Eksperci Deloitte na czele PET

Informacje prasowe

Julia Patorska ponownie przewodniczącą Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Eksperci Deloitte na czele organizacji zrzeszającej autorytety w dziedzinie ekonomii

Warszawa, 6 czerwca 2018 r.

Julia Patorska, lider zespołu ds. analiz ekonomicznych w firmie doradczej Deloitte, została wybrana przewodniczącą Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich na kolejną kadencję. Do Rady TEP dołączył również Rafał Rudzki, starszy menedżer w zespole zrównoważonego rozwoju w Europie Środkowej Deloitte.

Głównym zadaniem TEP jest popularyzowanie wiedzy ekonomicznej, wyjaśnianie zjawisk gospodarczych i społecznych współczesnego świata, dyskusja nad kształtowaniem ładu gospodarczego w Polsce i świecie oraz wspieranie rozwoju ekonomistów młodego pokolenia.

Niezmiernie cieszy nas fakt, że eksperci Deloitte zasiadają we władzach Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Szczególne gratulacje należą się Julii Patorskiej, która kolejny raz została wybrana na przewodniczącą, co potwierdza, że jej wiedza i doświadczenie są doceniane przez tak zacne gremium

– mówi Marek Metrycki, Partner zarządzający Deloitte w Polsce.

Julia Patorska posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe. Z wykształcenia jest ekonomistką. Ukończyła Szkołę Główną Handlową oraz Universidad de Seville w Hiszpanii. Ma za sobą również studia doktoranckie na SGH.

Przewodnicząca TEP od dziesięciu lat pracuje w konsultingu, z czego od trzech lat w Deloitte. Realizowała projekty z różnych sektorów, wspierając zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne. W Deloitte rozwija usługi doradcze w obszarze analiz ekonomicznych w zespole Sustainability Consulting Central Europe. Jej specjalizacją jest znalezienie związków pomiędzy zrównoważonym rozwojem i ekonomią. Od dwóch lat intensywnie zajmuje się zagadnieniami gospodarki o obiegu zamkniętym.

Z kolei Rafał Rudzki jest doradcą biznesowym i ekspertem od zarządzania w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu.  Od 2015 r. związany zawodowo z Deloitte na stanowisku starszego menedżera, gdzie odpowiada za koordynację działań zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w 19 krajach Europy Środkowej oraz pracą z klientami polskimi oraz zagranicznymi. Koncentruje się na doradztwie w obszarze strategii i transformacji biznesowych, analiz rynkowych i ekonomicznych, w tym raportowania wpływu, a także zarządzania reputacją.

Rafał jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Erasmus University w Rotterdamie oraz University of Cambridge. Jest autorem publikacji m.in. w tygodniku POLITYKA i uczy strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Deloitte Economic Statement

Przeczytaj Komentarze Ekonomiczne Julii Patorskiej

Przejdź do strony

Subskrybuj "Informacje prasowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych informacjach prasowych.