Fundacja im. Lesława A. Pagi

Informacje prasowe

Uzdolnieni studenci laureatami programu stypendialnego im. Lesława A. Pagi

Firma Deloitte wspiera projekty edukacyjne i naukowo-badawcze z zakresu ekonomii

Warszawa, 13 stycznia 2017 r.

W drugim tygodniu stycznia po raz jedenasty wręczono granty dla laureatów Stypendium im. Lesława A. Pagi. Program wsparcia finansowego ma na celu realizację projektów edukacyjnych i naukowo-badawczych z zakresu ekonomii i rynku kapitałowego. Skierowany jest do studentów uczelni wyższych w całym kraju. Kolejny rok z rzędu partnerem projektu była firma doradcza Deloitte.

Stypendium im. Lesława A. Pagi jest skierowane do organizacji zrzeszających studentów bądź absolwentów (do 35. roku życia) uczelni wyższych, w szczególności o profilu ekonomicznym lub prawniczym. Zespoły składające się z 3 do 6 osób mogą być zarówno nieformalne, jak i reprezentować organizację studencką, akademickie koła naukowe bądź inne zarejestrowane podmioty lub stowarzyszenia. Projekt wspiera inicjatywy promujące i poszerzające wiedzę o rynku kapitałowym, zwłaszcza jeżeli mają charakter cykliczny i wymiar międzynarodowy.

W tej edycji dofinansowanie w ramach Stypendium otrzymało 10 projektów. Łączna pula grantów wyniosła 50 tys. zł.

„Poprzez współpracę z Fundacją 2065 im. Lesława A. Pagi firma Deloitte ma szansę wsparcia pomysłów i inicjatyw młodych ludzi zainteresowanych tematyką ekonomiczno-biznesową. Doceniamy ich pasję oraz umiejętność pracy w zespole, bez której osiągnięcie sukcesu w tym konkursie byłoby niemożliwe” – mówi Marek Metrycki, Partner Zarządzający Deloitte.

Lista laureatów Stypendium im. Lesława A. Pagi:

  1. High School Business Challenge - ogólnopolski konkurs biznesowy dla licealistów. Celem projektu jest edukacja ekonomiczna, tworzenie możliwości do współpracy zespołowej, a także pokazanie, jak ważne są umiejętność selekcji źródeł informacji, ich analizy oraz konstruowania i prezentacji wniosków.
  2. Let’s Start Up! – festiwal startupowy, którego celem jest wymiana doświadczeń między osobami z całej Polski, które osiągnęły sukces w biznesie a tymi, którzy dopiero myślą o własnej działalności lub prowadzą ją od niedawna. Uczestnicy przez trzy dni będą rozwijać swój pomysł na biznes, zbudują modele biznesowe dla swoich przedsiębiorstw, rozpiszą biznesplan czy stworzą koncepcję marketingową.
  3. Profit weekly (aplikacja) - intencją autorów projektu jest zbudowanie intuicyjnego narzędzia dostosowującego treść wyświetlanych informacji do konkretnego użytkownika. W efekcie zrealizowanego projektu powstanie szybkie, efektywne, przyjazne źródło informacji rynkowej dla wszystkich osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z giełdą oraz szeroko pojętym biznesem.
  4. Inspiring Solutions - trzy dni warsztatów oraz konferencja poświęcone wpływowi innowacji technologicznych na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, sposobom finansowania małej firmy, pozyskiwaniu inwestorów venture capital czy wprowadzaniu start-up’u na giełdę.
  5. Wyzwania w zwalczaniu przestępczości gospodarczej a bezpieczeństwo obrotu finansowego – IV Ogólnopolskie Dni Nauk Sądowych - projekt zakłada przeprowadzenie badań, których celem będzie zwrócenia większej uwagi na temat zwalczania przestępczości gospodarczej w kontekście bezpieczeństwa obrotu finansowego. Zwieńczeniem prac badawczych będzie dwudniowa ogólnopolska konferencja naukowa dla studentów oraz doktorantów.
  6. Capital Challenge - warsztaty i konkurs z zakresu inwestycji na rynku kapitałowym, które poprowadzą trenerzy z GPW w Warszawie. Dzięki nim uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się ze sposobami zawierania transakcji związanych z kontraktami terminowymi. Projekt zostanie zakończony konkursem sprawdzającym wiedzę. 
  7. Kwartalnik finansowy „Profit Journal” - magazyn finansowy wydawany pod egidą działającego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie Koła Naukowego Rynku Kapitałowego INDEX.
  8. VI Krakowska Konferencja Matematyki Finansowej - konferencja poświęcona zastosowaniu metod i modeli matematycznych na rynku finansowym.
  9. Warsaw Negotiation Round - międzynarodowy turniej negocjacyjny, gromadzący studentów z najlepszych uczelni biznesowych i prawniczych na świecie.
  10. IX Ogólnopolski Kongres Prawa Bankowego - platforma wymiany poglądów między światem akademickim i biznesowym. W tym roku, tematem który połączy regulacje sektora bankowego z regulacjami rynku kapitałowego będą innowacje finansowe.

 

Zespoły realizować będą swoje projekty do 30 czerwca 2017 roku.

Więcej informacji: www.paga.org.pl

Subskrybuj "Informacje prasowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych informacjach prasowych.

Czy ta strona była pomocna?