Informacje prasowe

Globalne przychody Deloitte osiągnęły rekordowy poziom 34,2 mld dolarów

Warszawa, 24 września 2014 r.

W ciągu minionego roku finansowego firma zatrudniła ponad 54 tys. nowych specjalistów, a liczba pracowników przekroczyła 210 tys

W minionym roku finansowym firma doradcza Deloitte osiągnęła skumulowane przychody za rok obrotowy 2014 (zakończony 31 maja br.) w wysokości 34,2 mld dolarów. W porównaniu z 2013 r. oznacza to wzrost o 5,7 proc. (6,5 proc. w walutach lokalnych). Firmy członkowskie Deloitte odnotowały wzrost we wszystkich sektorach działalności, w tym przede wszystkim w konsultingu, gdzie sięgnął on 10,3 proc. Wśród regionów najwyższy wzrost zanotowały Ameryka Północna i Południowa, Afryka, a spośród krajów europejskich: Włochy, Niemcy i Francja. W omawianym czasie Deloitte zatrudnił ponad 54 tys. nowych pracowników, a poziom zatrudnienia sięgnął 210 tys. osób.

Dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na swoje usługi firmy członkowskie Deloitte odnotowały wzrost po raz piąty z rzędu

 • Szczególnie duży był popyt na usługi konsultingowe (wzrost o 10,3 proc.).
 • Również inne działy odnotowały wzrosty: dział doradztwa podatkowego i prawnego o 7,7 proc., doradztwa finansowego o 6,8 proc., a zarządzania ryzykiem o 4,2 proc.
 • W poprzednim roku obrotowym firma Deloitte przeznaczyła niemal 190 mln dolarów na rozwiązywanie problemów społecznych i humanitarnych na całym świecie.

Deloitte nieustannie wyznacza nowe obszary działalności, aby wyprzedzać wszystkie problemy, przed którymi stają nasi klienci, pracownicy oraz społeczeństwo. W tym celu wykorzystujemy nasze niezwykłe zdolności: bogactwo umiejętności, głęboką wiedzę branżową oraz strategiczne inwestycje. Jednocześnie pracujemy nad zaufaniem, jakim obdarza nas rynek, zatrudniamy najlepszych pracowników i zapewniamy im możliwość rozwoju” - powiedział Barry Salzberg, prezes Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) na świecie.Wartości te odzwierciedlają zaangażowanie Deloitte w świadczenie usług najwyższej jakości.

W obliczu różnorodnych zagrożeń i ryzyk wynikających między innymi z: rewolucji cyfrowej, zmian geopolitycznych oraz niestabilnej sytuacji w gospodarce, a także konieczności analizowania wielkich zbiorów danych, zarządzania ryzykiem związanym z cyberbezpieczeństwem, niepewności regulacyjnej, zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi firma Deloitte nadal będzie inwestować duże kwoty w innowacyjne rozwiązania, ze szczególnym uwzględnieniem dywersyfikowania swojej podstawowej działalności. Oznacza to inwestycje w technologie, zaawansowane prace analityczne, nowe modele biznesowe oraz rozwiązania dostosowane do konkretnych sektorów, a także kompetencje ludzi.

Dla klientów i pozostałych interesariuszy Deloitte pozostaje globalnym liderem w dziedzinie usług profesjonalnych. W ostatnim roku firmy członkowskie otrzymały szereg nagród i wyróżnień, w tym w takich obszarach jak: analityka, transformacja cyfrowa, przekształcenie danych, bezpieczeństwo teleinformatyczne, rozwiązania finansowe, kapitału ludzki, ryzyko, strategia i operacje czy zrównoważony rozwój. Nagrody i wyróżnienia dotyczyły między innymi usług świadczonych dla takich sektorów jak: instytucje finansowe, medycyna i ochrona zdrowia, sektor publiczny.

Wyniki w ujęciu geograficznym:

 • Ameryka Północna i Południowa: tamtejsze firmy członkowskie osiągnęły łącznie wzrost wynoszący 7,5 proc. w lokalnej walucie. Najwyższy wzrost firma odnotowała w hiszpańskojęzycznej Ameryce Łacińskiej (14,1 proc.), a także Brazylii (10,6 proc.). USA, gdzie mieści się największa firma członkowska, zanotowały szczególnie wysoką stopę wzrostu z wynikiem 11,3 proc. osiągniętym przez dział konsultingu.
 • Europa, Bliski Wschód i Afryka: firmy członkowskie odnotowały ogólny wzrost na poziomie 5,8 proc. w lokalnej walucie. W poprzednim roku podatkowym szczególnie imponujące wyniki osiągnęły Włochy (11,5 proc.), Niemcy (11,8 proc.) i Francja (10,5 proc.). Łączne przychody subregionu afrykańskiego wzrosły aż o 17,6 proc.
  Region Azji i Pacyfiku: łączny wzrost firm członkowskich wyniósł 4,9 proc. w walucie lokalnej w porównaniu z poziomem 3,1 proc. w roku podatkowym 2013. Do wyniku w regionie najbardziej przyczyniła się Japonia z wynikiem 5,1 proc. Indie i Nowa Zelandia osiągnęły wzrost dwucyfrowy.
 • Deloitte kontynuuje inwestycje na całym świecie na rynkach wschodzących i tych o najszybszym tempie rozwoju. W roku 2014 odnotowały one łączny wzrost o 10,9 proc.

Wzrost przychodów w podziale na rodzaje usług i branże:

 • W roku podatkowym 2014 najsilniejszy wzrost odnotował konsulting. W walucie lokalnej wyniósł on 10,3 proc. Był on rezultatem imponujących wyników wygenerowanych przez usługi w zakresie strategii i operacji (10,5 proc.), technologii (10,3 proc.) oraz kapitału ludzkiego (9,6 proc.). Największy, 26-procentowy wzrost przychodów osiągnął dział świadczący usługi konsultingowe w dziedzinie nauk medycznych i ochrony zdrowia. Dwucyfrowe wzrosty odnotowano również w usługach dla sektora energetycznego i zasobów naturalnych, sektora publicznego, a także technologii, mediów i telekomunikacji (TMT).
 • Audyt odnotował łączny wzrost o 2,5 proc. w walucie lokalnej w porównaniu z 1,9 proc. w roku podatkowym 2013. W dziale audytu wzrost dotyczył usług świadczonych dla wszystkich branż, choć szczególnie wskazać tu należy sektor finansowy, produktów konsumenckich, TMT oraz energię i zasobów naturalnych. Usługi świadczone dla firm w branży usług finansowych stanowią 30 proc. światowego przychodu działu audytu.
 • Dział Zarządzania Ryzykiem wzrósł o 4,2 proc. w walucie lokalnej. W roku podatkowym 2015 firma będzie zwracać szczególną uwagę na dalszy rozwój obszarów wzrostu, w tym przekształcanie systemów kontroli i atestacji, usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa i nadzoru, usługi regulacyjne i zarządzania ryzykiem. 
 • Dział usług finansowych odnotował całkowity wzrost na poziomie 6,8 proc. w walucie lokalnej. Wynikał on ze zwiększonego zapotrzebowania na usługi w dziedzinie fuzji i przejęć oraz rozwoju globalnego potencjału Deloitte, a także wzrostu w obszarze usług świadczonych w związku z kryzysem gospodarczym. Wzrost ten wynikał głównie z większego zainteresowania organów regulacyjnych branżą usług finansowych.
 • Dział doradztwa podatkowego i prawnego osiągnął wzrost na poziomie 7,7 proc. w walucie lokalnej. Wzrosty odnotowały działy świadczące na całym świecie usługi dla pracodawców, usługi zarządzania podatkami, usługi podatkowe dla przedsiębiorstw, usługi z zakresu podatków pośrednich oraz usługi outsourcingowe.
 • Branże: Pod względem wzrostu wielkości przychodów wśród branż prym wiodły nauki medyczne i ochrona zdrowia z wynikiem 17,4 proc. w walucie lokalnej, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z 12,9 proc. w roku podatkowym 2013. Na drugim miejscu znalazł się sektor publiczny z wynikiem na poziomie 11,9 proc. Wzrost przyniosły również branża technologii, mediów i telekomunikacji (9,1 proc.) oraz usług finansowych (5,9 proc.).

Globalna kariera

Firma Deloitte nieustannie prowadzi nabór oraz inwestuje w rozwój nowego pokolenia globalnych i lokalnych liderów. W roku podatkowym 2014 firmy członkowskie zatrudniły 54 tys. specjalistów na całym świecie. Poziom zatrudnienia wzrósł o 3,7 proc. do 210.400 osób. W tym czasie 63 tys. pracowników Deloitte z 81 krajów uczestniczyło w szkoleniach prowadzonych w trzech placówkach Uniwersytetu Deloitte w Stanach Zjednoczonych, Europie i Indiach.

Szersza perspektywa: wartość dla społeczeństwa

W obliczu nowych wyzwań ekonomicznych i społecznych sieć Deloitte wyznacza nowe obszary działalności, łącząc cele biznesowe z pomocą społeczną, humanitarną i środowiskową. Deloitte stawia sobie za cel wzmacnianie relacji, które pomogą w rozwiązywaniu największych problemów społecznych. W tym celu w roku 2014 firma zainwestowała niemal 190 mln dolarów w inicjatywy społeczne oraz poświęciła ponad 940 tys. godzin pracy społecznej na rzecz wspólnot lokalnych. Firma Deloitte nawiązała współpracę z Social Progress Imperative, organizacją non-profit, której celem jest poprawa warunków życia na całym świecie oraz uruchomiła program Organizacji Humanitarnych Deloitte w celu opracowania innowacyjnych, wymiernych rozwiązań, które lepiej przygotują sektor do sytuacji kryzysowych w przyszłości.

W ostatnich kilku latach stało się jasne, że jedynym skutecznym sposobem radzenia sobie z największymi problemami, z jakimi boryka się społeczeństwo, jest wspólne działanie. W Deloitte rozumiemy, że naszą odpowiedzialnością, która w dłuższej perspektywie przyniesie nam korzyści, jest budowanie relacji z rządami, organizacjami pozarządowymi, a także innymi firmami. Coraz częściej od firm będzie się wymagać przejęcia roli lidera, który rozwiąże problemy dotykające społeczeństwo. Jestem dumy, że Deloitte stoi na czele tych zmian” – mówi Barry Salzberg.  

Deloitte nieustannie wyznacza nowe obszary działalności, aby wyprzedzać wszystkie problemy, przed którymi stają nasi klienci, pracownicy oraz społeczeństwo. 

Subskrybuj "Informacje prasowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych informacjach prasowych.

Czy ta strona była pomocna?