Agile nowym standardem pracy w sektorze finansowym

Informacje prasowe

Agile nowym standardem pracy w sektorze finansowym

Metody zwinne skutecznie zacieśniają współpracę działów IT i biznesu w instytucjach finansowych

Warszawa, 17 c zerwca 2024 r.

Zastosowanie zwinnego podejścia w branży finansowej to utrzymujący się trend, czego przyczyn można upatrywać w korzyściach, jakie niesie ze sobą większa elastyczność w sposobie pracy. O oczekiwanych i realnych zyskach dla firm wdrażających agile dyskutowali uczestnicy jednej z sesji XIV Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Prowadzona przez ekspertów firmy Deloitte debata „Agile w sektorze finansowym – nowy standard pracy czy kosztowny eksperyment?” dotyczyła także dobrych praktyk oraz wpływu regulacji na zwinną transformację.

Zagadnieniom zwinnej transformacji w sektorze finansowym poświęcony był jeden z paneli XIV edycji Europejskiego Kongresu Finansowego, prowadzony przez ekspertów Deloitte. Do dyskusji wprowadził Marcin Cieśliński, partner associate w Zespole Dostarczania i Modernizowania Systemów Deloitte. W trakcie swojej prelekcji ekspert przytoczył wyniki badania Deloitte Agile Maturity Survey 2023 przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie 536 respondentów z 200 organizacji działających na polskim rynku. Uczestnikami ankiety byli przedstawiciele każdego poziomu organizacyjnego, zarówno kadra zarządzająca, menedżerowie średniego szczebla, jak i specjaliści. Najliczniejszą grupę, bo aż jedną trzecią respondentów, stanowili przedstawiciele sektora finansowego.

Obserwujemy rozdźwięk między oczekiwanymi benefitami a realnymi zyskami płynącymi z wprowadzenia metodyki agile. Trzy czwarte respondentów z sektora finansowego liczyło na to, że dzięki pracy w modelu zwinnym skróci się czas dostarczania produktów i usług dla klientów, natomiast taką korzyść odnotowała niecała jedna trzecia respondentów. Najbardziej oczekiwane efekty to dostosowanie produktów do potrzeb klientów, zwiększenie współpracy między biznesem i IT oraz zwiększenie satysfakcji klienta. Z największym sukcesem zwinne organizacje zacieśniają relacje działów IT i biznesu. Aż 59 proc. respondentów z branży finansowej wskazało na tę zaletę

– mówi Marcin Cieśliński.


Różne oczekiwania względem metod zwinnych

Jak wskazał ekspert, jedna trzecia respondentów z branży finansowej potwierdziła, że metody zwinne zwiększyły zaangażowanie pracowników. Sektor radzi sobie za to gorzej niż inne branże w dostosowaniu usług do potrzeb klientów, ponieważ tylko 29 proc. ankietowanych potwierdza osiągnięcie tego celu (w zestawieniu z 45 proc. ogółu respondentów). Jeśli chodzi o korzyści finansowe, w omawianej branży odnotowało je 57 proc. firm. Wśród organizacji działających w agile krócej niż trzy lata było to zaledwie 8 proc.

Z naszego badania wynika, że agile rzadko wiąże się z redukcją kosztów zwłaszcza w początkowej fazie wdrożenia. Nie znaczy to jednak, że metody zwinne są droższe od tradycyjnych. Spadek kosztów powinien wynikać z nowej, bardziej efektywnej struktury. Niemniej, na początkowym etapie zwinnej transformacji firmy koszty reorganizacji są znaczne, choćby ze względu na zwiększenie poziomu zatrudnienia. Warto też pamiętać o tym, by skupiać się raczej na dodatniej wartości wygenerowanej niż na samej redukcji kosztów

– wyjaśnił Daniel Martyniuk, partner, lider doradztwa technologicznego, Deloitte.


Podejście indywidualne

W debacie podkreślono, że przy wdrażaniu metody agile należy pamiętać o indywidualnym kodzie kulturowym każdej organizacji i odnosić się do realnych potrzeb. Zdaniem ekspertów konieczne jest respektowanie faktu, że zmiany zachodzą nie tylko w biznesie, ale też w innych gałęziach firmy.
 

Nie można sobie pozwolić na zwinną transformację, jeśli mamy wątpliwości co do dojrzałości organizacji. Agile trzeba dostosować i uszyć na miarę każdej firmy. W wielu bankach obserwowaliśmy nieskuteczne próby wdrożenia agile dużych systemów. W takich sytuacjach szczególnie należy pamiętać, że metody zwinne wymagają indywidualnych zmian i adaptacji modelu, żeby ich wdrożenie było w pełni efektywne i aby uniknąć problemów architektonicznych

– dodała Monika Płocke, partnerka, Core Business Operations Portfolio Lead, Deloitte.

Paneliści wskazali na przyspieszenie etapu koncepcyjnego dzięki agile. W tradycyjnej metodyce waterfall etap ten zajmuje nawet miesiące, zaś w agile biznes i IT współpracują już od początku. Eksperci byli zgodni co do tego, że skutecznie wdrożona zwinna transformacja, która dotyka poziomu kultury organizacyjnej, staje się dziś kluczową strategią zachowania konkurencyjności firm. Zwinna transformacja powinna być zatem traktowana jako konieczna inwestycja, a nie koszt.


Wyzwania zwinnej transformacji

Podczas debaty podkreślano, że zwinną metodologię trzeba wdrażać w całej firmie, aby osiągnąć efekty biznesowe. Agile wprowadzony jednie w dziale IT nie zmieni sytuacji całej organizacji.

Branża finansowa jest objęta szczególnym poziomem kontroli i nadzoru. Przez lata sprawiało to, że ich struktury i procedury były niezmienne i zachowawcze. Jednocześnie, instytucje finansowe w Polsce i na świecie działają w ramach zmieniających się regulacji prawnych. Wprowadzenie kultury zwinnej daje im nowe możliwości, ale potrafi też stanowić wyzwanie w kontekście potrzeby dostosowywania się do przepisów

– stwierdził Daniel Martyniuk.

Zdaniem panelistów do największych trudności przy wdrażaniu metod zwinnych zalicza się zmiana odpowiedzialności za ryzyko. Ważna jest tu świadomość współodpowiedzialności i rola architektów korporacyjnych oraz jasne zarządzanie odpowiedzialnością liderów przy reorganizacji firmy. Regulacje stwarzają naturalnie pewne ograniczenia, a najważniejszym elementem jest zapewnienie bezpieczeństwa klientów.

Subskrybuj "Informacje prasowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych informacjach prasowych.

Czy ta strona była pomocna?