M&A, fuzje, przejęcia, transakcje, disruptive M&A

Informacje prasowe

Globalny rynek fuzji i przejęć na fali wzrostu

Wartość transakcji M&A na świecie w 2017 roku wyniosła ponad 3 biliony dolarów

Warszawa, 22 listopada 2018 r.

Globalny rynek fuzji i przejęć (M&A) notuje rekordowe wyniki. Biorąc pod uwagę zmiany modeli biznesowych firm, niskie stopy procentowe oraz dobrą koniunkturę gospodarczą, aktywność transakcyjna jest od kilku lat wysoka i nie powinna zmniejszyć się również w przyszłych latach. Według raportu „The beginning of a new M&A season. Future of a deal”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, w kręgu dużego zainteresowania inwestorów na świecie już od kilku lat znajdują się sektory takie jak: TMT, energetyka, FMCG a także branża finansowa i obszar ochrony zdrowia.

Globalny rynek fuzji i przejęć

W 2017 roku na globalnym rynku fuzji i przejęć przeprowadzono 49 612 transakcji o łącznej wartości 3,1 bilionów dolarów. W niektórych sektorach gospodarki istnieje wiele powodów do przejmowania spółek, szczególnie w branży TMT (technologia, media i telekomunikacja), ochrony zdrowia i opieki medycznej oraz sektora energetycznego. Atrakcyjne są również sektor finansowy oraz FMCG. Rynkowi M&A sprzyjają korzystne warunki uzyskania kredytów, mocne salda gotówkowe firm czy wzrostowy cykl koniunkturalny. Światowy rynek fuzji i przejęć jest wspierany również przez presję na procesy dezinwestycyjne firm, poszukiwanie efektów synergii i wysoki kurs dolara.

W ostatnich latach firmy na szeroką skalę przeprowadzały transakcje M&A. Sprzyjały im dobra koniunktura w światowej gospodarce, niskie stopy procentowe, przekładające się na korzystne warunki finansowania dłużnego, czy rekordowe poziomy rezerw gotówkowych możliwych do przeznaczenia na inwestycje – mówi Mirosław Pazur, Dyrektor w dziale Doradztwa Finansowego Deloitte.

Warto również podkreślić, że w 2017 roku transakcje M&A dokonywane pomiędzy podmiotami pochodzącymi z różnych krajów (tzw. transakcje cross-border) wyniosły około 970 miliardów dolarów, co stanowiło ponad 31 proc. wartości wszystkich transakcji na światowym rynku fuzji i przejęć. Najbardziej aktywnym „korytarzem transakcyjnym” był ten pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą, gdzie wartość transakcji fuzji i przejęć typu cross-border wyniosła 207 miliardów dolarów. Znacząca aktywność transakcyjna występowała również na linii Japonia-Europa oraz Chiny-Europa.

- Wysoce aktywne były również fundusze Private Equity. Wartość transakcji z ich udziałem była w ubiegłym roku najwyższa od czasu ostatniego kryzysu finansowego i wyniosła 467 miliardów dolarów, co stanowi 28 proc. wzrost w stosunku do roku 2016 i wysoki 15 proc. udział w całkowitej globalnej wartości transakcji M&A – zaznacza Kamil Kucharczyk, Wicedyrektor w dziale Doradztwa Finansowego Deloitte.

Ważnym elementem kształtującym wartość światowego rynku fuzji i przejęć są także dezinwestycje, które w 2017 roku osiągnęły wartość 472 miliardów dolarów, najwięcej od dekady. Według ostatnich badań Deloitte, aż 70 proc. firm planuje sprzedaż swoich podmiotów zależnych w nadchodzących 2 latach działalności. Ponad połowa firm przyznaje, że dezinwestycje stają się jednocześnie coraz trudniejsze, a kupujący wymagają przygotowania wysokiej jakości materiałów przedstawiających informacje na temat przejmowanych podmiotów.  

 

Innowacje napędzają rynek M&A

Jak wskazują w raporcie eksperci Deloitte, dążenie do poszerzenia grona klientów i zapewnienia im nowatorskich rozwiązań w zakresie obsługi sprawia, że wiele firm z branż nietechonologicznych coraz częściej kupuje spółki technologiczne, w szczególności te związane z usługami Fintech, sztuczną inteligencją, cyfryzacją, robotyką czy cyberbezpieczeństwem. Konsekwencją zmieniających się preferencji klientów oraz dynamiki w otoczeniu regulacyjnym jest dopasowywanie strategii i sposobów w jaki produkty i usługi są opracowywane, dostarczane i konsumowane. Zaciera to granice między sektorami i stwarza możliwości dla takich podmiotów do wejścia ze swoją ofertą na nowe rynki. – Wiele firm z branży przemysłowej, finansowej czy dóbr konsumenckich przygląda się spółkom, które specjalizują się w sztucznej inteligencji, wirtualnej rzeczywistości i innych innowacyjnych rozwiązaniach. Z drugiej strony w wielu branżach firmy mierzą się z konkurencją ze strony nowych graczy na rynku, co z kolei skłania do aliansów firm z różnych sektorów oraz bardziej ryzykownych inwestycji – mówi Mirosław Pazur.

Zdaniem ekspertów Deloitte firmy w swoich strategiach powinny uwzględnić konieczność przyswajania innowacji w ramach swojej kultury organizacyjnej. Dla wielu z nich może być to dużym wyzwaniem. W procesie tym niebagatelną rolę odgrywają transakcje fuzji i przejęć, które coraz częściej są swego rodzaju katalizatorem adaptacji nowych technologii do modelu biznesowego firmy.

 

Polski rynek fuzji i przejęć

W 2017 roku na polskim rynku odnotowano wysoką liczbę 288 transakcji fuzji i przejęć, co stanowiło wzrost w porównaniu z 2016 rokiem, kiedy dokonano 279 transakcji M&A.[1] - Całkowita ich wartość w 2017 roku wyniosła 10,6 mld euro[2] tj. około 12 mld dolarów[3]. Do przeprowadzania transakcji inwestorów skłaniają niskie stopy procentowe oraz stabilność gospodarcza w Polsce oraz regionie, co związane jest również z obecnym cyklem koniunkturalnym. Obserwując sytuację na rodzimym rynku, spodziewamy się w latach 2018 i 2019 utrzymania liczby oraz wartości transakcji M&A na poziomie zbliżonym do minionego roku – mówi Kamil Kucharczyk.

Spoglądając na statystyki dotyczące sektorów najbardziej zaangażowanych w fuzje i przejęcia w Polsce, na szczególną uwagę zasługują branże TMT oraz FMCG napędzane mocnym wpływem nowych technologii. - W kolejnych latach trend ten najprawdopodobniej zostanie podtrzymany. Warto również zwrócić uwagę na widoczną w ostatnich latach tendencję krzyżowania się branż podmiotów przejmowanych i przejmujących, co sprawia, że procesy te stają się bardziej skomplikowane – dodaje Mirosław Pazur.  

 

Przypisy:

[1] https://www.statista.com/statistics/413682/m-and-a-poland-number-of-deals/

[2] https://www.statista.com/statistics/414905/m-and-a-poland-aggregate-value-of-deals/

[3] Według średniego kursu EUR/USD = 1,13 z 2017 roku

Raport: Duża aktywność transakcyjna na światowym rynku M&A

Dowiedz się więcej

open in new window Przejdź do strony raportu

Subskrybuj "Informacje prasowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych informacjach prasowych.

Czy ta strona była pomocna?