Polskie samorządy coraz bardziej skuteczne i innowacyjne

Analizy

Katalizator innowacji w sektorze publicznym

Akademia Skutecznego Samorządu - Newsletter Sektora Publicznego (02/2017)

W niniejszym wydaniu newslettera sprawdzamy, czy w przypadku sektora publicznego możemy mówić o innowacyjności. Zapraszamy do lektury raportu „Katalizator innowacji w sektorze publicznym. Określenie roli w ekosystemie innowacji”.

Jak rozumieć innowacyjność?

We współczesnym świecie nie da się nie zauważyć pewnej mody na innowacyjność. Duże firmy i małe przedsiębiorstwa konkurują ze sobą o miano tego najbardziej przyszłościowego, stosującego innowacyjne rozwiązania. Stworzenie definicji „innowacyjności” jest w zasadzie niemożliwe, gdyż każdy może rozumieć przez to pojęcie coś zupełnie innego.

Pobierz raport w języku angielskim

Czy w przypadku sektora publicznego możemy w ogóle mówić o innowacyjności?

Jednym z podstawowych i chyba najważniejszych wyzwań stojących przed samorządami jest stałe podnoszenie jakości życia mieszkańców oraz przeciwdziałanie występującym problemom społecznym. Innowacyjność to każde nietypowe, oryginalne, pionierskie rozwiązanie pozwalające przybliżyć się do tego celu. Oznacza to, że aby być „innowacyjnym” należy zrezygnować z utartych ścieżek i poszukać nowych, przełomowych rozwiązań.

Postrzeganie innowacji w sektorze publicznym przez pryzmat ekosystemu może okazać się dobrym sposobem na to, by nie tylko zachęcić do innowacyjności, ale także wpłynąć na postrzeganie tego obszaru również jako przełomowych rozwiązań w zakresie życia codziennego każdej społeczności. Zadania realizowane przez organizacje w ramach ekosystemu innowacji powinny zmierzać do stworzenia silnego ekosystemu, który będzie przede wszystkim skuteczny. Aby efekty były naprawdę korzystne najważniejsi uczestnicy ekosystemu powinny nie tylko skupiać się na wynikach własnych zadań, lecz również ekosystemu jako całości. - Radosław Kubaś, Lider ds. sektora publicznego w Deloitte.

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego newslettera.

Zarejestruj się

Jak wspierać korzystny dla innowacji klimat?

Innowacyjne rozwiązania polegają przede wszystkim na współpracy wielu podmiotów zaangażowanych w życie lokalnej społeczności. Mowa tu o podmiotach NGO, lokalnych stowarzyszeniach oraz o mieszkańcach, którzy najlepiej znają potrzeby społeczności, w której żyją. Pobudzenie aktywności lokalnej jest przepisem na stworzenie odpowiedniego klimatu dla innowacyjności. Aby móc w pełni realizować te działania samorząd powinien mieć również świadomość tego, jakie zadania powinien realizować by zakładaną na wstępie efektywność w obszarze innowacji osiągnąć. 

Pięć zadań w obszarze innowacji w sektorze publicznym

Dowodzi to słuszności tezy na temat innowacji w sektorze publicznym, o której często się mówi, jednak niezbyt często analizuje, a mianowicie, że innowacje rzadko mają miejsce w próżni. Innowacje, których celem jest rozwiązanie problemów dotykających społeczeństwo, wymagają ekosystemu uczestników, którzy działają wspólnie i z których każdy pełni odrębną, lecz równie ważną rolę.

Czy ta strona była pomocna?