Deloitte ogłasza nową ofertę kompleksowych usług zarządzanych dotyczących zapewnienia zgodności z przepisami i bezpieczeństwa

Informacje prasowe

Deloitte ogłasza nową ofertę kompleksowych usług zarządzanych dotyczących zapewnienia zgodności z przepisami i bezpieczeństwa w chmurze

System ConvergeSECURITY przygotowano we współpracy z AWS

Zarządzanie ryzykiem 2023

Z myślą o rosnących wymogach związanych z bezpieczeństwem firma Deloitte postanowiła wykorzystać kompetencje AWS i zaproponować klientom rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa w modelu managed services. Z pomocą nowego narzędzia można przeprowadzić kompleksową transformację chmurową przedsiębiorstwa.

ANAHEIM, CA, US, 13 czerwca 2023 r. — Deloitte, lider w dziedzinie globalnych usług cyfrowych, ogłasza swoją współpracę z Amazon Web Services (AWS) w zakresie usług ConvergeSECURITY dotyczących bezpieczeństwa i zgodności z wymogami regulacyjnymi.

ConvergeSECURITY pozwala przyspieszyć transformację chmurową przedsiębiorstwa dzięki połączeniu następujących elementów: rozwiązań AI wspomagających bezpieczeństwo i kontrolujących zgodność z przepisami, doświadczenia konsultingowego oraz zasobów dostosowanych do indywidulanych potrzeb klienta, bazujących na praktycznej wiedzy na temat zagrożeń i wykorzystujących Amazon Security Lake – wszystko we współpracy z AWS Global Partner Security Initiative.

Zgodnie z raportem Deloitte US Future of Cloud Survey 87 proc. firm planuje w ciągu najbliższych lat zwiększyć inwestycje związane z pracą w chmurze przynajmniej o 6 proc., a wiele jednostek deklaruje wzrost nakładów o ponad 20 proc. Coraz szersze wykorzystanie rozwiązań chmurowych rodzi obawy związane z bezpieczeństwem i zachowaniem zgodności z przepisami w złożonych hybrydowych środowiskach technologicznych – zwłaszcza że firmy często stosują oprogramowania zabezpieczające opracowane przez różnych dostawców. W konsekwencji procesy adaptacyjne przebiegają wolniej.

ConvergeSECURITY to spójne rozwiązanie, obejmujące usługi zarządzane (managed services), które pozwalają na bezpieczne przeprowadzenie całego procesu migracji do chmury oraz transformacji chmurowej i dotyczą kwestii zapewnienia zgodności regulacyjnej, bezpieczeństwa, reagowania na incydenty oraz wzmacniania odporności. Usługi ConvergeSECURITY można rozwijać na kolejnych etapach przekształceń chmurowych. Usługi te charakteryzują się wykorzystaniem innowacyjnych technik, co szczególnie wartościowe w obecnych czasach niedoboru specjalistów w dziedzinie cyfryzacji (szacuje się, że do 2025 roku powstanie 3,5 wakatów na stanowiskach związanych z digitalizacją).

„Dzisiejsze otoczenie biznesowe jest skomplikowane i zaawansowane technicznie, co sprawia, że troska o bezpieczeństwo pozwala firmie zyskać przewagę nad konkurencją. Do systemów organizacji można przedostać się w ciągu kilku sekund. Ani ludzie, ani narzędzia dotychczas używane nie potrafią wystarczająco szybko analizować wszystkich danych napływających do firmy. Przedsiębiorstwa, które zadbają o wprowadzenie odpowiednich procedur cyberbezpieczeństwa w procesach cyfrowych przekształceń, będą miały największe szanse na sukces w dłuższej perspektywie” – twierdzi Emily Mossburg, Cyber leader, Deloitte Global. „Tym, co wyróżnia system ConvergeSECURITY na rynku, jest skuteczne połączenie najwyższej klasy usług i rozwiązań Deloitte oraz usług zabezpieczających otoczenie chmurowe oferowanych przez AWS z podejściem ukierunkowanym na wypracowanie przewagi rynkowej”.

Dzięki zaangażowaniu Amazon Security Lake i Amazon Bedrock, Foundation Model API Service oraz usług Deloitte w zakresie zachowania zgodności z przepisami i zapewnienia bezpieczeństwa system ConvergeSECURITY umożliwia przedsiębiorstwom efektywną analizę większych ilości danych. Rozwiązanie proponowane przez AWS i Deloitte dostarcza praktycznych informacji na temat bezpieczeństwa, co pozwala na wcześniejsze wykrywanie zagrożeń i automatyczną obsługę incydentów. Dzięki temu systemy przedsiębiorstwa są znacznie bezpieczniejsze, czas potrzebny na rozwiązanie problemu związanego z naruszeniem zasad bezpieczeństwa zostaje skrócony, a związane z tym koszty – ograniczone. W konsekwencji, zarówno organy regulacyjne, jak i wewnętrzne jednostki odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem pozytywnie oceniają te usługi.

ConvergeSECURITY umożliwia współpracę na poszczególnych etapach transformacji chmurowej – dzięki temu klienci korporacyjni mogą poznać najlepsze praktyki i zdobyć doświadczenie, które pomoże im w przyszłych samodzielnych działaniach. ConvergeSECURITY obejmuje następujące cztery obszary bezpieczeństwa w chmurze:

  1. zarządzanie – wprowadzenie zabezpieczeń w celu zmniejszenia ryzyka związanego z cyberprzestępczością
  2. wykrywanie – identyfikacja i unikanie ryzyka przedostania się hakerów do systemu
  3. reagowanie – działania w odpowiedzi na potencjalne zagrożenie
  4. odzyskiwanie – zapewnienie usystematyzowanej procedury reagowania na incydenty w celu zminimalizowania przestojów.

To, co wyróżnia AWS i Deloitte to specjalistyczna wiedza i oferta sprawdzonych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, które umożliwiają nowym i obecnym klientom bezpieczną migrację do chmury. Dodanie do infrastruktury biznesowej jednego systemu zapewnia ochronę całego przedsiębiorstwa przed eskalacją zagrożeń, a jednocześnie umożliwia innowacyjne transformacje chmurowe.

„Cieszymy się, że możemy współpracować z Deloitte, aby wspólnie przekazywać naszym klientom rozwiązania zabezpieczające i wiedzę specjalistyczną, które pozwalają na bezpieczną migrację do chmury” – mówi Julia Chen, wiceprezes, Partner Core, AWS. „Dzięki ConvergeSECURITY firmy będą wdrażać systemy chmurowe szybciej i bezpieczniej – to zmieni sposób działania biznesu”.

Więcej informacji na temat współpracy AWS i Deloitte można znaleźć na stronie: https://www2.deloitte.com/us/en/pages/about-deloitte/solutions/deloitte-aws-relationship.html.

###

O Deloitte
Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, („DTTL”) i jej firm członkowskich oraz ich jednostek stowarzyszonych (zwanych łącznie „organizacją Deloitte”). DTTL (zwana również „Deloitte Global”), jej firmy członkowskie i podmioty z nimi powiązane są prawnie odrębnymi, niezależnymi podmiotami, które nie mogą podejmować decyzji ani zobowiązań za inne podmioty wobec osób trzecich. DTTL, jej firmy członkowskie i podmioty z nimi powiązane ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania, a nie za działania i zaniechania innych firm członkowskich. DTTL nie świadczy usług na rzecz klientów. Zapraszamy na stronę www.deloitte.com/pl/onas w celu uzyskania dalszych informacji.

Deloitte świadczy najwyższej jakości usługi na rzecz niemal 90 procent firm z rankingu Fortune Global 500® i tysięcy spółek prywatnych. Nasze usługi obejmują m.in. audyt, konsulting, doradztwo finansowe, zarządzanie ryzykiem, doradztwo podatkowe i prawne. Specjaliści Deloitte działają w wielu branżach kształtujących dzisiejszy rynek i wypracowują wymierne, trwałe wyniki, które zwiększają zaufanie publiczne do rynków kapitałowych, inspirują klientów do podejmowania ambitnych decyzji biznesowych i wspierają rozwój gospodarczy i społeczny. Czerpiąc z ponad 175 lat doświadczenia zdobytego na rynku, Deloitte prowadzi działalność w ponad 150 krajach na całym świecie. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób ok. 415 tysięcy naszych pracowników wywiera pozytywny wpływ na środowisko i otoczenie, w którym żyją i pracują, proszę nas odwiedzić: www.deloitte.com.

Czy ta strona była pomocna?