Informacje prasowe

Wdrożenie „Kluczowych Technologii Wspomagających” wpłynie na konkurencyjność polskiej gospodarki

Deloitte Partnerem XXV Forum Ekonomicznego w Krynicy

Warszawa, 4 września 2015 r.

W Polsce od kilku lat rośnie świadomość konieczności zbudowania strategii badawczo-rozwojowej, dzięki której nasza gospodarka ma szansę stać się bardziej konkurencyjna. Zdaniem ekspertów firmy doradczej Deloitte jej ważnym elementem powinny być zdefiniowane przez Komisję Europejską tzw. Kluczowe Technologie Wspomagające (KET). Dzięki temu polski przemysł i sektor usług staną się bardziej innowacyjne. O znaczeniu KET będzie m.in. mowa podczas zbliżającego się XXV Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju (8-10 września 2015 roku).

Od kilku lat Komisja Europejska zachęca kraje członkowskie do rozwijania i zwiększenia produkcji przemysłowej opartej na tzw. Kluczowych Technologiach Wspomagających (KET). Należy do nich zaliczyć: mikro- i nanoelektronikę, materiały zaawansowane, biotechnologię przemysłową, fotonikę, nanotechnologię i zaawansowane systemy wytwarzania. Według danych KE w tym roku globalny rynek związany z KET może być wart nawet bilion dolarów.

Częstym problemem w krajach UE, w tym w Polsce, jest przejście od etapu nowatorskiego pomysłu, który rodzi się, np. w toku prac naukowych do etapu zdobycia środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na jego realizację. W związku z tym wiele wartościowych projektów nie ma szans na urzeczywistnienie. Ta luka innowacyjna została nawet nazwana „Doliną Śmierci”. O próbach przezwyciężenia tego impasu, na który zwraca krajom członkowskim Komisja Europejska, będzie mowa w Krynicy.

„Szczęśliwie każda z kluczowych technologii wspomagających jest bliska potencjałowi polskiej gospodarki. Wyzwaniem będzie jednak zaangażowanie podmiotów prywatnych w inwestycje w te innowacyjne projekty. Ważna jest świadomość, że w pogoni za uciekającą globalną konkurencją, Europa, a szczególnie Polska potrzebuje świadomej polityki badawczo-naukowej. Uruchamiając proces definiowania kluczowych technologii wspomagających, dajemy sobie szansę na koncentrację naszych wysiłków i kapitałów na obszarach, które pozwolą zapewnić przewagę konkurencyjną w następnych dziesięcioleciach i stworzenie znaczącej liczby miejsc pracy” – mówi Tomasz Gondek, Lider R&D Networks i Innovation Consulting w Deloitte, uczestnik panelu „Kluczowe Technologie Wspomagające (KET) – Od Doliny Śmierci do Doliny Krzemowej. Marzenie?”.

Innowacyjność polskiej gospodarki nie będzie jedynym tematem w Krynicy, który odwołuje się do roli państwa. Rafał Antczak, Członek Zarządu Deloitte Consulting weźmie udział w panelu, na którym dyskusja skoncentruje się na konieczności zreformowania administracji i finansów publicznych. Jest to tym bardziej ważne, że sektor rządowy pozostaje istotnym systemowo obszarem funkcjonowania państwa, który nie został znacząco zreformowany w ostatnich 25 latach.

Od kilku lat jednym z wiodących tematów podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy jest pozycja kobiet w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym. Tegoroczna dyskusja skoncentruje się na równowadze płci i różnorodności, które budują przewagę konkurencyjną. „Statystyki globewomen.com pokazują, że na 180 krajów na świecie, tylko w dwunastu kobiety sprawują najwyższy urząd prezydenta. Jeszcze mniej kobiet stoi na czele rządów - zaledwie 10. To polityka. A biznes? Tylko 28 kobiet zasiada w fotelu prezesa we wszystkich firmach z listy Fortune 500. W Polsce sytuacja jest podobna Pod względem zróżnicowania we władzach spółek plasujemy się poniżej średniej unijnej, a udział kobiet w zarządach firm wynosi jedynie 12 proc. Wynika z tego, że nie wykorzystujemy pełnego ekonomicznego potencjału połowy populacji” – mówi Iwona Georgijew, Partner w Deloitte, Liderka Klubu SheXO.  „Aby to zmienić, debata na temat różnorodności w polityce i biznesie powinna się toczyć z udziałem mężczyzn, a nie tylko w gronie kobiet - my już jesteśmy przekonane do swoich kompetencji, ambicji i gotowości do brania odpowiedzialności na najwyższych szczeblach. Kobiece gremia są natomiast idealną platformą do budowania koalicji kobiet biznesu oraz dalszego rozwoju kobiecego przywództwa. Robimy to poprzez tworzenie klubów, networking oraz programy mentoringowe” – dodaje.

Jak co roku firma Deloitte wciela się w rolę organizatora jednego z paneli podczas krynickiego forum. W tym roku będzie to „Zrównoważony rozwój biznesową i społeczną strategią sukcesu.

Stosowanie strategii opartej na zrównoważonym rozwoju jest nie tylko wyzwaniem, ale także źródłem możliwości i szans, które dobrze wykorzystane mogą stać się podstawą sukcesu dla wielu firm i organizacji. Uczestnicy panelu odpowiedzą na pytanie, w jaki sposób zachować równowagę pomiędzy dążeniem do osiągnięcia sukcesu i wzrostu a dbałością o pozytywne relacje z otoczeniem i interesariuszami. Dyskusję poprowadzi Irena Pichola, Partner w Deloitte, Lider Zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej. Oprócz niej w panelu wezmą udział: Joanna Makowiecka-Gaca (Prezes Polimex-Mostostal), Grzegorz Zawada (Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie), Igor Matejov (Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rynku Biznesowego, T-Mobile Polska), Mikkel Skott Olsen (Dyrektor ds. Odpowiedzialnego Biznesu, VELUX Group), Jock Mendoza-Wilson (Dyrektor ds. Stosunków Międzynarodowych i Inwestorskich, System Capital Management), Jarosław Sobczyk (Dyrektor Personalny, Jeronimo Martins Polska) oraz Magdalena Brzezińska (Kierownik Działu Korporacyjnego, Grupa Żywiec).

Panele i spotkania z ekspertami Deloitte XXV Forum Ekonomiczne w Krynicy

Subskrybuj "Informacje prasowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych informacjach prasowych.

Czy ta strona była pomocna?