green frog 2017 wyniki

Informacje prasowe

CEMEX Polska i Grupa Orlen otrzymały nagrodę Deloitte Green Frog za najlepsze raporty niefinansowe w Europie Środkowej

Z roku na rok wzrasta rola raportowania zintegrowanego

Warszawa, 12 kwietnia 2018 r.

CEMEX Polska został zwycięzcą konkursu organizowanego przez firmę doradczą Deloitte Central European Sustainability Report Award, znanego również pod nazwą Green Frog Award. Raport niefinansowy polskiego lidera branży budowlanej uznano za najlepszy spośród 69 zgłoszeń z pięciu krajów Europy Środkowej. W tym roku po raz pierwszy przyznano również nagrodę za najlepszy raport zintegrowany. W tej kategorii bezkonkurencyjny okazał się raport Grupy Orlen. Wyróżnienia trafiły też do czeskiej spółki ŠKODA AUTO, węgierskiej Grupy Magyar Telekom oraz chorwackiej Grupy AD Plastik. Gala wręczenia nagród odbyła się dziś w trakcie Targów CSR w Warszawie.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział pięć krajów: Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia i Węgry. W sumie do krajowych eliminacji zgłoszonych zostało 69 raportów, z czego 12 przeszło do poziomu regionalnego. W ostatnim etapie Green Frog Award znalazło się pięć raportów.

Polskie sukcesy

Podobnie jak w ubiegłym roku, również w tegorocznej edycji konkursu, doceniona została spółka z polskim kapitałem. – CEMEX Polska to kolejna firma po Bogdance, która zdobyła nagrodę Green Frog. Cieszy fakt, że polskie spółki są doceniane w obszarze działań CSR, ale również to, że zwiększa się świadomość biznesu w tym obszarze, a firmy przykładają coraz większą uwagę do raportowania. Nie tylko wzrosła liczba raportów niefinansowych, ale także stale podnosi się ich jakość. Coraz częściej są one przygotowywane w oparciu o międzynarodowy standard Global Reporting Initiative (GRI) – mówi Irena Pichola, Partner, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej, Deloitte. W tegorocznej edycji konkursu, oprócz Cemex Polska, nagrodzono również inną polską spółkę – PKN Orlen. Płocka firma zwyciężyła w kategorii najlepszy raport zintegrowany. – Pierwszy raz w historii konkursu zdecydowaliśmy się nagrodzić firmy, które opublikowały raporty zintegrowane. Jest to najlepszy sposób sprawozdawczości, przejrzysty i dający pełen obraz spółki, dlatego jury postanowiło wyróżnić firmy, które są pionierami w tym obszarze. To jedyna tego typu nagroda w regionie Europy Środkowej – dodaje Irena Pichola.

Raportowanie niefinansowe stwarza nowe możliwości biznesowe

Od 2017 r. około 6 000 dużych jednostek zainteresowania publicznego i grup kapitałowych w Unii Europejskiej, ma obowiązek ujawniania danych niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności. W Polsce dotyczy to około 300 największych firm. Coraz częściej decydują się one na sporządzanie zintegrowanych raportów, które nie tylko dają możliwość lepszego zrozumienia organizacji jako całości, lecz przede wszystkim szerszego przedstawienia informacji o organizacji przez pryzmat zrównoważonego rozwoju oraz pogłębienia relacji ze środowiskiem inwestorów.

Rola zewnętrznego audytu

Silniej niż w poprzednich edycjach konkursu jury zaakcentowało uznanie dla raportów weryfikowanych zewnętrznie. Korzyści płynących z tego rodzaju weryfikacji jest wiele. Zdaniem Global Reporting Initiative, niezależnej międzynarodowej organizacji działającej na rzecz rozwijania i propagowania wytycznych w zakresie raportowania niefinansowego, do najważniejszych korzyści należą wzrost uznania, zaufania i wiarygodności organizacji, poprawa komunikacji z interesariuszami czy obniżenie poziomu ryzyka i zwiększenie wartości przedsiębiorstwa.

Raporty oceniane były przez niezależne jury, w skład którego weszli eksperci, m.in.: Jacqueline Kacprzak, Radca Ministra, piastująca Samodzielne Stanowisko ds. CSR i współpracy z organizacjami międzynarodowymi w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Robert Adamczyk, Starszy doradca ds. środowiska w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. – Etyczne praktyki najlepszych przedsiębiorstw wymagają przedstawienia ich w raporcie w oparciu o indywidualnie wybrane wskaźniki, co jest niełatwym zadaniem, zważywszy na brak jednego obowiązującego standardu raportowania działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym działań na rzecz praw człowieka – mówi Jacqueline Kacprzak. – Tym bardziej doceniane powinny być raporty, które mogą służyć za dobrą praktykę i wzorzec dla innych w tym zakresie – dodaje. W dalszym ciągu istnieje potrzeba dostarczania większej liczby wytycznych, ponieważ w wielu raportach nie zostają omówione te same informacje. – Powinno to być dla nas priorytetem. Na pewno bardzo przydatne byłoby opracowanie przewodnika najlepszych praktyk – podkreśla Robert Adamczyk.

Nagrody Green Frog Award przyznawane od 2000 roku

Konkurs Green Frog Award powstał w węgierskim oddziale Deloitte i z czasem objął inne kraje Europy Środkowej. W 2009 r. dołączyły Bałkany, w 2012 r. Czechy, a w 2013 r. kraje bałtyckie. Od 2015 r. konkurs odbywa się w dwóch etapach: krajowym i regionalnym. W polskiej edycji konkursu biorą udział raporty nagrodzone i wyróżnione w Konkursie Raporty Społeczne, który od 2007 r. organizowany jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte.

Tegoroczne nagrody Green Frog zostały rozdane podczas gali, towarzyszącej Targom CSR w Warszawie. To największe wydarzenie związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu w Polsce, organizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem wydarzenia jest prezentacja działań i praktyk firm społecznie odpowiedzialnych, a także usług oferowanych w tym zakresie.

Zwycięzca Green Frog Award:

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Raport zrównoważonego rozwoju firmy CEMEX Polska został nagrodzony za kompleksowe podejście, przejrzystość, zwięzłość oraz klarownie przedstawioną informację o zobowiązaniach firmy na przyszłość np. w zakresie ochrony środowiska. Ponadto CEMEX Polska przypomina o swoich poprzednich zobowiązaniach i pokazuje jak skutecznie potrafi je realizować. W szczegółowy sposób opisuje także wyzwania i priorytety branży. Dodatkowym atutem jest weryfikacja przeprowadzona przez zewnętrznego audytora.

Najlepszy raport zintegrowany:

Grupa ORLEN
Raport zintegrowany Grupy ORLEN został wyróżniony przez jury za odpowiednio dobraną treść, istotność i wyważenie danych. Firma w dobrze rozwinięty sposób opisuje czytelnikowi swój bezpośredni i pośredni wpływ na otoczenie.

Wyróżnienia Green Frog Award:

ŠKODA AUTO a. s.
Raport czeskiej Spółki ŠKODA AUTO został wyróżniony za jasną interaktywną formę, transparentność i zewnętrzną weryfikację. Jury doceniło raport za umieszczenie w nim strategii zrównoważonego rozwoju w długofalowej strategii spółki.

Magyar Telekom Group
Raport zrównoważonego rozwoju węgierskiej Grupy telekomunikacyjnej Magyar Telekom został doceniony za szczegółową analizę istotności zagadnień z punktu widzenia wpływu ekonomicznego, środowiskowego i społecznego organizacji. Jego mocnymi stronami są skoncentrowanie na Celach Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), przeprowadzenie zewnętrznej weryfikacji oraz przyjazna dla użytkowników forma prezentowania treści.

AD Plastik Group
Jury w raporcie zrównoważonego rozwoju chorwackiej Grupy AD Plastik dostrzegło w szczególności dbałość o kwestie praw człowieka, które posłużyły za wyznacznik przy opracowywaniu najlepszych praktyk organizacji.

Fotorelacja z Gali Green Frog Award

Subskrybuj "Informacje prasowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych informacjach prasowych.

Czy ta strona była pomocna?