Informacje prasowe

„Świetlica marzeń” – dzieci z autyzmem w Łodzi mają już swoje miejsce

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi mogą już korzystać ze „Świetlicy marzeń” - miejsca stworzonego z myślą o dzieciach z autyzmem. Świetlica, która została wyposażona w sprzęt odpowiedni do zabawy oraz nauki, powstała dzięki wsparciu finansowemu firmy doradczej Deloitte, która obchodzi 25 rocznicę działalności w Polsce i z tej okazji realizuje 25 inicjatyw społecznych w całej Polsce.

Łódź, 11 kwietnia 2016 r.

Wyremontowana świetlica znajduje się na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 przy ul. Niciarnianej 2a w Łodzi. „Chcieliśmy stworzyć miejsce do wspierania optymalnego rozwoju dzieci z autyzmem. Uznaliśmy, że najlepiej możemy je wspomóc poprzez przeprowadzenie remontu świetlicy i wydzielenie z niej oddzielnej sali, umożliwiającej zabawę i pracę w środowisku o ograniczonej ilości bodźców słuchowych i wzrokowych” – wyjaśnia Łukasz Starosta, opiekun inicjatywy ze strony Deloitte.

Placówka przed remontem nie była przystosowana do potrzeb uczniów z zespołu szkół specjalnych, wymagających stałej, specjalnej opieki. Po remoncie została podzielona na część edukacyjną oraz część do zabaw. Dzięki temu dzieci, które potrzebują skupienia mogą wykonywać pracę w przystosowanym do tego pomieszczeniu, natomiast pozostała część przeznaczona jest na aktywności fizyczne oraz zabawę.

„Wybraliśmy ten ośrodek, żeby zapewnić dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie oraz dzieciom z autyzmem odpowiednie warunki do zrównoważonego rozwoju, a w efekcie zapewnić im jak najlepsze przystosowanie do wejścia w dorosłe życie” – mówi Michał Mikulski, koordynator projektu.

Świetlica została wyciszona i pomalowana w stonowanych kolorach, aby ograniczyć dzieciom napływ rozpraszających bodźców. Ponadto wydzielono specjalne miejsca, w których można odrobić lekcje, odpocząć, słuchać muzyki czy bawić się. Projekt obejmował również wyposażenie świetlicy w sprzęt odpowiedni do relaksacji, zabawy i nauki. Ze „Świetlicy marzeń” będą korzystać uczniowie oraz przedszkolaki.

„Nasz ośrodek ma duże potrzeby, a remont świetlicy był jedną z nich. Cieszę się razem z dziećmi, że udało się zrealizować ten projekt, dzięki któremu polepszyła się nasza codzienna praca” – powiedziała Maria Pielas, dyrektorka Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi.

Pracownicy Deloitte zaangażowali się w działania na rzecz łódzkich dzieci w ramach wspieranych przez firmę 25 inicjatyw społecznych na 25-lecie Deloitte w Polsce. Z tej okazji firma w całym kraju finansuje projekty, które mają na celu poprawę sytuacji społeczności lokalnych i mieszczą się w formule idei Deloitte „Making an impact that matters” (co oznacza kreowanie pozytywnych zmian). Projekty obejmują sześć obszarów tematycznych: budowanie społeczeństwa obywatelskiego; edukacja; rozwój lokalny; ekologia i ochrona środowiska naturalnego; kultura, sport i zdrowie; pomoc społeczna i wyrównywanie szans.

www.deloitte.com/pl/25lat

Subskrybuj "Informacje prasowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych informacjach prasowych.

Czy ta strona była pomocna?