Informacje prasowe

Pracownicy Deloitte aktywizują najmłodszych mieszkańców Śląska

Z okazji 25-lecia działalności w Polsce Deloitte sfinansuje, m.in. olimpiadę sportową w katowickich podstawówkach oraz warsztaty komputerowe dla młodzieży

Katowice, 31 sierpnia 2015 r.

Nawet pół tysiąca uczniów z klas I-IV z dwunastu katowickich szkół podstawowych będzie mogło wziąć udział w Olimpiadzie Sportowej Deloitte. Impreza zostanie zorganizowana w ramach obchodów 25-lecia działalności w Polsce firmy doradczej Deloitte, która z tej okazji wspiera ważne inicjatyw społeczne w całym kraju. Pracownicy katowickiego oddziału firmy pomogą także młodzieży z rodzin zagrożonych ubóstwem w nauce obsługi komputera, zorganizują dla dzieci ze świetlic środowiskowych warsztaty artystyczne, a dla samotnych mieszkańców Katowic spotkanie wigilijne.

Pomysły inicjatyw, które wesprze Deloitte, przez kilka tygodni zgłaszali pracownicy firmy. Teraz, jako koordynatorzy są odpowiedzialni za realizację swoich projektów. Cztery z nich dotyczą Katowic.

Celem projektu „Zagraj na olimpiadzie” jest zachęcenie dzieci do prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia oraz uprawiania sportu, w tym w szczególności koszykówki. W jego ramach zostanie przeprowadzone wyjątkowe wydarzenie - Olimpiada Sportowa Deloitte, czyli impreza dla około 500 dzieci z 12 katowickich szkół podstawowych. Istotnymi działaniami poprzedzającymi Olimpiadę będzie seria pokazów (w każdej szkole), które koordynowane są przez pracowników Deloitte, trenerów z UKS SP 27 Katowice oraz zawodowych koszykarzy. Do poprowadzenia Olimpiady zaproszenie przyjął Kacper Lachowicz, jeden z najbardziej znanych koszykarskich konferansjerów w Polsce.

„Inicjatywa jest odpowiedzią na narastający problem w polskich szkołach - brak wystarczającej aktywności fizycznej. Pomysł zrodził się głowach grupy naszych pracowników, którzy od dawna w mniej lub bardziej profesjonalny sposób związani byli ze sportem i aktywnością fizyczną. Wiemy jak wielkie znaczenie dla zdrowia i prawidłowego rozwoju dzieci, ale także kształtowania ich charakterów, ma sport. Razem z naszym partnerem, klubem sportowym UKS SP27 Katowice, chcemy zaszczepić wśród najmłodszych sportowego bakcyla” – mówi Marcin Kozik, koordynator projektu w Deloitte.

Na pracy z młodzieżą koncentruje się też „Akademia Klubowicza Ku Samodzielności. Celem projektu jest wsparcie młodzieży z biedniejszych i zagrożonych patologią rodzin w konstruktywnym wchodzeniu w dorosłość. Zespół Deloitte we współpracy z psychologiem i wolontariuszami Domu Aniołów Stróżów przeprowadzi cykl warsztatów z zakresu: zarządzania czasem i budżetem, poszukiwania pracy, przygotowania do rozmów rekrutacyjnych, podstaw usług bankowych, przedsiębiorczości, obsługi komputera i kompetencji miękkich kluczowych na rynku pracy. Ponadto projekt zakłada stypendia motywacyjne dla uczestników – za kontynuację nauki oraz jako „wynagrodzenie” za prowadzenie warsztatów komputerowych dla młodszych kolegów.

„Pomysł zgłosiliśmy jako grupa osób. Chcemy pomagać tym, którzy mają zdecydowanie mniej niż my. Pomagamy żyjącym we współczesnych gettach, których rodzice często nie mają pracy ani możliwości wsparcia swoich dzieci w ich rozwoju. Niestety w wielu przypadkach bieda staje się dziedziczna. Chcemy choć w małym stopniu przyczynić się do zmiany ich trudnej sytuacji.” – mówi Tomasz Konik, koordynator projektu oraz Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego  Deloitte w Katowicach,.

Z kolei celem inicjatywy „Młodzi w przyszłość” jest pokazanie młodym ludziom ze świetlic środowiskowych nowych horyzontów rozwoju. Zaplanowane działania zakładają zorganizowanie dla uczestników projektu weekendowych wyjazdów do czterech miast (Katowic, Warszawy, Wrocławia oraz Gdańska). W każdym mieście udział w akcji weźmie zarówno grupa przyjezdna, jak i z lokalnej świetlicy. Podczas wycieczek odbędą się zajęcia prowadzone metodą edukacji nieformalnej: warsztaty artystyczne, treningi umiejętności miękkich (pewność siebie, rozwiązywanie konfliktów, umiejętności pracy w grupie) oraz spotkania z lokalnymi liderami z Deloitte.

Na grudzień zaplanowano czwarty z katowickich projektów. Pracownicy Deloitte włączą się w organizację kolacji wigilijnej dla ponad 1000 samotnych osób. Autorem inicjatywy jest Mikołaj Rykowski, który od lat organizował tego typu wydarzenia - najpierw dla małego grona osób (wtedy wieczerze wigilijne odbywały się w jego restauracji Wioska Rybacka), później grono to poszerzało się. Od kilku lat byłam zaangażowana w organizację Wigilii dla Samotnych. Teraz nadarzyła się wspaniała okazja, aby zachęcić więcej osób - ludzi, z którymi pracuję na co dzień. Nie mogłam odpuścić takiej szansy. - wyjaśnia Magdalena Nowakowska, koordynatorka projektu z Deloitte.

Deloitte obchodzi w tym roku 25. rocznicę działalności w Polsce. Z tej okazji firma w całym kraju wspiera 25 inicjatyw, które mają na celu pracę na rzecz społeczności lokalnych i mieszczą się w formule idei Deloitte „Making an impact that matters”. Każda z wybranych inicjatyw zostanie wsparta pomocą finansową, organizacyjną i logistyczną. 

Podczas kilku tygodni trwania konkursu zgłoszono ponad 100 inicjatyw. Ostatecznie wybrano 25 projektów pracowniczych i 2 studenckie, zgłoszone na stronie Kariera w Deloitte na Facebooku. Projekty mieszczą się w sześciu obszarach tematycznych: budowaniu społeczeństwa obywatelskiego; edukacji; rozwoju lokalnego; ekologii i ochrony środowiska naturalnego; kultury, sportu i zdrowia; pomocy społecznej i wyrównywanie szans. Niezależnie od miejsca czy celu projektu każda z inicjatyw otrzyma wsparcie w wysokości 10 tys. zł. Termin ich realizacji upływa 31 marca 2016 roku.

Deloitte od wielu lat angażuje się w edukowanie rynku na temat społecznej roli biznesu. Dlatego przy tworzeniu hasła „Making an impact that matters” pracownikom firmy przyświecała myśl, że biznes ma nie tylko prawo, ale i obowiązek wpływać na rozwój społeczny. Tą ideą eksperci Deloitte dzielą się ze swoimi klientami. Dlatego również w Polsce istnieje zespół Sustainability Consulting Central Europe, który świadczy usługi doradztwa w obszarze zrównoważonego rozwoju w zakresie m.in. zintegrowanej sprawozdawczości, zaangażowania kluczowych interesariuszy, odpowiedzialnej sprzedaży, ochrony środowiska czy też mierzenia wpływu.

25 lat Deloitte w Polsce - Projekt wspierający 25 inicjatyw społecznych

Deloitte obchodzi w tym roku 25. rocznicę działalności w Polsce. Z tej okazji firma w całym kraju wspiera 25 inicjatyw pracowniczych i dwie studenckie, zaproponowane przez fanów Deloitte na Facebooku, które mają na celu pracę na rzecz społeczności lokalnych i mieszczą się w formule idei Deloitte „Making an Impact that Matters”. Każda z wybranych inicjatyw zostanie wsparta pomocą finansową, organizacyjną i logistyczną.

Podczas kilku tygodni trwania konkursu zgłoszono ponad 100 inicjatyw. Ostatecznie wybrano 25. Zgłoszone projekty mieszczą się w sześciu obszarach tematycznych: budowaniu społeczeństwa obywatelskiego; edukacji; rozwoju lokalnego; ekologii i ochrony środowiska naturalnego; kultury, sportu i zdrowia; pomocy społecznej i wyrównywanie szans. Niezależnie od miejsca czy celu projektu każda z inicjatyw otrzyma wsparcie w wysokości do 10 tys. zł. Termin ich realizacji upływa 31 marca 2016 roku.

Deloitte od wielu lat angażuje się w edukowanie rynku na temat społecznej roli biznesu. Dlatego przy tworzeniu hasła „Making an Impact that matters” pracownikom firmy przyświecała myśl, że biznes ma nie tylko prawo, ale i obowiązek wpływać na rozwój społeczny. Tą ideą eksperci Deloitte dzielą się ze swoimi klientami. Dlatego również w Polsce istnieje zespół Sustainability Consulting Central Europe, który świadczy usługi doradztwa w obszarze zrównoważonego rozwoju w zakresie m.in. zintegrowanej sprawozdawczości, zaangażowania kluczowych interesariuszy, odpowiedzialnej sprzedaży, ochrony środowiska czy też mierzenia wpływu.

Subskrybuj "Informacje prasowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych informacjach prasowych.

Czy ta strona była pomocna?