Informacje prasowe

Deloitte pomoże wyremontować pierwszą w Małopolsce klinikę leczenia dzikich zwierząt

Z okazji 25-lecia działalności w Polsce Deloitte umożliwi realizację dwóch ważnych małopolskich inicjatyw społecznych.

Kraków, 31 sierpnia 2015 r.

W Krakowie działa pierwsza w województwie małopolskim klinika weterynaryjna dla dzikich zwierząt. Urząd Miasta Krakowa przekazał już inicjatorom tego projektu lokal na nową siedzibę, ale wciąż brakuje pieniędzy na remont. Przedsięwzięcie wesprze firma doradcza Deloitte, która z okazji 25. rocznicy swojej obecności w Polsce finansuje ważne inicjatywy społeczne. Pracownicy krakowskiego oddziału firmy, zaangażują się także we wsparcie młodych matek, które przebywają w domu dziecka.

Pomysły inicjatyw, które wesprze Deloitte, przez kilka tygodni zgłaszali pracownicy firmy. Teraz jako koordynatorzy są odpowiedzialni za realizację swoich projektów. Dwa z nich dotyczą Krakowa. „Zdarza się, że póki nie widzimy działań i pracy konkretniej instytucji, nie jesteśmy świadomi, że pomoc w ogóle jest potrzebna. Dopóki nie spotkałem się z działalnością Dzikiej Kliniki, nie zdawałem sobie sprawy, ile różnych problemów dzikich zwierząt może powodować człowiek. Oczywiście natura całkiem nieźle radzi sobie z dostosowaniem do naszych działań na ziemi, ale opieka nad poszkodowanymi zwierzętami, w przypadku szkód powstałych z bezpośrednio lub pośrednio z naszej winy jest potrzebna.” – mówi Krzysztof Franiak, Koordynator projektu i koordynator w dziale marketingu podatkowego Deloitte.

Dzika Klinika realizuje projekt przystosowania ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt. Celem projektu jest remont ośrodka, obejmujący przygotowanie potrzebnych miejsc „noclegowych” oraz pomieszczeń odpowiednich dla różnych gatunków zwierząt. Plany obejmują remont kuchni, łazienki, pokoju lotów – do ćwiczenia zwierząt przed wypuszczeniem, stworzenie izolatki/pokoju dla zwierząt na intensywnej terapii, pokoju dla pisklaków z miejscem do ich karmienia, pokoju ssaczy (dla jeży, wiewiórek, nietoperzy itp.), pokoju ptasiego oraz biura fundacji. „Mam nadzieję, że dzięki temu projektowi więcej osób usłyszy o inicjatywach, które podejmuje Dzika Klinika, co przyczyni się do wzrostu świadomości w sprawie problemów jakie dotykają dzikie zwierzęta” – mówi Krzysztof Franiak.

Druga z inicjatyw, które podejmują pracownicy Deloitte z okazji jubileuszu 25-lecia, dotyczy pomocy wychowankom domu dziecka. Krakowski dom małego dziecka im. Jana Brzechwy, zakupując stare mieszkanie, pragnie stworzyć możliwość usamodzielnienia się młodym matkom z małymi dziećmi, przebywającymi dotąd w placówce. Lokal wymaga jednak sporych nakładów finansowych oraz pracy. Pracownicy Deloitte stworzyli zespół projektowo-remontowy, który zakupi podstawowe materiały (farby, pędzle, elementy wyposażenia kuchni) oraz zaangażuje się w remont i urządzenie nowej filii domu dziecka.

Deloitte obchodzi w tym roku 25. rocznicę działalności w Polsce. Z tej okazji firma w całym kraju wspiera 25 inicjatyw, które mają na celu pracę na rzecz społeczności lokalnych i mieszczą się w formule idei Deloitte „Making an impact that matters”. Każda z wybranych inicjatyw zostanie wsparta pomocą finansową, organizacyjną i logistyczną. 

Podczas kilku tygodni trwania konkursu zgłoszono ponad 100 inicjatyw. Ostatecznie wybrano 25 projektów pracowniczych i 2 studenckie, zgłoszone na stronie Kariera w Deloitte na Facebooku. Projekty mieszczą się w sześciu obszarach tematycznych: budowaniu społeczeństwa obywatelskiego; edukacji; rozwoju lokalnego; ekologii i ochrony środowiska naturalnego; kultury, sportu i zdrowia; pomocy społecznej i wyrównywanie szans. Niezależnie od miejsca czy celu projektu każda z inicjatyw otrzyma wsparcie w wysokości 10 tys. zł. Termin ich realizacji upływa 31 marca 2016 roku.

Deloitte od wielu lat angażuje się w edukowanie rynku na temat społecznej roli biznesu. Dlatego przy tworzeniu hasła „Making an impact that matters” pracownikom firmy przyświecała myśl, że biznes ma nie tylko prawo, ale i obowiązek wpływać na rozwój społeczny. Tą ideą eksperci Deloitte dzielą się ze swoimi klientami. Dlatego również w Polsce istnieje zespół Sustainability Consulting Central Europe, który świadczy usługi doradztwa w obszarze zrównoważonego rozwoju w zakresie m.in. zintegrowanej sprawozdawczości, zaangażowania kluczowych interesariuszy, odpowiedzialnej sprzedaży, ochrony środowiska czy też mierzenia wpływu.

25 lat Deloitte w Polsce - Projekt wspierający 25 inicjatyw społecznych

Deloitte obchodzi w tym roku 25. rocznicę działalności w Polsce. Z tej okazji firma w całym kraju wspiera 25 inicjatyw pracowniczych i dwie studenckie, zaproponowane przez fanów Deloitte na Facebooku, które mają na celu pracę na rzecz społeczności lokalnych i mieszczą się w formule idei Deloitte „Making an Impact that Matters”. Każda z wybranych inicjatyw zostanie wsparta pomocą finansową, organizacyjną i logistyczną.

Podczas kilku tygodni trwania konkursu zgłoszono ponad 100 inicjatyw. Ostatecznie wybrano 25. Zgłoszone projekty mieszczą się w sześciu obszarach tematycznych: budowaniu społeczeństwa obywatelskiego; edukacji; rozwoju lokalnego; ekologii i ochrony środowiska naturalnego; kultury, sportu i zdrowia; pomocy społecznej i wyrównywanie szans. Niezależnie od miejsca czy celu projektu każda z inicjatyw otrzyma wsparcie w wysokości do 10 tys. zł. Termin ich realizacji upływa 31 marca 2016 roku.

Deloitte od wielu lat angażuje się w edukowanie rynku na temat społecznej roli biznesu. Dlatego przy tworzeniu hasła „Making an Impact that matters” pracownikom firmy przyświecała myśl, że biznes ma nie tylko prawo, ale i obowiązek wpływać na rozwój społeczny. Tą ideą eksperci Deloitte dzielą się ze swoimi klientami. Dlatego również w Polsce istnieje zespół Sustainability Consulting Central Europe, który świadczy usługi doradztwa w obszarze zrównoważonego rozwoju w zakresie m.in. zintegrowanej sprawozdawczości, zaangażowania kluczowych interesariuszy, odpowiedzialnej sprzedaży, ochrony środowiska czy też mierzenia wpływu.

Subskrybuj "Informacje prasowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych informacjach prasowych.

Czy ta strona była pomocna?