Informacje prasowe

Firma Deloitte konsekwentnie buduje pozycję lidera na rynku

Nowi partnerzy w Działach Audytu, Konsultingu, Doradztwa Podatkowego oraz Deloitte Digital

20 lipca 2016

Firma doradcza Deloitte ubiegły rok finansowy zakończyła bardzo dobrym wynikiem, co zaowocowało, m.in. awansami w jej wewnętrznych strukturach, jak również pozyskaniem nowych ekspertów, którzy zarządzają niedawno powstałymi zespołami, świadczącymi innowacyjne usługi dla klientów firmy. Od czerwca do grona partnerów Deloitte awansowało aż siedmioro doświadczonych specjalistów. W Dziale Doradztwa Podatkowego są to Ewa Grzejszczyk i Robert Nowak, w Dziale Konsultingu Magdalena Jończak, Radosław Kubaś, Przemysław Szczygielski i Paweł Kwiatkowski, a w Dziale Audytu Paweł Nowosadko. W minionym roku finansowym Deloitte otworzył nowe linie biznesowe, oferujące rozwiązania informatyczne dla sektora finansowego, którymi zarządzają Warren Hatton-Jones i Paweł Włodarczyk. Oprócz tego w Deloitte Digital powstał zespół Salesforce, na czele którego stoi Jan Michalski oraz działa prężny zespół agencyjny, którym dowodzi Olgierd Cygan.

„Deloitte dynamicznie się rozwija, stąd tak duża liczba nowych partnerów. Doceniamy kompetencje naszych długoletnich pracowników, którzy w swoich dziedzinach stali się ekspertami. Dlatego jestem niezwykle szczęśliwy, że nasi koledzy, z którymi mamy przyjemność pracować od wielu lat, na nowych stanowiskach będą mogli jeszcze skuteczniej i efektywniej dzielić się z klientami swoją wiedzą i doświadczeniem” – mówi Marek Metrycki, Partner Zarządzający Deloitte.

Ewa Grzejszczyk, która została Partnerem w Dziale Doradztwa Podatkowego jest prawnikiem i licencjonowanym doradcą podatkowym z ponad jedenastoletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w projektach z zakresu M&A, międzynarodowych problemach podatkowych, szczególnie w strukturyzacji podatkowej przejęć. Kierowała pracami w zakresie badania podatkowego due diligence oraz strukturyzacji przy największych transakcjach w Polsce i Europie Środkowej.

W tym samym Dziale nowym partnerem został również Robert Nowak. Robert jest licencjonowanym doradcą podatkowym, posiada także tytuł MBA. Pracuje w Deloitte od 2002 roku w zespole Business Tax świadczącym usługi dla firm z różnych sektorów gospodarki, w tym z sektora TMT. Specjalizuje się w doradztwie firmom z zakresu podatku CIT, w szczególności w zakresie restrukturyzacji biznesowych i właścicielskich.

W Dziale Konsultingu jest czworo nowych partnerów: Magdalena Jończak, Radosław Kubaś, Przemysław Szczygielski i Paweł Kwiatkowski.

Magdalena Jończak zarządza działem doradztwa strategicznego dla branży dóbr konsumenckich i przemysłowych. Ma ponad dwie dekady doświadczeń zarówno w konsultingu jak i biznesie. Jej specjalizacją są strategie rentownego wzrostu, zarządzanie cenami i marżami oraz podnoszenie efektywności działań marketingowych i sprzedażowych.

Magda uzyskała dyplom z wyróżnieniem w dziedzinach zarządzania strategicznego, marketingu i handlu zagranicznego oraz ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada dyplom magistra psychologii Uniwersytetu SWPS.  Jest członkiem stowarzyszeń branżowych: ACCA, APICS, PPS oraz CSCP.

Radosław Kubaś od ponad dwunastu lat doradza klientom z sektora publicznego. Zajmuje się rewitalizacją i planowaniem miast oraz optymalizacją funkcjonowania instytucji publicznych. Specjalizuje się w zintegrowanych inwestycjach terytorialnych i pozyskiwaniu inwestycji bezpośrednich.

Przemysław Szczygielski specjalizuje się w zastosowaniach metod ilościowych oraz inżynierii finansowej w rozwoju modeli oceny ryzyka rynkowego, kredytowego i operacyjnego. Brał udział w wielu projektach związanych z estymacją i walidacją parametrów PD, LGD i EAD realizowanych dla polskich i zagranicznych banków. Zajmuje się również tworzeniem modeli wyceny oraz wyceną instrumentów finansowych.

Paweł Kwiatkowski jest odpowiedzialny za rozwój platformy Finevare. Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem oraz wdrażaniu standardów IFRS w sektorze finansowym. Paweł dołączył do Deloitte w roku 2003. Prowadził ponad 30 projektów wdrożenia rachunkowości instrumentów finansowych zgodnie z IFRS w kilkunastu krajach Europy oraz w Azji, przez co zyskał bogate doświadczenie w obszarze praktyk regulacyjnych oraz wdrożeń systemów IT.

Nowy Partner w Dziale Audytu Deloitte Paweł Nowosadko jest biegłym rewidentem, który posiada 16-letnie doświadczenie zawodowe, posiada również Dyplom Biegłego Księgowego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów w Wielkiej Brytanii (FCCA).  Specjalizuje się w usługach audytu dla podmiotów z sektora finansowego, a w ostatnich latach rozwijał w Deloitte usługi doradcze z obszaru finansowo-księgowego, zarządzania ryzykiem, wymogów regulacyjnych oraz praktycznych aspektów zastosowania standardów MSSF dla klientów z polskiego rynku, jak i międzynarodowych instytucji finansowych.

W związku z intensywnym rozwojem i konsekwentną budową pozycją lidera na rynku firma Deloitte nie tylko awansuje swoich najlepszych pracowników, ale również pozyskuje doświadczonych ekspertów z zewnątrz. W ostatnim czasie Dział Konsultingu Deloitte wzbogacił się o dwóch nowych Partnerów: Warrena Hattona-Jonesa oraz Pawła Włodarczyka. Obaj zarządzają zespołem zajmującym się rozwiązaniami informatycznymi dla sektora finansowego. Przed dołączeniem do Deloitte kierowali firmą Lakepath, która specjalizuje się w implementacji centralnego systemu bankowego Temenos T24.

Jednocześnie, Partnerem w Deloitte Digital i Liderem zespołu Salesforce został Jan Michalski. Jan posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w obszarach CRM, mobile, wsparcia sprzedaży oraz obsługi klienta. Specjalizuje się w wykorzystaniu nowoczesnych technologii do budowania długotrwałych relacji z klientami. W Deloitte Digital zarządza kilkudziesięcioosobowym zespołem w Europie Środkowej, który doradza klientom w zakresie wdrożeń platform technologicznych, w szczególności Salesforce, wspierających transformację cyfrową przedsiębiorstw.

Deloitte Digital to również zespół zajmujący się usługami agencyjnymi i kreatywnymi. Kieruje nim Olgierd Cygan, Partner i Wiceprezes Deloitte Digital Central Europe. Wcześniej, w latach 1999-2015, prezes zarządu agencji interaktywnej Digital One, która rok temu połączyła się z Deloitte i przekształciła w Deloitte Digital CE. Olgierd Cygan jest również Arbitrem w Komisji Etyki Reklamy, a wcześniej wieloletnim członkiem Zarządu Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej oraz prezesem zarządu Interactive Advertising Bureau Polska (w latach 2003 – 2006). Jest także głównym pomysłodawcą Filmteractive - międzynarodowego eventu poświęconego innowacyjnym treściom interaktywnym.

Subskrybuj "Informacje prasowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych informacjach prasowych.

Czy ta strona była pomocna?