Firma Deloitte na XXVIII Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju

Informacje prasowe

Pod wpływem technologii granice pomiędzy poszczególnymi branżami zacierają się

Firma Deloitte na XXVIII Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju

Warszawa, 3 września 2018 r.

Zdaniem ekspertów firmy doradczej Deloitte na całym świecie pod wpływem nowych technologii mamy do czynienia z zacieraniem się tradycyjnych granic pomiędzy sektorami i tworzeniem się nowych modeli biznesowych. O tym wszystkim będzie mowa podczas zbliżającego się XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. W polskim Davos eksperci Deloitte będą przekonywać również, że ograniczenie produkcji ilości śmieci i tworzyw sztucznych zarówno przez biznes, jak i osoby prywatne jest korzystne dla całego społeczeństwa.

Panel: Cyfrowy wyścig – co zrobi globalny peleton?

5 września (środa), godz. 18:00-19:15, Salon Rzeczpospolitej

Eksperci Deloitte:

William Ribaudo – Partner zarządzający w Digital Risk Venture Portfolio w Deloitte Risk and Financial Advisory w Bostonie. Nadzoruje inwestycje i usługi, których celem jest ułatwienie klientom procesu cyfryzacji i kwantyfikacji inwestycji w nowe technologie. Wyniki prowadzonych przez niego badań publikowano w „Wall Street Journal” i Knowledge@Wharton.

 

Wojciech Górniak - Dyrektor w Deloitte Consulting, Lider Obszaru Strategii i Transformacji Cyfrowych. Ekspert w obszarze budowy strategii cyfryzacji, opracowaniu innowacyjnych modeli biznesowych oraz planowaniu i prowadzeniu kompleksowych transformacji cyfrowych.

Zdaniem ekspertów Deloitte, zarówno w Polsce, jak i na świecie obserwuje się stopniowe ujednolicanie branż gospodarki. Przyczyną tego zjawiska jest wszechobecna technologia: internet, media społecznościowe, technologie mobilne czy przetwarzanie w chmurze. – Szybciej niż kiedykolwiek wcześniej eliminują one bariery, utrudniające wejście na nowe rynki. Błyskawiczne innowacje tworzą miejsce na nowe modele biznesowe, które pojawiają się w niemal wszystkich branżach – mówi Wojciech Górniak, Dyrektor, Lider Obszaru Strategii i Transformacji Cyfrowych w Deloitte.

Eksperci Deloitte przeanalizowali indeks S&P 500 z ostatnich 40 lat i stwierdzili silną korelację między wyceną a modelami biznesowymi spółek. Pozwoliło im to wyłonić cztery modele biznesowe: budowanie aktywów, świadczenie usług, opracowywanie technologii i rozwój sieciowy. Dzięki temu udało się ujawnić „podział technologiczny” w wycenie firm. – Innowacje tworzą miejsce na nowe modele biznesowe, które pojawiają się w niemal wszystkich branżach. To właśnie jest „podział technologiczny”.  Zrównoważona polityka, umożliwiająca firmom wykorzystywanie zasobów danych czy rozwój sieciowy obok wsparcia dla produkcji i usług, będzie sprzyjać wzrostowi PKB i szybszemu rozwojowi gospodarczemu. Liderzy powinni rozpoznawać i wykorzystać trendy, stanowiące szansę dla ich kraju – mówi William Ribaudo.

Zagadnienia poruszane podczas panelu:

 1. Czy opłaca się inwestować w cyfrowy rozwój?
 2. Jak firmy powinny konkurować dziś i jutro?
 3. Cyber ryzyka. Czy biznes jest bezpieczny w sieci?
 4. Jak wyglądają modele biznesowe w różnych gospodarkach – Europa vs. USA, Azja?
 5. Czy wprowadzenie nowych modeli biznesowych opartych o technologie cyfrowe może zwiększyć wartość spółki?
 6. Czy cyfrowi giganci znajdą konkurencję, jaka będzie ich rola w przyszłości?

Pozostali prelegenci:

 • Robert Bednarski – Dyrektor Facebooka na Europę Środkowo-Wschodnią
 • Krzysztof Silicki – Dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa i innowacji w NASK

Moderator: Bogusław Chrabota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej

Panel: Czy życie bez śmieci to życie bez opakowań? Jak skutecznie wdrożyć dyrektywy europejskie dotyczące gospodarki odpadami?

5 września 2018, godz. 15.35 – 16.35, Salon Rzeczpospolitej

Ekspert Deloitte:

Irena Pichola – Partner, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej. Ma piętnastoletnie doświadczenie w consultingu, w tym przede wszystkim w obszarze budowania i zarządzania relacjami z interesariuszami, marketingu i rozwoju biznesu. Jest członkiem Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Bierze aktywny udział w pracach międzynarodowych organizacji zajmujących się problematyką zrównoważonego rozwoju, m.in. Global Raporting Inititative, WBCSD i CSR Europe.

Badania wskazują, że 75 proc. tworzyw sztucznych, które zostały wprowadzone na rynek od chwili rozpoczęcia ich produkcji, stało się już odpadem. To 6,3 mld ton, z których mniej niż 10 proc. zostało poddanych recyklingowi, a 12 proc. odzyskowi energetycznemu. Rok 2018 przyniósł znaczące zmiany w obszarze unijnych regulacji dotyczących gospodarowania odpadami oraz efektywnego wykorzystania surowców naturalnych. W styczniu opublikowana została strategia dotycząca tworzyw sztucznych, a 4 lipca br. zaimplementowany został, długo konsultowany, pakiet dyrektyw dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym. – Obydwa dokumenty stawiają ambitne cele dążące do odpowiedzialnego wykorzystania surowców, m.in. poprzez usprawnienie działania systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, poprawę projektowania produktów czy wykorzystywanie materiałów biodegradowalnych. Nowe regulacje stwarzają duże wyzwania dla polskiego ustawodawcy oraz mogą być podstawą do rewolucyjnych zmian w polskim systemie gospodarki odpadami – mówi Irena Pichola, Partner, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej, Deloitte. – Kluczowym aspektem jest wprowadzenie zmian systemowych, które wyznaczałyby kierunek działań, ustanawiały wspólne standardy i systemy oraz wspierały innowacje. Zmiany te będą wymagały zaangażowania wszystkich uczestników systemu. Tworzone ramy legislacyjne muszą iść w parze z odpowiednimi rozwiązaniami dla biznesu oraz konsumentów. To wielka szansa dla biznesu, aby nowe modele biznesowe stały się źródłem przewagi konkurencyjnej, innowacji oraz wzrostu zysków – dodaje Irena Pichola.

Zagadnienia:

 1. Regulacje europejskie dotyczące recyklingu vs. stan obecny gospodarki odpadami w Polsce.
 2. Raporty ostrzegawcze Komisji Europejskiej – jak je interpretować?
 3. Co proponuje rząd, co proponuje branża?
 4. Jakie zmiany systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi są konieczne, aby Polska osiągnęła wymagane poziomy recyklingu?
 5. Infrastruktura recyklingu – jak powinna wyglądać sprawozdawczość w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów (opakowaniowych)?

Pozostali paneliści:

 • Magdalena Brzezińska - Kierownik Działu Korporacyjnego Grupa Żywiec S.A.
 • Sławomir Mazurek - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska
 • Anna Sapota - CanPack
 • Katarzyna Dulko-Gaszyna - Sustainability Manager IKEA
 • Krzysztof Baczyński - Prezes Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK

Subskrybuj „Informacje prasowe”

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych informacjach prasowych.

Czy ta strona była pomocna?