samorządy, sektor publiczny, transport

Analizy

Mobilność w dobie cyfryzacji

Akademia Skutecznego Samorządu - Newsletter Sektora Publicznego (03/2017)

W tym wydaniu newslettera przyjrzymy się zagadnieniu transportu w dobie cyfryzacji, wyzwaniom jakie przed nim stoją oraz możliwym scenariuszom jego rozwoju.

Realny czy tylko elektryzujący?

Czy przyszłość należy do aut elektrycznych? Ambitna rządowa wizja rozwoju polskiej elektromobilności, tak prywatnej jak i publicznej, może wydawać się trudna do zrealizowania jednak powinna skłaniać do refleksji nad przyszłością transportu miejskiego.

Państwowym planom zarzuca się brak mechanizmów zwiększających popyt na auta elektryczne. Inne kraje wspierają ten obszar ulgami podatkowymi i dotacjami. Bardziej realna niż masowa produkcja polskiego auta elektrycznego jest rządowa koncepcja polskiego e-autobusu. W czerwcu, z inicjatywy Ursus Bus S.A., powołane zostało konsorcjum, którego zadaniem będzie zaprojektowanie go.

Niezależnie od działań Ministerstwa Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otworzy we wrześniu nabór na dofinansowanie zakupu przez samorządy autobusów elektrycznych. W puli środków będzie 200 mln złotych, w większości przeznaczonych na pożyczki. W niektórych polskich miastach już dziś można spotkać autobusy z napędem elektrycznym.

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego newslettera.

Zarejestruj się

Nowe możliwości

Elektromobilność to tylko jednen z elementów komplikującego się systemu transportowego. Rosnącą popularność współdzielenia podróży, wejście na polski rynek firmy Uber i protestujący przeciwko niej taksówkarze, zmiany stylu życia mieszkańców miast na zdrowszy, apele rowerzystów o nowe ścieżki rowerowe i rozbudowę systemów rowerów miejskich, czy w końcu nieśmiało pojawiające się w polskich miastach auta na minuty to nowości kilku ostatnich lat. Nowości, które trzeba uwzględniać w strategii i polityce transportowej miasta. 

Na naszej stronie internetowej Future of Mobility, regularnie publikujemy opracowania z zakresu transportu. Polecamy lekturę raportu „Digital Age Transportation: The Future of Mobility”, który jest podsumowaniem ostatnich zmian w sektorze mobilności oraz refleksją nad jego możliwymi kierunkami rozwoju. Autorzy zaznaczają, że naiwnym byłoby formułować zdecydowane i szczegółowe wizje, natomiast warto zastanowić się, gdzie doprowadziłaby ekstrapolacja obecnych trendów. W ten sposób nakreślili trzy scenariusze rozwoju transportu w dobie cyfryzacji.

Internet aut

Andreas Mai i Dirk Schlesinger z Cisco uważają, że „Auta połączone z Internetem mogą zrewolucjonizować sektor motoryzacji tak, jak smartfony zmieniły telekomunikację”. Autorzy raportu zastanawiają się, jakie korzyści przyniesie nieuchronne ich zdaniem połączenie aut, za pomocą sieci Internet, z innymi urządzeniami, z infrastrukturą drogową, źródłami danych i z systemami transportu publicznego. Twierdzą, że wykroczą one poza rozrywkę i nawigację. Stała łączność ma umożliwić rozwój transportu intermodalnego i aut bezzałogowych.

Podmiotem w tym scenariuszu jest użytkownik, nie samochód. Auto stanie się tylko jednym z elementów ekosystemu. Mobilność ma być w przyszłości rozumiana jako usługa, a pytanie o dojazd będzie brzmieć nie „jak najszybciej dojadę tam moim autem / rowerem / autobusem” a „jak najlepiej tam dojadę”. Aplikacja skonfiguruje dla nas optymalną kombinację środków transportu dla danej podróży.

Dynamiczne ustalenie cen

Linie lotnicze i hotele od lat dostosowują ceny do aktualnego popytu. Dzięki rozwojowi technologii mobilnych, systemów lokalizacji i płatności „bezdotykowych” ceny dynamiczne wkraczają również do sektora mobilności. Ich zastosowanie ma zwiększyć efektywność systemu transportowego. Kierowcy i pasażerowie będą znali faktyczne koszty swoich decyzji i będą wybierać czas, trasę i środek transportu, biorąc pod uwagę nie tylko swoje indywidualne potrzeby, ale także potrzeby innych uczestników ruchu. Osoby kierujące ruchem oraz dostawcy usług transportowych będą mogli dostosowywać ceny do bieżących warunków (np. korków, kosztów, popytu) i zachęcać użytkowników do wyboru preferowanych w danej chwili środków transportu. Przykładowo, gdy metro będzie przeciążone jego potencjalni pasażerowie powinni zostać poinformowani o tańszej alternatywie np. autobusie. Tutaj znów mobilność postrzegana jest jako usługa.

Transport społeczny

Jednym z problemów współczesnego systemu transportowego jest brak komunikacji pomiędzy jego uczestnikami. Wraz z rozwojem sieci społecznościowych oraz łączności miedzy autami, infrastrukturą i użytkownikami to może się zmienić. W tym scenariuszu mobilność w przyszłości będzie opierać się na współpracy sąsiadów, lokalnych społeczności, samorządu i osób zarządzających ruchem. Będzie czymś więcej niż sumą indywidualnych podróży. Już dziś możemy zaobserwować przejawy takiego współdziałania. Współdzieląc auto z obcymi osobami (np. za pomocą platofrmy ridesharing’owej) wspólnie i indywidualnie zmniejszamy koszty podróży oraz zatłoczenie na drogach, ale także wybieramy kierowcę lub pasażera na podstawie opinii innych użytkowników. Innymi słowy - współpracujemy.

Który ze scenariuszy nas czeka?

Wyżej omówione scenariusze nie wykluczają się a uzupełniają i mogą się równolegle rozwijać. To, jaki kształt przyjmie sektor transportu w dobie cyfryzacji zależy od skomplikowanej gry pomiędzy sektorem publicznym, sektorem motoryzacyjnym, dostawcami technologii, przedsiębiorcami i wieloma innymi podmiotami oraz tego, jaką obiorą strategię wobec wyzwań, które niesie ze sobą każdy z opisanych scenariuszy.  

Autor:

Borys Cieślak
Konsultant w zespole ds. sektora publicznego
bcieslak@deloittece.com

Zachęcamy do lektury artykułu autorstwa Sonji Wap i Fryderyka Bojdo „Jak zwiększyć swoją atrakcyjność inwestycyjną i wygrać walkę o inwestora?”, który ukazał się na łamach DGP.

Czy ta strona była pomocna?