Informacje prasowe

Młodzi ekonomiści na rynku pracy: pracodawcy, edukacja a pokolenie Y

Konferencja

Warszawa, 4 marca 2016 r.

9 marca br. w Warszawie odbędzie się konferencja „Zawód Ekonomisty. Wyzwania i bariery”, zorganizowana przez Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie we współpracy z firmą doradczą Deloitte. Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z Warszawy i okolic oraz nauczyciele przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych będą mogli dowiedzieć się, jak przygotować młodzież do wejścia na rynek pracy oraz jakie są oczekiwania pracodawców wobec młodych ekonomistów. Konferencja odbędzie się w ramach projektu „Uczymy ekonomii”, jednej z inicjatyw społecznych realizowanych z okazji obchodów 25-lecia działalności Deloitte w Polsce.

Całodniowa konferencja odbędzie się w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie, przy ul. Stawki 10. Spotkanie będzie podzielone na dwie części.

  • Poranne wykłady będą dotyczyły wchodzenia młodzieży na rynek pracy, kształcenia pozaformalnego, roli organizacji pozarządowych w tworzeniu miejsc pracy oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji w zatrudnianiu młodzieży. 
  • W drugiej części będzie z kolei mowa o kształceniu liderów na potrzeby rynku pracy oraz o możliwościach i szansach jakie daje wykształcenie ekonomiczne.

Uczestnicy konferencji dowiedzą się także, kogo poszukują pracodawcy i jakie kompetencje powinni posiadać kandydaci do pracy. „Chcemy mówić o roli dorosłych w kształceniu młodych liderów, o nabywaniu przez nich umiejętności i kompetencji tak, aby byli dokładnie takimi kandydatami, jakich poszukują pracodawcy. Aby potrafili sprostać stawianym im wymaganiom” – mówi Dorota Lipińska, Dyrektor, Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie.

Pracodawcy coraz częściej zwracają się do szkół ponadgimnazjalnych w poszukiwaniu w pełni ukształtowanego pracownika. Chcemy tak kształcić młodzież, żeby osiągała jak najlepsze kwalifikacje i była konkurencyjna na rynku pracy” – dodaje Patrycja Marciniak, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i organizator konferencji, Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie.

Prelegenci oraz tematy wystąpień:

  • dr hab. Ewa Giermanowska – Uniwersytet Warszawski, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych, „Wchodzenie młodzieży na rynek pracy”,
  • dr hab. Tomasz Rostkowski – Szkoła Główna Handlowa, Instytut Kapitału Ludzkiego, „Kształcenie liderów na potrzeby runku pracy”,
  • dr Dariusz Danilewicz – Szkoła Główna Handlowa, Instytut Kapitału Ludzkiego, „Edukacja ekonomiczna w polskiej szkole - szklanka do połowy pełna, czy do połowy pusta”,
  • dr Magdalena Arczewska – Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, „Rola organizacji pozarządowych w kształceniu pozaformalnym, tworzenie miejsc pracy”,
  • Halina Frańczak – Dyrektor Marketingu i Komunikacji Deloitte w Polsce oraz Europie Środkowej, „Cele, aspiracje i oczekiwania pokolenia Y. Jacy są przyszli liderzy biznesu?”.

Na spotkanie zaproszono również przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, stołecznego Biura Edukacji, Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich oraz przedstawicieli pracodawców. „Uznaliśmy, że taka wymiana doświadczeń będzie cenna dla wszystkich środowisk. Liczę, że dialog oraz integracja ośrodków edukacyjnych i pracodawców w efekcie końcowym przełoży się na jakość kształcenia młodych ekonomistów i spójność z zapotrzebowaniem rynku pracy. Szkoły ponadgimnazjalne i uczelnie wyższe chcą tym potrzebom jak najlepiej sprostać, a my chcemy im w tym pomóc” – wyjaśnia Małgorzata Hess, koordynatorka projektu ze strony Deloitte.

Dwa tygodnie po konferencji (również w ramach projektu „Uczymy ekonomii”) odbędzie się międzyszkolny konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Deloitte Financial Game”. Będzie to gra o tematyce finansowej oparta na zasadach gry miejskiej.

Rozpoczęty w październiku ubiegłego roku projekt „Uczymy ekonomii” ma na celu rozbudzenie zainteresowań ekonomią i finansami wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz edukację przez zabawę i zdrową rywalizację. W jego ramach odbyły się już autorskie lekcje ekonomii w szkołach w Warszawie i Gdańsku. Scenariusze tychże lekcji oraz materiały dydaktyczne zostaną niebawem opublikowane na stronie internetowej Deloitte, dzięki czemu będą mogły z nich korzystać nie tylko szkoły biorące udział w projekcie, ale również inne zainteresowane placówki oświatowe w Polsce.

25 lat Deloitte w Polsce - Projekt wspierający 25 inicjatyw społecznych

Deloitte obchodzi w tym roku 25. rocznicę działalności w Polsce. Z tej okazji firma w całym kraju wspiera 25 inicjatyw pracowniczych i dwie studenckie, zaproponowane przez fanów Deloitte na Facebooku, które mają na celu pracę na rzecz społeczności lokalnych i mieszczą się w formule idei Deloitte „Making an Impact that Matters”. Każda z wybranych inicjatyw zostanie wsparta pomocą finansową, organizacyjną i logistyczną.

Podczas kilku tygodni trwania konkursu zgłoszono ponad 100 inicjatyw. Ostatecznie wybrano 25. Zgłoszone projekty mieszczą się w sześciu obszarach tematycznych: budowaniu społeczeństwa obywatelskiego; edukacji; rozwoju lokalnego; ekologii i ochrony środowiska naturalnego; kultury, sportu i zdrowia; pomocy społecznej i wyrównywanie szans. Niezależnie od miejsca czy celu projektu każda z inicjatyw otrzyma wsparcie w wysokości do 10 tys. zł. Termin ich realizacji upływa 31 marca 2016 roku.

Deloitte od wielu lat angażuje się w edukowanie rynku na temat społecznej roli biznesu. Dlatego przy tworzeniu hasła „Making an Impact that matters” pracownikom firmy przyświecała myśl, że biznes ma nie tylko prawo, ale i obowiązek wpływać na rozwój społeczny. Tą ideą eksperci Deloitte dzielą się ze swoimi klientami. Dlatego również w Polsce istnieje zespół Sustainability Consulting Central Europe, który świadczy usługi doradztwa w obszarze zrównoważonego rozwoju w zakresie m.in. zintegrowanej sprawozdawczości, zaangażowania kluczowych interesariuszy, odpowiedzialnej sprzedaży, ochrony środowiska czy też mierzenia wpływu.

Subskrybuj "Informacje prasowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych informacjach prasowych.

Czy ta strona była pomocna?