Informacje prasowe

„Prawdziwe Skarby Polanowic” – unikalny projekt w jednej z najstarszych polskich wsi

Projekt „Pierwszy Impuls” to interdyscyplinarne działania animacyjne w miejscowości Polanowice

Warszawa, 20 października 2015 r.

Stowarzyszenie Praktyków Kultury we współpracy z firmą Deloitte przeprowadzili nowatorskie działania aktywizujące społeczność Polanowic. Celem projektu było nie tylko popularyzowanie wiedzy o historii tej ponad 900. letniej miejscowości leżącej pod Kruszwicą, ale także zainspirowanie Polanowiczan do rozwoju zawodowego, kulturowego oraz do pracy społecznej, jak i również zachęcenie do współpracy różnych środowisk lokalnych.

„Podczas 5-dniowego pobytu animatorów w Polanowicach zastosowaliśmy różnorodne metody angażujące różne grupy społeczne i zawodowe na wielu poziomach” – powiedziała Paulina Kaczmarek, koordynatorka projektu, menedżer w Deloitte, a jednocześnie rodowita Polanowiczanka.

Inicjatywę realizowali specjaliści ze Stowarzyszenia Praktyków Kultury, posiadający szerokie doświadczenie w podobnych projektach. Pierwszy etap polegał na przeprowadzeniu wywiadów z mieszkańcami, obejmujących młodzież, osoby w wieku średnim i osoby starsze. Wywiady służyły lepszemu poznaniu mieszkańców, utrwaleniu lokalnych historii, stworzeniu portretu zbiorowego Polanowiczan.

Równocześnie prowadzone zostały warsztaty kuglarskie, które miały w godzinach pozaszkolnych zaangażować miejscową młodzież i dzieci w działania. Uczestnicy mieli okazję nauczyć się chodzenia na szczudłach, żonglerki i elementów akrobatyki. W ten sposób inspirowało to uczestników do nietypowego przedstawienia wszystkim znanych historii, podczas zaplanowanej gry terenowej i zachęcało do traktowania kultury jako narzędzia zmiany społecznej i budowania potencjału społecznego.

Uwieńczeniem projektu było przeprowadzenie gry terenowej. Tu gracze korzystali ze swojej wiedzy na temat wsi i jej mieszkańców. Źródłem wiedzy koniecznej dla ukończenia gry były przeprowadzone wcześniej wywiady, komiks i wiele innych środków przekazu.

Gra miała za zadanie przyciągnąć przyjezdnych oraz wzmocnić pozytywny wizerunek Polanowic. Przede wszystkim jednak miała pozwolić samym Polanowiczanom spojrzeć na siebie z innej perspektywy i dojrzeć dotąd nieodkryte możliwości.

„Projekt zakończył się 11 października br. Prawdziwymi skarbami Polanowic okazali się sami mieszkańcy. Zaangażowanie i pomysły uczestników to dowód, że wystarczy mała iskra aby obudzić w ludziach zapał do pracy, uwolnić drzemiącą na co dzień kreatywność. Projekt Pierwszy Impuls jest wyjątkowy również ze względu na miejsce jego realizacji – to dowód, że ciekawe inicjatywy mają miejsce nie tylko w dużych miastach ale również w małym środowisku wiejskim” - komentuje animator, Jakub Iwański ze Stowarzyszenia Praktyków Kultury.

Cytując jednego z uczestników „Wszystkich nas zaktywizowaliście. Właśnie dzięki Waszej obecności, Waszej energii i Waszej pracy tyle pomysłów pozostających w strefie mglistych nadziei mogło się nareszcie zrealizować”.

„Widzimy jasno, że został rozpoczęty pewien proces, dzięki któremu ludzie dostrzegają swój potencjał i  siłę płynącą ze spotkań,  z dzielenia się swoimi marzeniami. Wiemy już, że w kolejnych projektach w Polanowicach  naszym zadaniem będzie wspieranie procesów zmiany i zejście z drogi tym, którzy jej dokonają od środka” - podsumowuje animator Paulina Chełstowska ze Stowarzyszenia Praktyków Kultury.

Więcej informacji i relacja z realizacji

25 lat Deloitte w Polsce - Projekt wspierający 25 inicjatyw społecznych

Deloitte obchodzi w tym roku 25. rocznicę działalności w Polsce. Z tej okazji firma w całym kraju wspiera 25 inicjatyw pracowniczych i dwie studenckie, zaproponowane przez fanów Deloitte na Facebooku, które mają na celu pracę na rzecz społeczności lokalnych i mieszczą się w formule idei Deloitte „Making an Impact that Matters”. Każda z wybranych inicjatyw zostanie wsparta pomocą finansową, organizacyjną i logistyczną.

Podczas kilku tygodni trwania konkursu zgłoszono ponad 100 inicjatyw. Ostatecznie wybrano 25. Zgłoszone projekty mieszczą się w sześciu obszarach tematycznych: budowaniu społeczeństwa obywatelskiego; edukacji; rozwoju lokalnego; ekologii i ochrony środowiska naturalnego; kultury, sportu i zdrowia; pomocy społecznej i wyrównywanie szans. Niezależnie od miejsca czy celu projektu każda z inicjatyw otrzyma wsparcie w wysokości do 10 tys. zł. Termin ich realizacji upływa 31 marca 2016 roku.

Deloitte od wielu lat angażuje się w edukowanie rynku na temat społecznej roli biznesu. Dlatego przy tworzeniu hasła „Making an Impact that matters” pracownikom firmy przyświecała myśl, że biznes ma nie tylko prawo, ale i obowiązek wpływać na rozwój społeczny. Tą ideą eksperci Deloitte dzielą się ze swoimi klientami. Dlatego również w Polsce istnieje zespół Sustainability Consulting Central Europe, który świadczy usługi doradztwa w obszarze zrównoważonego rozwoju w zakresie m.in. zintegrowanej sprawozdawczości, zaangażowania kluczowych interesariuszy, odpowiedzialnej sprzedaży, ochrony środowiska czy też mierzenia wpływu.

Subskrybuj "Informacje prasowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych informacjach prasowych.

Czy ta strona była pomocna?