Informacje prasowe

Polskie przedsiębiorstwa muszą budować kulturę innowacyjności

Eksperci Deloitte wystąpią na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r.

W ciągu ostatnich lat panował w Polsce pogląd, że główną barierą we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań jest brak pieniędzy. Jednak mimo pojawienia się wielu nowych możliwości finansowania, jak choćby funduszy strukturalnych, funduszy venture capital czy ulg podatkowych, sytuacja na razie niestety nie ulega znaczącej poprawie. Zdaniem ekspertów firmy doradczej Deloitte dzieje się tak dlatego, że barierą w rozwoju innowacyjności w Polsce jest brak odpowiedniej kultury biznesu, nastawionej na wspieranie kreatywności pracowników i czerpanie z ich pomysłów. O sposobach na pobudzenie innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach, a także m.in.: o współpracy z Chinami, energetyce oraz długoterminowym oszczędzaniu będzie mowa 20-22 kwietnia br. podczas VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, którego Deloitte jest partnerem.

Możliwość generowania innowacji jest jednym z kluczowych czynników decydujących o tempie rozwoju gospodarczego i utrzymywaniu konkurencyjności w świecie, w którym poszczególne kraje budują swoją przewagę w oparciu o wiedzę. Tymczasem Polska ma wciąż na tym polu wiele do zrobienia. Pod względem innowacyjności zajmujemy jedno z ostatnich miejsce w Unii Europejskiej. Stymulowanie firm do aktywności w sferze badań i rozwoju jest wciąż ogromnym wyzwaniem stojącym przez instytucjami publicznymi. Czynnikami, które zwiększają tę aktywność są popyt na innowacje i przejrzyste procedury ich komercjalizacji, polityka ukierunkowana na obniżanie kosztów prowadzenia działalności B+R oraz sprzyjające otoczenie makroekonomiczne i instytucjonalne.

„Brak kapitału i niechęć do ponoszenia kosztów były przez długi czas jedną z największych barier we wdrażaniu innowacji. Jednak sytuacja się zmienia i także w Polsce pojawia się coraz więcej możliwości finansowania, które ułatwiają przedsiębiorcom podejmowanie decyzji o zaangażowaniu w projekty o podwyższonym ryzyku i nieprzewidywalnej stopie zwrotu. Są to zarówno fundusze strukturalne, fundusze venture capital czy też ulgi podatkowe, w tym planowana w prezydenckim projekcie ustawy o wspieraniu innowacyjności” – mówi Tomasz Gondek, Lider R&D Networks w Europie Środkowej, Deloitte.

Przyczyn niskich nakładów na działalność B+R nie należy upatrywać więc tylko w braku pieniędzy, ale także braku odpowiedniej świadomości oraz kultury innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach. Warunkiem koniecznym do wytworzenia i opracowania innowacji jest zdolność do zbudowania w firmie kultury, sprzyjającej przepływowi wiedzy, nastawionej na pobudzanie kreatywności pracowników i czerpanie z ich pomysłów. Jak pokazują badania zaprezentowane w ostatnim raporcie EBOiR „Innovation in Transition”, w krajach rozwiniętych głównym czynnikiem zwiększającym wydajność firm jest innowacyjność polegająca na wdrażaniu nowych produktów przy jednoczesnych zmianach w sposobie prowadzenia biznesu. Kultura innowacyjności staje się więc coraz mniej abstrakcyjnym pojęciem, a coraz bardziej zjawiskiem, które można zmierzyć, ocenić i zweryfikować.

Jeden z paneli podczas zbliżającego się Europejskiego Kongresu Gospodarczego poświęcony będzie finansom i oszczędzaniu. Jak na tle innych krajów Unii Europejskiej wypada pod tym względem Polska? „Wzrost skłonności do długoterminowego oszczędzania stanowi wyzwanie dla Polaków i gospodarki ze względu na ograniczenia możliwości generowania nadwyżek finansowych przez przeciętnego Kowalskiego oraz z powodu ograniczonej dostępności odpowiednich produktów finansowych. Wyzwaniem dla sektora bankowego jest odbudowa nadszarpniętej przez kryzys finansowy wiary klientów w bezpieczeństwo systemu, zaś szansą zaoferowanie nowych produktów opartych na nowoczesnych technologiach, zmieniających sposób kontaktu z bankiem” – uważa Dariusz Szkaradek, Partner, Lider Sektora Instytucji Finansowych, Audyt, Zarządzanie Ryzykiem w Deloitte. 

W niektórych krajach uruchomiono już inicjatywy, mające pobudzić oszczędzanie. W tym kontekście należy wymienić, m.in. konta typu PLSA (prize-linked savings account), które funkcjonują jak loterie (odsetki w większej kwocie rozdzielane są pomiędzy mniejszą liczbę uczestników). Rozwiązanie to stosowane jest np. w Niemczech, Hiszpanii czy niektórych stanach USA. Do oszczędzania zachęcają także aplikacje mobilne, umożliwiające przeglądanie bilansu konta bez logowania oraz pozwalające na transfer małej liczby środków z rachunku bieżącego na konto oszczędnościowe (bez potrzeby logowania się).  

Unia Energetyczna to temat, który ostatnio nabiera dynamiki na poziomie dyskursu politycznego w UE. „To niewątpliwie postęp i osiągnięcie. Otwartym pytaniem pozostaje jednak kwestia czy przybliżamy się do rzeczywistej implementacji, czy też na długo pozostaniemy tylko na etapie wizji. Nie należy zapominać, że państwa członkowskie prezentują wielką różnorodność w spojrzeniu na „punkt startowy” i przyszły rozwój energetyki” – wyjaśnia Paweł Smoleń, Partner, Energy & Resources Consulting Leader w Deloitte.

Takie kraje jak Polska forsują swoją propozycję, w której głównym źródłem energii pozostaje węgiel. Z kolei Niemcy, Grecja, Czechy czy Bułgaria jego udział w miksie energetycznym ograniczyłyby do 40-50 proc., a Francja i Szwecja chciałby węgiel praktycznie wyeliminować. Istnieją również dość znaczące różnice w podejściu do energii odnawialnej i nuklearnej. Tu największymi oponentami są Niemcy i Francja. Państwa członkowie reprezentują także odmienne podejście do optymalizacji „trójkąta” (klimat – ceny energii – bezpieczeństwo zasilania). Nie należy lekceważyć rozbieżności między wzrostem znaczenia regulacji i polityki (subsydia, rynki mocy, podatek węglowy, polityczna eliminacja atomu i węgla), a „oficjalną” narracją o rozwoju konkurencyjnego rynku energii. „Wciąż brakuje odpowiedzi na wiele pytań, jak choćby co trzeba zmienić w praktyce poszczególnych krajów oraz całej UE, żeby wdrażanie wspólnych rozwiązań wyszło ze sfery planów i stało się faktem. Niezbędne jest także ustalenie jakie rozwiązania polityczne, regulacyjne, systemowe, planistyczne podjąć i jak ukierunkować dyskusję polityczną?” – mówi Paweł Smoleń.

Podobnie jak w ubiegłych latach w Katowicach nie zabraknie dyskusji na temat współpracy Polski i Chin. Po trzydziestu latach dynamicznego rozwoju Chiny nie tylko stały się największą gospodarką, ale i udoskonaliły infrastrukturę, by zapewnić lepsze warunki dla zagranicznych inwestorów. Mimo to wiele z zagranicznych inwestycji zakończyło się niepowodzeniem. Dotyczy to także polskich przedsiębiorstw. „Przyczyn należy doszukiwać się w nieznajomości specyfiki systemu prawnego i braku przemyślanej strategii penetracji rynku chińskiego. Polscy inwestorzy muszę liczyć się z ogromnymi kosztami, jeśli ekspansja ekonomiczna na rynek chiński będzie prowadzona bez odpowiedniego planu i pomocy ekspertów prawnych” – mówi Joanna Dudek, Radca prawny, Partner Associate w Kancelarii Deloitte Legal.

Panele podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, w których będą uczestniczyć eksperci Deloitte:

21 kwietnia 2015 r.:

  • godz. 11.30-13.00; Finanse, oszczędności, kapitał

Dariusz Szkaradek, Partner, Lider Sektora Instytucji Finansowych, Audyt, Zarządzanie Ryzykiem

  • godz. 13.30-15.00; Finansowanie innowacji

Tomasz Gondek, Lider R&D Networks w Europie Środkowej

  • godz. 15.30-17.00; IV Forum Gospodarcze Europa-Chiny. Część III; Chiny i Polska

Joanna Dudek, Radca prawny, Partner Associate w Kancelarii Deloitte Legal

  • godz. 15.30-17.00; Wizja europejskiej energetyki w roku 2030

Paweł Smoleń, Partner, Energy & Resources Consulting Leader

22 kwietnia 2015 r.:

  • godz. 11.30-13.00; Co dalej na Wschodzie? Pytania o przyszłość

Rafał Antczak, Członek Zarządu, Deloitte Consulting SA

  • godz. 11.30-13.00; Inwestycje w energetyce – finansowanie

Wojciech Hann, Partner, Lider Zespołu Środkowo-Europejskiego Energetyki i Zasobów Naturalnych

Strona www konferencji European Economic Congress: www.eecpoland.eu.

Subskrybuj "Informacje prasowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych informacjach prasowych.

Czy ta strona była pomocna?