Informacje prasowe

Michał Lubieniecki nowym Partnerem Deloitte

Deloitte wzmacnia struktury Doradztwa Finansowego

Warszawa, 29 października 2015 r.

„Rynek oczekuje w coraz większym stopniu wsparcia doradczego przy organizacji złożonych form finansowania, zarówno dłużnego jak i kapitałowego, na co nakłada się zmieniająca się sytuacja po stronie banków, rynków kapitałowych i innych dawców finansowania. Widzimy też bardzo duże potrzeby finansowania w kapitałochłonnych sektorach gospodarki i duże zainteresowanie inwestorów aktywami infrastrukturalnymi w Polsce oraz w naszym regionie” mówi Tomasz Ochrymowicz, Partner Zarządzający działem Doradztwa Finansowego Deloitte Polska.

Doświadczenie zawodowe Michała Lubienieckiego obejmuje pracę w międzynarodowych instytucjach finansowych, doradztwo finansowe i zarządzanie inwestycjami infrastrukturalnymi. Przez ostatnie dwa lata pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Inwestycji (Chief Investment Officer) spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe, pełniąc kluczową rolę w jej operacyjnym uruchomieniu i zawarciu umów inwestycyjnych o łącznej wartości ponad 1,4 mld złotych, wspierających projekty o wartości ponad 4 mld złotych w sektorach energetycznym, naftowo-gazowym oraz infrastrukturze.

W latach 2009-2013 partner w firmie doradczej ICENTIS Corporate Solutions, gdzie doradzał spółkom z sektora energetycznego, górniczego i telekomunikacyjnego w transakcjach finansowania oraz fuzji i przejęć o łącznej wartości ponad 4 mld złotych.

Od 2003 do 2008 roku był związany z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w Luksemburgu i Warszawie, gdzie pełnił funkcję pierwszego szefa warszawskiego biura. Był odpowiedzialny za finansowanie projektów z sektora energetycznego, transportowego i telekomunikacyjnego oraz za współpracę EBI z kluczowymi podmiotami centralnej administracji.

W latach 1997-2002 pracował w banku inwestycyjnym HSBC w Warszawie i Londynie, gdzie był zaangażowany w transakcje na rynkach kapitałowych i doradztwo finansowe w Polsce, Europie Środkowej i na Bliskim Wschodzie. Współpracował głównie z firmami z sektora telekomunikacyjnego i finansowego z regionu EMEA. „Cieszę się, że mogę dołączyć do zespołu o tak wysokich kompetencjach oraz świetnej reputacji i wspomóc go moim doświadczeniem w zakresie organizacji finansowania i infrastruktury” – powiedział Michał Lubieniecki

Michał Lubieniecki jest absolwentem Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz dziennych studiów MBA na INSEAD w Fontainebleau we Francji. W 2004 roku uzyskał tytuł Chartered Financial Analyst (CFA).

Dział Doradztwa Finansowego w Polsce to zespół ponad 60 wykwalifikowanych profesjonalistów, w tym 6 partnerów, posiadających bogate doświadczenie w wielu branżach i sektorach gospodarki zarówno na rynku lokalnym jak i w regionie Europy Środkowo – Wschodniej, zlokalizowanych w Warszawie, Łodzi, Katowicach i Poznaniu. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie Corporate Finance i obsługi transakcji, due diligence finansowego, podatkowego, prawnego i komercyjnego, wyceny przedsiębiorstw i majątku, restrukturyzacji zadłużenia, modelowania finansowego, integracji organizacyjnej po fuzji, finansowania projektów, pozyskiwania kapitału udziałowego i dłużnego, partnerstwa publiczno-prywatnego, restrukturyzacji przedsiębiorstw czy transakcji Private Equity.

Czy ta strona była pomocna?