nowi partnerzy w Deloitte

Artykuł

Ośmiu nowych partnerów w Deloitte

Nowi partnerzy w Działach Audytu, Konsultingu, Doradztwa Podatkowego oraz Doradztwa Finansowego

Warszawa, 6 lipca 2017 r.

Efektem wzmocnienia pozycji Deloitte jako wiodącej firmy doradczej na rynku są, m.in. awanse w jej strukturach. Od czerwca br. do grona Partnerów Deloitte awansowało aż ośmioro doświadczonych menedżerów. W Dziale Doradztwa Podatkowego są to Joanna Świerzyńska, Ernest Frankowski, Michał Siekierzyński i Adam Wacławczyk, w Dziale Konsultingu Daniel Martyniuk i Romuald Paprzycki, w Dziale Audytu Piotr Świętochowski, a w Dziale Doradztwa Finansowego Agnieszka Zielińska.

- Cieszę się, że w gronie Partnerów Deloitte mogę powitać aż ośmioro znakomitych ekspertów, którzy będą dla nas wsparciem w realizacji strategii Deloitte, zakładającej osiągnięcie pozycji niekwestionowanego lidera w branży usług doradczych. Ich doświadczenie, wiedza, a także kompetencje menedżerskie pozwolą rozwijać się naszym zespołom, a klientom osiągać cele biznesowe – mówi Marek Metrycki, Partner Zarządzający Deloitte Polska.

Joanna Świerzyńska jest związana z Deloitte od ponad trzynastu lat. Doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorcom w obszarach oddelegowań pracowniczych, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych a także w kwestiach związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Zajmuje się także doradztwem w zakresie projektowania i wdrażania struktur zatrudniania, wynagradzania i motywowania pracowników.

Wraz z nią awans w Dziale Doradztwa Podatkowego otrzymał także Ernest Frankowski, pracujący w Deloitte od ośmiu lat. Nowy Partner jest licencjonowanym doradcą podatkowym, certyfikowanym specjalistą w zakresie zarządzania projektami, procesami i funkcjami informatycznymi oraz ekspertem w zakresie e-podatków. Odpowiada za realizację usług i wdrożeń w zakresie szeroko rozumianego nurtu wykorzystania technologii informatycznych w procesach podatkowych.

Michał Siekierzyński pracuje w Deloitte od dwunastu lat. Nowy Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego doradza podmiotom z branży nieruchomości.

Adam Wacławczyk posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobyte w trakcie pracy w działach podatkowych międzynarodowych firm doradczych. Specjalizuje się w doradztwie restrukturyzacyjnym oraz transakcyjnym, międzynarodowym prawie podatkowym oraz podatkach dochodowych. Jest również autorem wielu publikacji, w tym współautorem książki „Podatek od czynności cywilnoprawnych. 2011 r. Komentarz praktyczny” oraz „Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz. 2016 r.”. W Deloitte pracuje do dwunastu lat.

Agnieszka Zielińska, Partner w Dziale Doradztwa Finansowego, posiada ponad 12-letnie doświadczenie w pracy przy transakcjach M&A. Zajmuje się projektami due diligence i doradztwem przy umowach SPA oraz negocjacjach. Posiada szerokie doświadczenie w pracy z funduszami inwestycyjnymi oraz inwestorami branżowymi. Poza doświadczeniem w pracy w Deloitte pracowała również jako CFO spółki portfelowej funduszu private equity z branży spożywczej. Jako doradca pracowała przy największych transakcjach M&A w regionie Europy Środkowej w obszarze TMT.

Dwaj nowi Partnerzy w Dziale Konsultingu to Daniel Martyniuk i Romuald Paprzycki, którzy z Deloitte są związani odpowiednio od jedenastu i dwunastu lat. Daniel Martyniuk posiada ponad 15-letnie doświadczenie, w tym w zarządzaniu oraz doradztwie zarówno strategicznym, operacyjnym, jak i technologicznym zdobyte w oddziale Deloitte w Kanadzie oraz w Polsce. W ramach Deloitte Digital, działając na styku biznesu i technologii, specjalizuje się w zwiększaniu organizacyjnej efektywności oraz wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Z kolei Romuald Paprzycki zajmuje się zarządzaniem ryzykiem, koncentrując się na sprzedaży oraz wdrażaniu platformy ryzyka dla banków - Finevare. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów, głównie w zakresie wdrażania, tworzenia i utrzymania oprogramowania. 

Nowy Partner w Dziale Audytu Piotr Świętochowski bierze udział i nadzoruje badania sprawozdań finansowych spółek notowanych na warszawskiej GPW, jak również sprawozdań wielu firm polskich i zagranicznych sporządzonych według przepisów ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Z Deloitte związany jest od sześciu lat.

Subskrybuj "Informacje prasowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych informacjach prasowych.

Czy ta strona była pomocna?