Informacje prasowe

Deloitte partnerem strategicznym Leadership Academy for Poland

15 lipca 2016

Trwa rekrutacja uczestników Leadership Academy for Poland – renomowanego programu rozwoju przywództwa realizowanego przy udziale przedstawicieli globalnego biznesu i pro-fesorów Uniwersytetu Harvarda. Celem akademii jest rozwój potencjału przywódczego Pola-ków i tworzenie w Polsce światowej klasy edukacji. W rekrutację zaangażowane zostały pre-stiżowe organizacje z kraju i z zagranicy, m.in. Harvard Polish Society, Komisja Fulbrighta, MIT Forum Enterpirse, Google Campus Warsaw. Deloitte jest partnerem strategicznym pro-gramu.

Powodem powstania Leadership Academy for Poland jest chęć wspierania rozwoju przywództwa wśród aktywnych i utalentowanych Polaków. Ma także na celu przyciągnięcie do kraju światowej klasy edukacji. Jak wskazują międzynarodowe zestawienia, polskie uniwersytety regularnie znajdują się dopiero w czwartej setce światowych rankingów uczelni wyższych.

- Polska ma potencjał, aby osiągać w podobnych zestawieniach dobre wyniki. Ludzie nauki i międzynarodowi partnerzy tworzący Leadership Academy for Poland, chcą przyczynić się do korzystnej reorganizacji polskiej nauki i przyciągnięcia do Polski światowej klasy edukacji. Chcemy kreować pozytywne wartości, rozwijać potencjał istniejący w ludziach i organizacjach, inspirować do aktywnego działania na rzecz spraw publicznych oraz tworzyć nowe inicjatywy, które pozytywnie wpłyną na otaczającą nas rzeczywistość. Wszystko po to, by Polska była mądrym i dobrym krajem – mówi założyciel Akademii, profesor dr hab. Cezary Wójcik.

Leadership Academy for Poland to jednak nie tylko nauka rozumiana na sposób akademicki. To jedyny w swoim rodzaju program rozwoju dobrego przywództwa. W ramach projektu udzielonych zostanie 40 „fellowships” dla wybitnych Polaków odnoszących błyskotliwe sukcesy zawodowe w biznesie, organizacjach non-profit, administracji publicznej, mediach, kulturze i sporcie oraz w segmencie start-upów.

- Zaletą Akademii będzie obecność międzynarodowych wykładowców, w tym światowej sławy profesorów Uniwersytetu Harvarda, zaangażowanie globalnych partnerów oraz unikatowa metodologia. Od poprzednich, podobnych inicjatyw różni nas także to, że będziemy łączyć liderów z różnych środowisk, od organizacji non-profit, przez ludzi nauki, start-upów, mediów, kultury i biznesu. Chcemy przy tym działać na rzecz rozwoju dobrego przywództwa w naszym kraju. Przywództwo nie oznacza jednak tylko kierownictwa politycznego. Zależy nam na tym, aby dokonać zmiany w naszym sposobie myślenia. Musimy zacząć przekraczać własne granice i zastanowić się, jakie nowe idee i rozwiązania samodzielnie możemy – jako Polacy - wnieść do otaczającego nas świata – tłumaczy Maciej Ujejski, Dyrektor Zarządzający i współtwórca Leadership Academy for Poland.

Partnerem strategicznym programu została firma Deloitte. Skąd zainteresowanie takim projektem? – Deloitte jako niekwestionowany lider usług profesjonalnych na świecie i w Polsce od lat wspiera rozwój edukacji i podnoszenie standardów w biznesie. Jesteśmy świadomi nowych wyzwań, które są wynikiem dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości biznesowej. Rosną także wymagania wobec managerów ze strony nowego pokolenia pracowników. Przyszłe sukcesy firm jak nigdy dotąd będą zależały od jakości przywództwa. Dlatego wspieramy naszym doświadczeniem i wiedzą program, który zapewni rozwój światowej klasy liderów na lokalnym rynku – odpowiada Marek Metrycki, partner zarządzający Deloitte w Polsce.

- Idealny kandydat do Leadership Academy for Poland powinien mieć 25-45 lat, działać w jednej z wcześniej przedstawionych branż, być człowiekiem sukcesu otwartym na nowe idee i wyzwania, z dużym potencjałem przywódczym. Poszukujemy ludzi skupionych nie tylko na rozwoju zawodowym, ale również chcących zrobić coś dla innych – podsumowuje Maciej Ujejski.

Rekrutacja do Leadership Academy for Poland potrwa do 30 sierpnia, a sam program rozpocznie się w październiku.  Udział w programie mogą wziąć osoby, które wypełnią formularz aplikacyjny w systemie nominacji dostępnym na stronie internetowej www.center-for-leadership.org/academy/.

Subskrybuj "Informacje prasowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych informacjach prasowych.

Czy ta strona była pomocna?