OSIR

Analizy

Newsletter Sektora Publicznego (05/2018)

Akademia Skutecznego Samorządu

Znaczenie sportu i rekreacji w strategiach rozwoju lokalnego JST z każdym rokiem jest coraz większe. W jakim kierunku zmierzają funkcjonujące obecnie w Polsce ośrodki sportu i rekreacji? Czy przekształcenie OSiRów w spółki prawa handlowego przyniesie oczekiwane korzyści, oraz jakie są najważniejsze konsekwencje na gruncie podatku VAT?