Informacje prasowe

Deloitte i Forum Darczyńców autorami opracowania „Współpraca podmiotów biznesowych i organizacji pozarządowych: aspekty prawno-podatkowe”

Warszawa, 18 października 2018 r.

Deloitte, jako wiodąca firma doradcza na rynku, jest świadoma problemów, które mogą wynikać z zawiłości prawno-podatkowych napotykanych przez te podmioty we wzajemnej współpracy. Aby ułatwić współpracę biznesu z organizacjami pozarządowymi eksperci podatkowi i prawni Deloitte wraz z Forum Darczyńców w Polsce przygotowali opracowanie „Współpraca podmiotów biznesowych i organizacji pozarządowych: aspekty prawno–podatkowe”.

Chcielibyśmy, aby firmy i organizacje społeczne łączyły siły i realizowały wspólnie coraz więcej przedsięwzięć na rzecz dobra publicznego, m.in. w obszarze kultury, edukacji, ochrony środowiska czy rozwoju lokalnych społeczności. Naszym celem było pokazanie firmom i organizacjom społecznym, jak poruszać się po przepisach podatkowych oraz regulacjach prawnych. Chcielibyśmy, aby dzięki naszej publikacji obie strony tej współpracy poczuły się pewniej i bezpiecznie a nabyta wiedza pozwoliła im realnie szacować ryzyka prawne oraz podejmować świadome decyzje.

 - Wspieranie inicjatyw społecznych pracowników Deloitte czy współpraca firmy z fundacjami i stowarzyszeniami to ważna część naszej działalności. Wierzymy, że rozwój zależy nie tylko od osiąganych wyników finansowych, ale również od zaangażowania społecznego. Współpracę z Forum Darczyńców nad projektem przygotowania tego podręcznika podjęliśmy w ramach działań pro bono, realizując jeden z globalnych i strategicznych celów Deloitte „Making an impact that matters”, czyli wywierania pozytywnego wpływu na społeczeństwo i otoczenie - mówi Krzysztof Moczulski, Partner Zarządzający działem Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Polsce i Europie Środkowej.

Z kolei Forum Darczyńców w Polsce od kilkunastu lat rozwija i promuje filantropię korporacyjną. „Strategiczna filantropia korporacyjna opiera się na partnerstwie z organizacjami społecznymi: fundacjami i stowarzyszeniami. Dzięki temu powstaje synergia firmowych zasobów finansowych, rzeczowych i ludzkich oraz wiedzy, umiejętności i doświadczeń fundacji i stowarzyszeń. Wspólnie możemy skuteczniej odpowiadać na potrzeby społeczne” mówi Magdalena Pękacka – Dyrektorka Forum Darczyńców.

Przygotowany przez Deloitte oraz Forum Darczyńców podręcznik podzielony został na cztery części: pierwsza z nich dotyczy współpracy na gruncie podatkowym w zakresie podatku od osób prawnych, VAT oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. W dalszej części można znaleźć wskazówki dotyczące problemów, jakie mogą pojawić się przy tego rodzaju współpracy oraz możliwości ich rozwiązywania. Dwa ostatnie rozdziały to omówienie kwestii związanych z codzienną działalnością organizacji pozarządowych, czyli prowadzenia działalności gospodarczej oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego, a także szczegółowe omówienie materii związanej ze zwolnieniem tych podmiotów z podatku od osób prawnych.

Podręcznik skierowany jest do pracowników organizacji pozarządowych i działów firm, które z nimi współpracują. Dzięki odpowiedniej wiedzy osoby zarządzające organizacjami jak i osoby reprezentujące firmy, będą mogły dobierać rozwiązania bezpieczne i korzystne dla obu stron umowy.

Współpraca podmiotów biznesowych i organizacji pozarządowych: aspekty prawno-podatkowe

Forum Darczyńców w Polsce

Forum Darczyńców w Polsce zrzesza 31 organizacji filantropijnych, które ze środków prywatnych finansowo wspierają działania społeczne. Forum od 14 lat zabiega o dobre prawo, które sprzyja rozwojowi filantropii w Polsce. Dzięki Forum m.in. zostały utrzymane ulgi dla darczyńców, powstała nowa ustawa o zbiórkach publicznych czy nowy wzór sprawozdania finansowego dla organizacji pozarządowych.

Forum stworzyło standardy działania fundacji korporacyjnych, które są drogowskazem dla fundacji i ich fundatorów. Opracowało też skuteczne narzędzia mierzenia efektów. Edukuje organizacje filantropijne  i gromadzi o nich wiedzę (m.in. cyklicznie publikuje raport o fundacjach korporacyjnych). Forum Darczyńców jest aktywnym członkiem europejskiej sieci związków fundacji i darczyńców DAFNE.

Subskrybuj "Informacje prasowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych informacjach prasowych.

Czy ta strona była pomocna?