Ranking Perły Samorządu 2019

Analizy

Ranking Perły Samorządu 2019

Akademia Skutecznego Samorządu - Newsletter Sektora Publicznego (01/2019)

Wystartowała siódma edycja rankingu Perły Samorządu organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna we współpracy merytorycznej z Deloitte. Jak co roku uhonorujemy te gminy których działania mogą stanowić wzór dla innych, inspirować do działania i stanowić przykład skuteczności w wychodzeniu naprzeciw trudnościom. Ale tegoroczna edycja to także zmiany.

Subskrypcje

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego newslettera.

Zarejestruj się

W 2018 r. odbyły się wybory samorządowe. Zmieniły oblicze wielu JST i nie pozostały bez wpływu na ranking. Niektórzy dotychczasowi włodarze otrzymali mandat do kontynuacji działań, ale są też miejsca, w których w listopadzie przywództwo objęły nowe osoby. Z tego powodu w tegorocznej edycji nie będziemy wybierali najlepszych włodarzy. Trudno jest bowiem porównać działalność burmistrza, który pełni swoją funkcję kilka, a czasem nawet kilkanaście lat, z tym, który w 2018 r. sprawował rządy niespełna dwa miesiące. Spróbujemy za to poszukać liderów – czyli gmin, które mogą pochwalić się wyjątkowymi osiągnięciami w wybranych dziedzinach.

Podobnie jak w latach ubiegłych gminy mogą konkurować w czterech kategoriach: gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska, gmina miejska licząca mniej niż 100 tys. mieszkańców oraz gmina miejska licząca ponad 100 tys. mieszkańców.

Ankieta składa się z pytań zamkniętych oraz ośmiu pytań otwartych. W tym roku chcielibyśmy przyjrzeć się działalności gmin w następujących obszarach:
• zarządzanie gminą i finanse,
• przestrzeń i infrastruktura,
• gospodarka,
• oświata i wychowanie,
• zdrowie,
• polityka senioralna,
• transport publiczny,
• smart city oraz
• środowisko i gospodarka odpadami.

W czterech dziedzinach w ankiecie znajdują się pytania otwarte – pytanie punktowane, którego wynik wpływa na pozycję w rankingu, i tzw. pytanie liderskie, na podstawie którego Kapituła podejmie wyzwanie wyboru lidera w danej dziedzinie.

BĘDZIEMY SZUKAĆ LIDERÓW:
• gospodarki,
• oświaty i wychowania,
• polityki senioralnej oraz
• w dziedzinie środowiska i gospodarki odpadami.

Pytania liderskie są dodatkowymi, nie trzeba na nie odpowiadać – ankieta stwarza możliwość ich pominięcia. Odpowiedzi na pytania liderskie nie wpływają bezpośrednio na pozycję w rankingu. Jednakże bardzo liczymy na aktywność gmin także w udzieleniu odpowiedzi na te pytania – warto jest wskazać nowatorskie działania, które mogą stanowić wzór dla innych samorządów.

 

 

Zapraszamy do rankingu! Jak pokazały wyniki ostatnich wyborów samorządowych, wyróżnione przez Kapitułę konkursu osoby zostały także docenione w swoich społecznościach lokalnych. Analiza przeprowadzona przez DGP, wykazała, że większość laureatów rankingu wygrała już w pierwszej turze! Więcej

 

Rejestracja do rankingu Perły Samorządu

Sprawdź siebie, dołącz do najlepszych gmin i włodarzy w Polsce.

Zapraszamy!

Szczegóły na stronie organizatora