Ilustracja do inf prasowej - Listki CSR

Informacje prasowe

Listki CSR „Polityki” rozdane – po raz kolejny nagrodzono firmy odpowiedzialne społecznie

Priorytetem dla polskich spółek jest troska o pracowników i środowisko naturalne

Warszawa, 22 maja 2018 r.

66 polskich przedsiębiorstw zostało laureatami Listków CSR Polityki. Tygodnik wraz z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz siódmy przeprowadził wśród największych polskich firm ankietę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Najlepszym wręczono Złote, Srebrne oraz Białe Listki CSR. Działania laureatów koncentrują się wokół lepszego zarządzania pracownikami, poprawy relacji z klientami i partnerami biznesowymi oraz ochrony środowiska.

Pytania w kwestionariuszu zostały opracowane zgodnie z wytycznymi międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000. Dotyczą one siedmiu aspektów: ochrony środowiska, ładu korporacyjnego, praw człowieka, zachowania wobec pracowników, dbałości o klienta, uczciwości biznesowej i zaangażowania społecznego.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 115 przedsiębiorstw. To nowy rekord, biorąc pod uwagę, że w 2017 r. było to 111, a w 2016 r. 104. Na podstawie udzielonych odpowiedzi, wyłoniono trzy grupy laureatów. Złoty Listek CSR otrzymało 9 firm, Srebrny – 21, a Biały – 36.

Listki CSR Polityki to przegląd działań zarządczych dla największych przedsiębiorstw w Polsce. Z każdą kolejną edycją firmy biorące w nim udział dostrzegają coraz większe korzyści z podejmowanych przez siebie działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Pozwala to budować wartość przedsiębiorstwa, a z drugiej strony pozytywnie wpływać na otoczenie.

- Rafał Rudzki, Starszy menedżer w zespole ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej Deloitte.

Rafał Rudzki

Wśród przedsiębiorców, którzy zdecydowali się wziąć udział w inicjatywie, najliczniej reprezentowana była branża farmaceutyczna i kosmetyczna, przemysł spożywczy oraz finanse (ok. 40 proc. wszystkich zgłoszeń). Najniższy odsetek odpowiedzi na ankietę uzyskano od firm handlowych, surowcowo-paliwowych, reprezentujących przemysł metalowy, drzewny oraz papierniczy.

Nowe regulacje wpływają na społeczną działalność firm

Rok 2017 przyniósł szereg zmian i wydarzeń związanych z nowymi regulacjami prawnymi. Nowelizacja ustawy o rachunkowości i raportowaniu danych pozafinansowych, efektywności energetycznej, gospodarce o obiegu zamkniętym, gospodarowaniu zasobami wodnymi, jawności życia publicznego, czy ochrony danych osobowych spowodowały zwiększoną aktywność przedsiębiorstw we wdrażaniu i ulepszaniu rozwiązań zarządczych w obszarze CSR.

W zrównoważonym rozwoju priorytetem jest zmiana myślenia o kapitale ludzkim, intelektualnym czy środowiskowym. Nasze zestawienie pokazuje, że coraz więcej przedsiębiorstw w Polsce zaczyna dostrzegać i rozumieć istotność tych kwestii w skutecznym i długoterminowym wdrażaniu strategii biznesowych.

- Irena Pichola, Partner, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej Deloitte.

Irena Pichola

Priorytetem troska o pracownika i środowisko naturalne

W ponad 95 proc. firm głównym narzędziem wpływającym na poprawę samopoczucia pracowników są benefity. Dla przedsiębiorców ważne są także dobre relacje z konsumentami i partnerami biznesowymi oraz wspieranie lokalnej społeczności na terenie, na którym działają.

Sformalizowane podejście do zarządzania kwestiami wpływu i ochrony środowiska zadeklarowało 80 proc. firm. Jest to ważne w kontekście tegorocznego szczytu klimatycznego ONZ, tzw. Conference of the Parties. Większość przedsiębiorstw potwierdziło deklarację obniżania negatywnego wpływu na środowisko naturalne, np. poprzez zmniejszoną emisję dwutlenku węgla i to mimo ryzyka jakim jest wzrost wydatków na ten cel.

Elementem świadomego zarządzania swoim wpływem na otoczenie są nie tylko konkretne działania, ale też strategia oraz sprawozdawczość. Około 80 proc. firm, które wysłały ankiety ma wyznaczone kierunki, priorytety i mierniki działań strategicznych w obszarze CSR. Jednak nadal tylko połowa z nich integruje je z celami biznesowymi. Około 20 proc. firm ujawnia dane w sposób zorganizowany i w oparciu o międzynarodowe wytyczne dotyczące raportowania danych pozafinansowych, a jeszcze mniej poddaje je niezależnej weryfikacji.
 

Zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju

Tegorocznemu zestawieniu Listków CSR „Polityki” towarzyszył przegląd praktyk, które wspierały realizację 6 celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), tzw. akceleratorów dla Polski. Cała Agenda 2030 przyjęta przez ONZ oparta jest na 17 celach zawierających 169 zadań. Wybrane dla Polski to:

  • cel 1 - eliminacja ubóstwa na świecie;
  • cel 4 - edukacja na wysokim poziomie;
  • cel 5 - równouprawnienie płci;
  • cel 10 - eliminacja nierówności;
  • cel 11 - zrównoważone miasta i społeczności;
  • cel 16 - pokój, sprawiedliwość i silne instytucje.   

Kategorie wyróżnień i kryteria ocen:

Złoty Listek CSR Polityki otrzymują firmy, dla których realizacja wytycznych zawartych w normie ISO 26000 jest kluczowym elementem strategicznych działań w biznesie i w relacjach z interesariuszami, w tym pracownikami. Firmy opierają swoje działania o najlepsze lokalne i globalne praktyki oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania jest system zarządzania etyką oraz spisany i publiczny dokument, który definiuje zasady postępowania biznesowego oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań, informują cyklicznie w raportach pozafinansowych lub zintegrowanych, które podlegają zewnętrznej weryfikacji.

Laureatami w tej kategorii są (kolejność alfabetyczna): Bank Zachodni WBK, CEMEX Polska Sp.z.o.o., Grupa Adamed, Grupa Raben, Orange Polska, Polpharma, Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, Provident Polska S.A, Schenker Sp. z o.o.

Srebrny Listek CSR Polityki otrzymują firmy, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000. Firmy te często opierają się o najlepsze lokalne i globalne praktyki oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania jest system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań cyklicznie informują interesariuszy.

Laureatami w tej kategorii są (kolejność alfabetyczna): Arcelor Mittal Poland, Bank BGŻ BNP Paribas, Bank Millennium, Coca-Cola HBC Polska, Górażdże Cement S.A, Grupa Enea, Grupa LOTOS, Grupa Nowy Styl, Grupa VELUX, Grupa Żywiec S.A, ING Bank Śląski, Kompania Piwowarska, Lafarge w Polsce (Lafarge Cement S.A), Nestle Polska S.A, PCC EXOL S.A, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A, SITECH Sp. z o.o., Solaris Bus & Coach S.A, TAURON, Volvo Polska

Biały Listek CSR Polityki otrzymują firmy, które deklarują wdrażanie wszystkich najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 (np. praktyki z zakresu pracy, w tym sformalizowany system ocen pracowniczych, system zarządzania wpływem środowiskowym, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej) oraz ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania wpływem swojej firmy na otoczenie.

Laureatami w tej kategorii są (kolejność alfabetyczna): ABB Sp.z.o.o., Agora S.A, ANG Spółdzielnia, ANWIL S.A, Bank Handlowy w Warszawie S.A, BASF Polska Sp. z o.o., Carlsberg Polska Sp. z o.o., Carrefour Polska Sp. z o.o., Cognifide Polska Sp. z o.o., Danone Sp. z o.o., Fiat Chrysler Automobiles, Grupa Aviva, GRUPA KAPITAŁOWA GSK PHARMACEUTICALS, Grupa Lubawa (spółka dominująca Lubawa S.A), Hanplast Sp. z o.o., Idea Bank S.A, IKEA Retail Sp. z o.o., Inter Cars S.A, Jeronimo Martins Polska S.A, KGHM Polska Miedź S.A, L’Oréal Polska Sp. z o.o., Lubelski Węgiel Bogdanka S.A, Mars Polska Sp. z o.o., Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o., Mostostal Puławy S.A, Mostostal Warszawa S.A, NUTRICIA Polska Sp. z o.o., Pelion S.A, PKO Bank Polski, Ronal Polska Sp. z o.o., Sanofi, STU ERGO Hestia SA, Tesco Polska, T-Mobile Polska S.A., Wawel SA, Żywiec Zdrój SA

Projekty wspierające realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs)

Firmy zgłosiły 113 dobrych praktyk, które wspierają realizację wskazanych celów SDGs i były realizowane w 2017 roku. Dotyczyły one przede wszystkim celów 4, 10 oraz 11, a pozostałe związane były z działaniami w obszarach filantropii korporacyjnej i zaangażowania społecznego, zarządzania zasobami ludzkimi, a także działań optymalizujących procesy biznesowe.

Specjalne wyróżnienia dla najciekawszych i najbardziej inspirujących działań:

NewsMavens.com ‑ pierwszy europejski serwis informacyjny tworzony wyłącznie przez kobiety – Agora SA;

Harvest ‑ działania zapobiegające marnowaniu żywności na dużą skalę w restauracjach KFC – AmRest sp. z o.o.;

Biznes w kobiecych rękach – stworzenie klastra firm zarządzanych przez kobiety na terenie aglomeracji warszawskiej – Bank Handlowy w Warszawie SA;

Youth Empowered! Możesz więcej niż myślisz – pomoc młodym ludziom do wejścia na rynek pracy oraz ich aktywizację – Coca-Cola HBC Polska;

SmartUP – projekt naukowo-edukacyjny mający na celu popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych – Grupa Adamed;

Wiem, czym oddycham – kampania edukacyjna dotycząca jakości powietrza i jego wpływu na ludzkie zdrowie, w którym wykorzystano ekspertów merytorycznych, blogerów, media i start-upy; – Grupa Aviva;

Projekt budowy nowoczesnej Platformy Paliw Alternatywnych Cementowni Kujawy – Lafarge Cement SA

Cykl innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych (most z kompozytów FRP, instalacja sezonowego magazynowania energii) we współpracy z jednostkami naukowymi i pracownikami oraz wdrażanie zasad zrównoważonego budownictwa w praktyce – Mostostal Warszawa SA;

Orange dla szkół – podłączenie 4,5 tys. placówek do światłowodu oraz inicjatywy edukacyjne MegaMisja i SuperKoderzy – Orange Polska;

Samsung Inkubator – kojarzenie potencjału korporacji i start-upów oraz niwelowanie różnic między regionami w partnerstwie z Politechniką Rzeszowską oraz Doliną Lotniczą – Samsung Electronics Polska.

Dodatkowe wyróżnienia dla projektów, które mogą być inspiracją dla innych firm ze względu na ich tematykę lub sposób ich realizacji:

Podziel się dobrym posiłkiem – Danone Sp. z o. o.;

Kształcenie dualne – Polpharma SA;

Eko budowa Jaśminowy Mokotów – Skanska Residential Development Poland;

Oddychaj Powietrzem – TAURON Polska Energia SA.

Ceremonia rozdania Listków Polityki 2018 - zwycięzcy

Subskrybuj "Informacje prasowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych informacjach prasowych.

Czy ta strona była pomocna?