Informacje prasowe

Deloitte uruchomił program wspierania lokalnych inicjatyw społecznych

Rusza kolejna edycja konkursu w ramach którego pracownicy firmy będą mogli zrealizować ważne inicjatywy dla społeczności lokalnych

Warszawa, 06 października 2016 r.

25 inicjatyw społecznych zrealizowanych w ośmiu miastach w ciągu pół roku, 1 384 godzin poświęconych przez koordynatorów – pracowników Deloitte – to tylko niektóre efekty projektu „25 inicjatyw na 25-lecie Deloitte”. Firma doradcza Deloitte sfinansowała projekty zgłoszone przez pracowników, które mieściły się w formule „Making an Impact that Matters” i miały na celu kreowanie pozytywnych zmian w społecznościach lokalnych. Rozpoczyna się właśnie druga edycja konkursu, pod hasłem „Twoja inicjatywa. Twój wpływ.”, który jest początkiem budowania programu wolontariatu pracowniczego w Deloitte w Polsce.

Firma Deloitte w ramach obchodów swojego 25-lecia w Polsce ogłosiła konkurs dla swoich pracowników, którego celem było wsparcie ciekawych i potrzebnych inicjatyw społecznych. Swoje propozycje zgłosiło ponad 200 z nich. Ostatecznie wybrano 25 projektów pracowniczych i dwa studenckie.

„Zależało nam, aby oddać głos naszym pracownikom. Uznaliśmy, że oni najlepiej znają problemy środowisk lokalnych. Zgłaszane inicjatywy mieściły się w sześciu obszarach tematycznych: budowanie społeczeństwa obywatelskiego; edukacja; rozwój lokalny; ekologia i ochrona środowiska naturalnego; kultura, sport i zdrowie; pomoc społeczna i wyrównywanie szans. ” – wyjaśnia Marek Metrycki, Partner zarządzający Deloitte Polska.

Rola pracowników firmy nie zakończyła się wraz ze zgłoszeniem przez nich projektu. Brali czynny udział przy ich realizacji. Każda z inicjatyw miała swojego koordynatora, który był odpowiedzialny za przeprowadzenie projektu i współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym także organizacjami pozarządowymi. Łącznie przeznaczyli 1 384 godziny na realizację prowadzonych przez siebie projektów, a w przypadku pozostałych wolontariuszy było to 3 349 godzin. W niektórych przypadkach, jak chociażby przy stworzeniu aplikacji HospiCare, pracownicy Deloitte wykorzystywali swoją ekspercką wiedzę i doświadczenie.

Inicjatywy, które wsparł Deloitte, były realizowane w całej Polsce, w tym na Mazowszu, Podkarpaciu, Pomorzu, Górnym i Dolnym Śląsku, Wielkopolsce oraz Małopolsce i na Kujawach, a nawet za granicą w niewielkiej wiosce Dumre w Nepalu. Dotyczyły one, m.in.: pomocy dzieciom z autyzmem, świetlic środowiskowych i domów dziecka, systemowego wsparcia hospicjów, organizacji zajmujących się zwierzętami, wspierających bezdomnych, aktywizacji zawodowej kobiet czy propagowaniu sportu wśród dzieci. Każda z inicjatyw otrzymała 10 tys. zł dofinansowania. Bezpośrednimi beneficjantami konkursu było niemal 1 200 osób, a pośrednio projekty objęły swoim zasięgiem nawet 6 tys. osób.

„Program przekroczył nasze wszelkie oczekiwania. Pracownicy wykazali się niesamowitą pasją, energią i pomysłowością. W efekcie zdecydowaliśmy o przekształceniu inicjatywy w stałe działania. Stąd decyzja o kontynuacji projektu. Konkurs „Twoja inicjatywa. Twój wpływ” jest początkiem budowania w Deloitte szerszego programu wolontariatu pracowniczego na rzecz rozwoju innowacyjnych rozwiązań, które pomogą mierzyć się z najistotniejszymi wyzwaniami społecznymi w Polsce” – mówi Marek Metrycki.

Z raportu podsumowującego pierwszą edycję programu wynika, że 82 proc. pracowników firmy chciałoby się zaangażować w działania społeczne, realizowane przez Deloitte.

Wyniki drugiej edycji konkursu zostaną ogłoszone w połowie listopada.

Deloitte od wielu lat angażuje się w edukowanie rynku na temat społecznej roli biznesu. Dlatego przy tworzeniu idei „Making an Impact that Matters” pracownikom firmy przyświecała myśl, że biznes ma nie tylko prawo, ale i obowiązek wpływać na rozwój społeczny. Tę myśl eksperci Deloitte próbują zaszczepić także wśród swoich klientów. Dlatego również w Polsce istnieje zespół, który świadczy usługi doradztwa w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w zakresie, m.in. zintegrowanej sprawozdawczości, zaangażowania kluczowych interesariuszy, odpowiedzialnej sprzedaży, ochrony środowiska czy też mierzenia wpływu.

Inicjatywy społeczne zrealizowane w pierwszej edycji programu Deloitte:

 1. Poradnia Tygrysek - Dofinansowanie specjalistycznego sprzętu do terapii i powiększenia sali dydaktycznej. Remont i urządzanie nowej sali dydaktycznej. Pomoc dla rodzin korzystających z poradni w rozliczeniach PIT z tytułu ulgi dla niepełnosprawnych; udostępnienie w poradni broszury dotyczącej ulgi PIT dla niepełnosprawnych.
 2. Lepsza przyszłość – mentoring dla dzieci z domów dziecka
 3. Okrywanie pasji – zajęcia sportowe dla dzieci z domów dziecka
 4. HospiCare - aplikacja usprawniająca codzienną pracę hospicjów domowych w Polsce.
 5. Projekt Mokotów – warsztaty dla dzieci z mniej zamożnych rodzin ze Słupska
 6. Młodzi w przyszłość – zajęcia dla dzieci ze świetlic środowiskowych
 7. Pomysł na sukces zawodowy – doradztwo zawodowe dla niepełnosprawnych kobiet
 8. Warsztaty “Rodzicielstwo dla pracujących kobiet. Jak się przygotować i odnaleźć w roli mamy, gdy nie jest to jedyna rola w życiu” – doradztwo dla matek, które chcą powrócić na rynek pracy
 9. Budowanie bliskości ze starszymi – cykl spotkań i wyjazdów integrujących różne pokolenia, w tym seniorów
 10. Dzika Klinika – remont kliniki dla dzikich zwierząt
 11. Mała Polska w Nepalu – pomoc w odbudowie 16 nepalskich domów i szkoły oraz zbiórka i wysyłka przyborów szkolnych dla dzieci.
 12. Pierwszy Impuls – zajęcia edukacyjne dla dzieci z terenów poPGR-owskich
 13. Koncert charytatywny – organizacja koncertu charytatywnego
 14. Deloitte Financial Game – autorskie lekcje ekonomii w szkołach ponadgimnazjalnych
 15. Wsparcie bezdomnych – urządzenie mieszkań dla ludzi wychodzących z bezdomności
 16. Wigilia dla samotnych – organizacji kolacji wigilijnej dla 1500 samotnych osób
 17. Zagraj na olimpiadzie – organizacja Olimpiady Sportowej Deloitte
 18. Akademia Klubowicza ku samodzielności – pomoc młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem w ich aktywizacji zawodowej
 19. Urządzamy samodzielność mamy – remont mieszkania przeznaczonego dla samotnych matek
 20. Świetlica marzeń – stworzenie świetlicy dla dzieci z autyzmem
 21. Remont miejsca spotkań członków poznańskiego ogniska Wspólnoty Burego Misia - gruntowny remont będącego w złym stanie technicznym lokalu na Os. Przyjaźni w Poznaniu, służącego jako miejsce spotkań członków Wspólnoty
 22. Edukacja żywieniowa Polaków - edukacja na temat zdrowego żywienia wśród dzieci i seniorów
 23. Nieść odrobinę radości- działania artystyczne, których celem było spowodowanie uśmiechu na twarzach podopiecznych Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci
 24. Młodzi w biznesie - Sfinansowanie warsztatów dla młodzieży z rodzin wiejskich
 25. Klub Otrycki - lekcje w Obserwatorium Astronomicznym na Otrycie w Bieszczadach przy Chacie Socjologa
 26. Best Automatics & IT Festival (inicjatywa studencka) – wsparcie finansowe dla projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Studentów BEST AGH Kraków
 27. Wampiriada (inicjatywa studencka) – wsparcie finansowe dla akcji krwiodawstwa wśród studentów

Podsumowanie programu 25 inicjatyw na 25-lecie Deloitte

Wideo w języku angielskim dostępne jest tutaj.

Subskrybuj "Informacje prasowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych informacjach prasowych.

Czy ta strona była pomocna?