Informacje prasowe

Deloitte na pierwszym miejscu w rankingu DiversityInc Top 10

Top 10 List for Global Diversity - ranking firm-liderów zarządzania różnorodnością

Warszawa, 22 maja 2014 r.

Firma Deloitte, znana z pionierskich inicjatyw w zakresie promowania kobiet oraz działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu, zajęła pierwsze miejsce w rankingu firm-liderów zarządzania różnorodnością Top 10 List for Global Diversity. Firma utrzymała również jedenastą pozycję w rankingu Top 50 Companies for Diversity®. Ranking przygotowywany jest przez DiversityInc.

W Deloitte panuje głębokie przekonanie, że coraz bardziej zróżnicowana kadra pracująca na całym świecie oraz środowisko pracy, w którym przeciwdziała się wykluczeniu, to klucz do sukcesu organizacji – mówi Vanessa Borchers, Deloitte Global Diversity Leader. – Wyższą efektywność i innowacyjność oraz doskonałą jakość usług zawdzięczamy właśnie zaangażowaniu w promowanie różnorodności w całej naszej firmie”.

Strategia promowania różnorodności w Deloitte na całym świecie opiera się na kilku najważniejszych działaniach, takich jak:

  • wyznaczanie globalnych standardów w zakresie zwiększenia liczby osób pochodzących z różnorodnych grup, włączenie ich w hierarchię organizacji i zapewnienie ciągłości w ich zatrudnianiu;
  • podnoszenie standardów w zarządzaniu talentami, promujących różnorodność w Deloitte na całym świecie, a także wspieranie działań w biurach lokalnych ukierunkowanych na planowanie awansów i angażowanie zróżnicowanych grup;
  • realizacja programu „Przywództwo przez integrację” skierowanego do partnerów zarządzających w Deloitte, który udostępnia narzędzia promujące różnorodność i pomagające skutecznie zarządzać zróżnicowanymi zespołami;

14. edycję rankingu DiversityInc Top 50 przygotowano na podstawie obiektywnej metodologii opierającej się na analizie takich obszarów jak: zaangażowanie prezesa/prezeski (odpowiedzialność za wyniki, indywidualna komunikacja, widoczność), kapitał ludzki (pięć poziomów zarządzania, promocja w i poprzez zarządzanie), komunikacja korporacyjna i organizacyjna (mentoring, grupy zainteresowań, filantropia, spójność i efektywność inicjatyw dotyczących różnorodności) oraz różnorodność dostawców.  Dane w rankingu pochodzą z kwestionariusza składającego się z trzystu pytań, na które odpowiadają pracownicy firm uczestniczących w badaniu. W ankiecie może wziąć udział każda firma zatrudniająca co najmniej tysiąc pracowników w Stanach Zjednoczonych.

W ślad za inicjatywami wprowadzanymi globalnie, również w regionie CE istnieje program wewnętrzny wspierający różnorodność. Dodatkowo, Deloitte w Polsce stworzył i rozwinął Klub SheXO, który wspiera kobiety biznesu w ich rozwoju osobistym i zawodowym. Klub działa także w innych krajach regionu: w Chorwacji, Słowenii, Albanii, Bośni i Hercegowinie” – podkreśla Iwona Georgijew, SheXO and Diversity Leader Deloitte Central Europe.

Poza wysoką pozycją w tegorocznym rankingu DiversityInc Top 50 Companies for Diversity® firma Deloitte otrzymała również inne wyróżnienia za inicjatywy z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu i promowania różnorodności:

  • Obecność w tegorocznym rankingu 100 Best Companies to Work For® magazynu Fortune – piętnasty rok z rzędu.
  • Miejsce w pierwszej dziesiątce rankingu Working Mother 100 Best Companies® w 2013 roku – po raz czwarty oraz dziewiętnaście lat obecności na tej liście.
  • Miejsce w pierwszej dziesiątce rankingu Working Mother Best Companies for Multicultural Women w 2013 roku – po raz czwarty oraz siedem lat obecności na tej liście.
  • Human Rights Campaign® (HRC) “Best Places to Work” w 2014 roku.

Deloitte utrzymuje czołową pozycję w rozwijaniu talentów zarówno w Stanach, jak i na świecie. W tym roku Deloitte USA rozszerzył swoją działalność. Do inicjatyw na rzecz kobiet oraz różnorodności dodano inicjatywy na rzecz różnych pokoleń, wspólnego dobra i elastyczności w działaniu” – mówi Prezes DiversityInc Luke Visconti.

Subskrybuj "Informacje prasowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych informacjach prasowych.

Czy ta strona była pomocna?