska czy też mierzenia wpływu.

25 lat Deloitte w Polsce - Projekt wspierający 25 inicjatyw społecznych

Deloitte obchodzi w tym roku 25. rocznicę działalności w Polsce. Z tej okazji firma w całym kraju wspiera 25 inicjatyw pracowniczych i dwie studenckie, zaproponowane przez fanów Deloitte na Facebooku, które mają na celu pracę na rzecz społeczności lokalnych i mieszczą się w formule idei Deloitte „Making an Impact that Matters”. Każda z wybranych inicjatyw zostanie wsparta pomocą finansową, organizacyjną i logistyczną.

Podczas kilku tygodni trwania konkursu zgłoszono ponad 100 inicjatyw. Ostatecznie wybrano 25. Zgłoszone projekty mieszczą się w sześciu obszarach tematycznych: budowaniu społeczeństwa obywatelskiego; edukacji; rozwoju lokalnego; ekologii i ochrony środowiska naturalnego; kultury, sportu i zdrowia; pomocy społecznej i wyrównywanie szans. Niezależnie od miejsca czy celu projektu każda z inicjatyw otrzyma wsparcie w wysokości do 10 tys. zł. Termin ich realizacji upływa 31 marca 2016 roku.

Deloitte od wielu lat angażuje się w edukowanie rynku na temat społecznej roli biznesu. Dlatego przy tworzeniu hasła „Making an Impact that matters” pracownikom firmy przyświecała myśl, że biznes ma nie tylko prawo, ale i obowiązek wpływać na rozwój społeczny. Tą ideą eksperci Deloitte dzielą się ze swoimi klientami. Dlatego również w Polsce istnieje zespół Sustainability Consulting Central Europe, który świadczy usługi doradztwa w obszarze zrównoważonego rozwoju w zakresie m.in. zintegrowanej sprawozdawczości, zaangażowania kluczowych interesariuszy, odpowiedzialnej sprzedaży, ochrony środowiska czy też mierzenia wpływu.

Subskrybuj "Informacje prasowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych informacjach prasowych.

Czy ta strona była pomocna?