Informacje prasowe

Gospodarka o obiegu zamkniętym - jak wyzwolić potencjał z planowanych zmian?

Warszawa, 23 czerwca 2016 r.

22 czerwca w siedzibie Polska Agencji Prasowej odbyło się seminarium Deloitte nt. gospodarki o obiegu zamkniętym. Wśród gości pojawili się m.in. przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rozwoju, Instytutu Sobieskiego, Konfederacji Pracodawców Lewiatan czy też IKEA. Wydarzenie było także okazją do podsumowania posiedzenia Rady ds. Środowiska UE ws. pakietu dyrektyw Cricular Economy Package.

Kolejny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju Polski

Zdaniem Sławomira Mazurka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, gospodarka w obiegu zamkniętym stwarza ogromne możliwości rozwoju kraju, szczególnie pod kątem ekonomicznym, z jednoczesnym poszanowaniem środowiska. Podobnego zdania jest Łukasz Sosnowski, Radca Ministra w Ministerstwie Rozwoju, który w trakcie spotkania zadeklarował, że w planach jest utworzenie specjalnej grupy dedykowanej tematowi.

Wpisuje się ona w plan Morawieckiego opierający się na innowacji i rozwoju. W najbliższym czasie w ramach Ministerstwa Rozwoju powołany zostanie zespół do spraw gospodarki o obiegu zamkniętym. Jego zadaniem będzie stworzenie polskiego planu działań w zakresie Circular Economy” - mówił Łukasz Sosnowski.

Konieczna właściwa postawa biznesu

W ocenie Ireny Picholi, Partnera w zespole Sustainability Consulting Central Europe Deloitte, polska gospodarka już jest gotowa na zmiany.

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest wyzwaniem i ogromną szansą dla biznesu. Zmiany modeli biznesowych, odpowiadające założeniom idei gospodarki o obiegu zamkniętym, zaowocują stworzeniem nowych możliwości dla przedsiębiorstw. Potencjał zmian w skali europejskiej jest ogromny. Powinniśmy wykorzystać szanse, jakie zapewniają nam odpowiednie fundusze i programy europejskie i skupić się na inicjatywach powiązanych z gospodarką o obiegu zamkniętym, inwestować oraz opracowywać innowacyjne produkty i usługi, w celu zdobycia trwałej przewagi nad konkurencją – powiedziała Irena Pichola.

Uczestnicy wydarzenia zgodnie stwierdzili, że istotną kwestią w zakresie rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym jest zrozumienie i rozpowszechnienie przez biznes wiedzy o profitach płynących z wdrażania tego rozwiązania. Analizy Komisji Europejskiej, na które powoływała się podczas seminarium Julia Patorska z Deloitte, wskazują, że dzięki gospodarce cyrkularnej europejskie przedsiębiorstwa mogą osiągać m.in. oszczędności rzędu 600 mld euro, co w przeliczeniu na udział w rocznym obrocie tych firm dałoby 8%. Jedynie rosnąca świadomość znaczenia tego problemu w biznesie, a także większa dbałość rządów o prowadzenie inwestycji wspierających recykling oraz wdrażanie regulacji dotyczących przetwarzania, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów, pozwolą wygenerować potencjał do osiągania zysków dla polskiej gospodarki.

Zdaniem obecnych przedsiębiorców firmy muszą się liczyć ze zwiększeniem swojej roli w tworzeniu zrównoważonej gospodarki poprzez uwzględnianie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w procesach projektowania i produkcji. Wzywają oni również do wzmocnienia systemu zwiększonej odpowiedzialności producenta, w szczególności poprzez wprowadzenie obowiązków dotyczących zapobiegania powstawaniu odpadów oraz większego wsparcia podmiotów zajmujących się ich zbiórką i przetwarzaniem.

Sukces Polski zależy od tego, czy chwycimy szanse płynące z Circular Economy. To nie jest papier, który leży na biurku, ale rzeczywistość, która nas otacza” – podkreślała Agata Staniewska z Konfederacji Pracodawców Lewiatan.

Komisja Europejska prowadzi obecnie prace na ten temat propozycji regulacji unijnych w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Broszura: Gospodarka o obiegu zamkniętym Jak wyzwolić potencjał z planowanych zmian?

W ostatnim czasie, wskutek globalizacji i dostępnych technologii, dokonujące się od stuleci przemiany znacznie przyspieszyły. Jeżeli chcemy zrozumieć, jak dzisiaj funkcjonuje społeczeństwo, gospodarka oraz jakie zmiany zachodzą w przyrodzie, musimy na to spojrzeć z szerokiej perspektywy, z uwzględnieniem megatrendów rozwojowych. To one wyznaczają przyszłość zarówno Polski, Europy, jak i całego globu.

Megatrendy definiuje się jako narastającą falę zmian, która formuje się powoli, jest prawie nieodwracalna, wywiera silny wpływ na przyszłość, ma dalekosiężne skutki społeczne i towarzyszy jej poczucie nieuchronności. To spopularyzowane przez Johna Naisbitta pojęcie obejmuje wielowymiarowe zjawiska transformacji o szerokim zasięgu oddziaływania na nasze życie. Takimi megatrendami są np. globalizacja gospodarek czy transformacja społeczeństwa przemysłowego w społeczeństwo informacyjne. Mówiąc dzisiaj o megatrendach, mamy na myśli długotrwałe zjawiska, na które działania państw czy  podmiotów gospodarczych mają znikomy wpływ.

Spis treści:

 • Wprowadzenie 
 • Europejskie wyzwania w zakresie zrównoważonego rozwoju – Circular Economy Package
 • Nowy model gospodarczy – czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym
 • Kluczowe założenia gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Korzyści płynące z wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym w praktyce 
 • Studium przypadku: The Netherlands Circular Hotspot
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym w praktyce – przykłady rozwiązań biznesowych
 • Jak wyzwolić potencjał z planowanych zmian 22
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym wyzwaniem i szansą dla firm
 • Kontakty

Pobierz broszurę: Gospodarka o obiegu zamkniętym

Pobierz PDF. Publikacja dostępna w języku polskim.

Zarejstruj się aby pobrać broszurę

Korzyści płynące z wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym | Infografika

Subskrybuj "Informacje prasowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych informacjach prasowych.

Czy ta strona była pomocna?