Informacje prasowe

Wizja 2050. Deloitte partnerem merytorycznym projektu

Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050

Warszawa, 27 kwietnia 2015 r.

Zainteresowanie zrównoważonym rozwojem zwiększa się z dnia na dzień. Już teraz blisko sto czołowych firm podpisało Deklarację Polskiego Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

„Deklaracja Polskiego Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju jest wynikiem współpracy polskich firm z Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Środowiska oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach projektu Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050 (Wizja 2050). Od 2015 r. do tego grona dołączył jako partner merytoryczny firma Deloitte.

Celem Wizji 2050 jest integracja biznesu wokół idei zrównoważonego rozwoju, wskazanie wyzwań w tym obszarze oraz wzmocnienie dialogu administracji i biznesu na rzecz realizacji celów rozwojowych Polski.

Zespół Deloitte Sustainability Consulting Central Europe wspiera merytorycznie prace 4 grup roboczych powołanych w ramach Wizji 2050, które działają w następujących obszarach: zrównoważonej produkcji i konsumpcji, odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, innowacji społecznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Grupy te stanowią platformy dialogu i wymiany doświadczeń przedstawicieli polskiego biznesu z Ministerstwem Gospodarki. Firmy, które zaangażowały się w ich prace, biorą bezpośredni udział w procesach konsultacji istotnych dokumentów rządowych dotyczących obszarów zainteresowania poszczególnych grup.

Deloitte jest także sygnatariuszem Deklaracji, którą w imieniu firmy podpisała prezes Maria Rzepnikowska już w 2011 r.

24 kwietnia br. odbył się IV etap Wizji 2050. Do dotychczasowych sygnatariuszy dołączyło 18 przedsiębiorstw. W ramach Deklaracji firmy zobowiązały się do zrealizowania konkretnych projektów z obszaru zrównoważonego rozwoju. Deloitte zagwarantował, że będzie dalej rozwijał Klub SheXO – czyli inicjatywę skierowaną do kobiet na stanowiskach kierowniczych i zarządczych, które myślą o rozwoju osobistym oraz zawodowym. Zobowiązaliśmy się również do prowadzenia Programu Rozwoju Rad Nadzorczych, który ma na celu wspieranie dyrektorów i członków rad nadzorczych w budowaniu zaufania do przedsiębiorstw w Polsce i Europie Środkowej.

Treść Deklaracji Polskiego Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju

Więcej nt. Wizji 2050 na stronie Ministerstwa Gospodarki.”

Pobierz deklarację: Deklaracja polskiego biznesu na rzecz zrównowaźonego rozwoju

Subskrybuj "Informacje prasowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych informacjach prasowych.

Czy ta strona była pomocna?

Powiązane tematy