Przemysł 4.0 będzie miał rewolucyjny wpływ na strategie biznesowe firm

Informacje prasowe

Przemysł 4.0 będzie miał rewolucyjny wpływ na strategie biznesowe firm

Deloitte Partnerem merytorycznym Nowego Przemysłu Expo 2018 w Katowicach

Warszawa, 26 września 2018 r.

Przemysł 4.0 to już nie przyszłość, ale rzeczywistość wielu firm na całym świecie. Dotyczy to również Polski. Aż 94 proc. menedżerów, którzy wzięli udział w globalnym badaniu firmy doradczej Deloitte, wskazuje, że transformacja cyfrowa jest najwyższym strategicznym celem ich organizacji. O czwartej rewolucji przemysłowej, nowych technologiach oraz zmieniającym się rynku pracy będzie mowa podczas konferencji Nowy Przemysł Expo 2018 w Katowicach, która rozpoczyna się już 26 września.

Przemysł 4.0 różni się tym od poprzednich rewolucji technologicznych, że łącząc istniejące technologie, zaciera granice między sferą fizyczną, cyfrową i biologiczną.

Do najważniejszych rozwiązań napędzających rozwój Przemysłu 4.0 należy Internet Rzeczy (IoT), uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja oraz rozszerzona i wirtualna rzeczywistość. Jego rozwojowi sprzyjają nie tylko postęp technologiczny, ale także potrzeby konsumentów, ograniczenia podażowe, zwłaszcza w zakresie surowców nieodnawialnych i pracy oraz zachęty finansowe ze strony sektora publicznego – mówi Michał Pieprzny, Partner w Zespole Strategy w Deloitte Consulting.

Czwarta rewolucja przemysłowa pozwoli zwiększyć produktywność i przychody oraz zredukować poziom ryzyka. Nie brakuje w niej jednak wyzwań. Pierwszym z nich jest cyberbezpieczeństwo. Przemysł 4.0 zwiększa możliwość wystąpienia cyberataków. Drugim – nieprzychylne reakcje społeczne, związane chociażby z wpływem automatyzacji na rynek pracy. Do tego dochodzi kwestia pracowników i ich umiejętności. Z jednej strony tylko 15 proc. respondentów w badaniu Deloitte wskazuje, że muszą znacznie zmienić skład i zestawy umiejętności, aby wspierać cyfrowe transformacje, a z drugiej dla 35 proc. badanych najważniejszym wyzwaniem organizacyjnym i kulturowym jest znalezienie, szkolenie oraz zatrzymanie odpowiednio utalentowanych ludzi.

- Automatyzacja oraz rozwój sztucznej inteligencji sprawi, że umiejętności miękkie staną się istotniejszym wyróżnikiem na rynku pracy – wyjaśnia Damian Olko, Ekspert w zespole ds. analiz ekonomicznych Deloitte. - Wynika to z faktu, że znaczną część zadań będą wykonywać maszyny i roboty. Niezwykle istotne jest więc to, aby firmy w odpowiedni sposób zarządzały tą zmianą, czerpiąc z niej jak najwięcej korzyści dla zbudowania lub utrzymania swojej przewagi konkurencyjnej – dodaje Damian Olko.

Według badanych najważniejszymi czynnikami napędzającymi transformację cyfrową są: poprawa produktywności oraz cele operacyjne. Istotną rolę odgrywają także możliwości innowacyjne. Dziewięciu na dziesięciu menedżerów, których firmy inwestują w transformację cyfrową, odnotowało w ubiegłym roku umiarkowany lub znaczny zwrot z inwestycji. – Czwarta Rewolucja Przemysłowa może zmienić dotychczasowy układ sił na rynkach lub zakłócić ich działanie. Mniejsze firmy, które potrafią umiejętnie wykorzystać nowe technologie, mają szansę na osiągnięcie lepszych wyników, konkurując z większymi graczami przemysłowymi - mówi Michał Pieprzny.

Udział ekspertów Deloitte podczas Nowy Przemysł Expo 2018 w Katowicach:

26 września 2018 r. | 12.00-13.30 | Przemysł 4.0 – czas wielkich zmian

 • Na progu IV rewolucji przemysłowej. Gdzie jesteśmy, co nas czeka?
 • Industrializacja, cyfryzacja, robotyzacja – dokąd zmierza współczesny przemysł?
 • Kluczowe technologie tworzące środowisko zmian w przemyśle
 • Czego nam brakuje? Współpraca, dzielenie się wiedzą, edukacja, integracja rozproszonych działań
 • Polska Platforma Przemysłu 4.0. dla wsparcia globalnej konkurencyjności polskiego przemysłu.

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

 • Michał Pieprzny, partner, Zespół Strategy, Deloitte
 • Adam Czyżewski, główny ekonomista, PKN Orlen SA
 • Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii
 • Tomasz Haiduk, członek zarządu, dyrektor branż przemysłowych, Siemens Sp. z o.o.

26 września 2018 r. | 12.00-13.30 | Rynek pracy specjalistów

 • Sytuacja na rynku pracy inżynierów. Skala deficytu – problemy i obawy przedsiębiorców
 • Walka o inżyniera? Jak go znaleźć? Jak dać się znaleźć? Profesjonalizacja na rynek pracy i w usługach
 • Najbardziej pożądane przez pracodawców kierunki. Relokacja zawodowa przekwalifikowanie,
  dokształcenie, szkolenia specjalistyczne
 • Zatrudnić i utrzymać. Rotacja kadr a narzędzia motywacji
 • Nowy inżynier w nowej strukturze? Przemysł 4.0 a kompetencje miękkie specjalistów
 • Trendy demograficzne. Co dalej? Migracja specjalistów, czy ucieczka inwestorów?

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

 • Damian Olko, ekspert w zespole ds. analiz ekonomicznych, Deloitte
 • Izabela Bartnicka, Head of Business Development, Digital University
 • Piotr Janczyk, dyrektor zarządzania zasobami ludzkimi, ELEKTROBUDOWA
 • Joanna Jeziorowska, dyrektor personalny, Grupa Oknoplast
 • Marcin Lis, prorektor ds. studenckich i współpracy z otoczeniem, Akademia WSB
 • Joanna Osoba-Botwina, Talent Aquisition Manager, EMEA, Rockwell Automation
 • Marek Pawełczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju, Politechnika Śląska
 • Moderator: Rafał Kerger, redaktor naczelny, PulsHR.pl, WNP.PL, PortalSamorzadowy.pl
Czy ta strona była pomocna?