Global Human Capital Trends

Informacje prasowe

Firma Deloitte po raz kolejny zbada światowe i polskie trendy w HR

Rusza szósta edycja corocznego badania „Global Human Capital Trends”

Warszawa, 5 października 2017 r.

Firma doradcza Deloitte rozpoczęła pracę nad VI edycją badania „Global Human Capital Trends” dotyczącego trendów w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Mogą wziąć w nim udział członkowie zarządów, dyrektorzy i szefowie działów personalnych przedsiębiorstw z całego świata, w tym również z Polski. Raport prezentuje ewolucję zachowań pracodawców wobec pracowników, przywództwa i struktury organizacyjnej, a także mierzy wpływ rewolucji cyfrowej na zarządzanie kapitałem ludzkim. Ankiety można wypełniać do 24 listopada br., a wyniki badania zostaną zaprezentowane wiosną przyszłego roku. Badanie w Polsce prowadzone jest we współpracy z jedną z wiodących firm branży doradztwa personalnego Randstad.

W ubiegłorocznym badaniu wzięło udział ponad 10 tys. przedstawicieli branży HR z 140 krajów. Tegoroczna edycja koncentruje się na modyfikacji działalności firm, wykorzystaniu technologii cyfrowych i budowaniu zróżnicowanej oferty w celu przyciągnięcia pracowników przyszłości.

Wnioski z badania pozwolą określić najważniejsze strategie i trendy w obszarze HR w perspektywie 2018 roku i kolejnych lat. Badanie odpowie na dwa podstawowe pytania: jakie są globalne trendy w tym obszarze i czy firmy są gotowe, by im sprostać. – Funkcja HR pełni dziś unikatową rolę. Może pomóc liderom i organizacjom w dostosowaniu się do nowych technologii, ludziom do nowych modeli pracy i kariery, a firmom do zmian społecznych. To właśnie opinia kluczowych menedżerów HR z całego świata pomaga zdefiniować trendy na najbliższe lata i określić stopień gotowości organizacji do stawienia im czoła – mówi Michał Olbrychowski, Lider doradztwa Human Capital, Deloitte

Wyniki polskiego badania zostaną ocenione przez ekspertów Deloitte również pod kątem dostosowania otoczenia prawnego do zmieniających się oczekiwań pracowników i pracodawców. Przeanalizowane zostaną, m.in.: nietypowe formy zatrudnienia oraz niestandardowe benefity. – Chcemy zastanowić się, w jakim zakresie występujące trendy mieszczą się w instytucjonalnych ramach dotychczasowych regulacji kodeksowych, a na ile wymagają interwencji ustawodawcy. Przed nami ogłoszenie wyników prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Nowe kodeksy indywidualnego i zbiorowego prawa pracy mają zostać przedstawione w lutym 2018 r. Warto zweryfikować, na ile planowane przepisy wychodzą na przeciw potrzebom rynku – mówi Przemysław Stobiński, Partner Associate i Szef Zespołu Prawa Pracy w Deloitte Legal.

Tak jak w ubiegłorocznej edycji, polskie wydanie globalnego raportu zostanie uzupełnione o pogłębioną analizę wyników krajowych, przygotowaną we współpracy z jedną z wiodących firm branży doradztwa personalnego Randstad. – W Polsce, na coraz trudniejszym z perspektywy pozyskania i utrzymania najlepszych pracowników rynku pracy, możliwość porównania trendów światowych do lokalnych ma unikalną, trudną do przecenienia wartość, zarówno dla dyrektorów HR, jak i dla zarządów – mówi Magdalena Celmer, Regional Manager Randstad Professionals.

Uczestnicy badania otrzymają bezpłatną wersję raportu oraz zaproszenie do udziału w specjalnym webcaście, który będzie poświęcony analizie uzyskanych wyników. Wyniki zostaną opublikowane wiosną przyszłego roku.

Zgodnie z polityką firmy Deloitte, wszystkie odpowiedzi będą miały charakter poufny i nie pozwolą na bezpośrednią identyfikację respondenta ani reprezentowanej przez niego firmy. Wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż 15 - 20 minut. Pytania ankietowe są identyczne w każdym kraju objętym badaniem, dzięki czemu będzie możliwe dokonanie analizy porównawczej. 

Zachęcamy do udziału w badaniu.

Ankieta do badania jest dostępna w języku polskim do 24 listopada

Wypełnij ankietę

Subskrybuj "Informacje prasowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych informacjach prasowych.

Czy ta strona była pomocna?