Deloitte Polska oraz Workiva łączą siły

Informacje prasowe

Deloitte Polska oraz Workiva łączą siły 

Współpraca ma usprawnić procesy i zastosowanie technologii w obszarze automatyzacji sprawozdawczości

Polska, 14 czerwca 2022 r.

Firma doradcza Deloitte podejmuje współpracę z Workiva na terenie Polski i Europy Środkowej. Wspólna strategia obejmuje usprawnienie procesów raportowania takich obszarów jak sprawozdawczość finansowa, ESG, zarządzanie kontrolami wewnętrznymi i audyt wewnętrzny.

Rozwój dotychczasowego partnerstwa Deloitte i Workiva na wielu rynkach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych pokazuje efektywność relacji biznesowej opartej na kompetencjach obu podmiotów oraz wzajemnym wsparciu. Podpisana umowa o współpracy oznacza skupienie się na rozwoju tej gałęzi usług w Polsce i Europie Środkowej. Wskazuje też na zaangażowanie w rozwój usług w obszarze optymalizacji procesów raportowania. Ambicją Deloitte jest bycie najważniejszym partnerem Workiva w regionie Europy Środkowej i w tym celu firma chce implementować technologiczną platformę Workiva, stworzoną do usprawnienia i uproszczenia czasochłonnych procesów raportowania finansowego, ESEF oraz ESG.

Nasz zespół gromadzi ekspertów, którzy łączą doświadczenie w projektach doradczych oraz znajomość platformy udokumentowaną certyfikacją przez Workiva. Chcemy na polskim rynku oferować usługę wdrożenia kompleksowego narzędzia adresującego wiele nowych wymogów w obszarach sprawozdawczości MSSF w formacie ESEF oraz ESG a także zarządzania procesami audytu wewnętrznego

– mówi Adam Czechanowski, dyrektor odpowiedzialny za rozwój współpracy z Workiva w Deloitte Polska.


Ważnym efektem współpracy na poziomie międzynarodowym jest udostępnienie na platformie Workiva autorskich rozwiązań w zakresie ESG opracowanych przez Deloitte. Narzędzia udostępnione użytkownikom platformy pomagają organizacjom śledzić i dostosowywać się do zmieniających się przepisów ESG za pomocą bardziej uproszczonych i bardziej ujednoliconych ujawnień oraz usprawnić procesy gromadzenia i przygotowywania danych do obliczania kluczowych wskaźników środowiskowych, w tym zautomatyzować obliczenia dotyczące np. odpadów, wody, energii i emisji.

Od lat koncentrujemy się na pomaganiu klientom w opracowaniu ujawnień pozafinansowych i zintegrowanych. Przeprowadziliśmy ponad 100 tego typu procesów, wdrażając międzynarodowe standardy przejrzystości ESG, stąd wyraźnie widzimy wyzwania związane z pozyskiwaniem, gromadzeniem i analizą danych ESG na potrzeby zarządzania oraz ujawniania w raportach rocznych. Wdrażając u naszych klientów narzędzia, takie jak Workiva widzimy, że jest to szansa na usprawnienie programów ESG oraz sposób na tworzenie silniejszych procesów i kontroli, które dodatkowo umożliwia Workiva

– mówi Irena Pichola, partnerka, liderka zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej, Deloitte.


Workiva jest wiodącą na świecie platformą chmurową do raportowania finansowego, regulacyjnego i ESG. Podpisując umowę o współpracy, Deloitte Polska dołączyło do globalnego grona firm wspierających klientów przy pomocy rozwiązań Workiva.

Szerokie doświadczenie firmy Deloitte w zakresie raportowania sprawia, że jest ona dla nas idealnym partnerem do współpracy. Dzięki wspólnym działaniom będziemy w stanie pomóc przedsiębiorstwom z różnych branż w optymalizacji i uproszczeniu procesów biznesowych, a co za tym idzie w dalszym ich rozwoju. Wierzymy, że implementacja naszej platformy technologicznej może mieć kluczowe znaczenie dla budowania przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki

– dodaje Erik Saito, Starszy wiceprezes, dyrektor generalny regionu EMEA i APAC.

Czy ta strona była pomocna?