Samorządy w obliczu wyzwań

Analizy

Szukamy najlepszych!

Samorządy w obliczu wyzwań społecznych, środowiskowych i demograficznych

Akademia Skutecznego Samorządu - Newsletter Sektora Publicznego (01/2019)

Skuteczność samorządu zależy od mądrego odniesienia się do kluczowych wyzwań społecznych, środowiskowych i demograficznych, a także zaangażowania mieszkańców w taki sposób, aby współtworzyli oni przestrzeń i otoczenie, w którym funkcjonują. Widać wyraźnie, że niektóre z gmin i miast wyznaczyły sobie ambitne cele w tym zakresie i konsekwentnie realizują plan. Wyróżniają się tym na tle innych, inspirują, współpracują, a w efekcie doskonale się rozwijają. To te miasta i gminy nagradzamy co roku w rankingu Perły Samorządu organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna we współpracy merytorycznej z Deloitte. Właśnie rozpoczęła się kolejna edycja.

Subskrypcje

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego newslettera.

Zarejestruj się

Ranking Perły Samorządu 2019

Rozpoczęła się siódma edycja rankingu Perły Samorządu. Jak co roku porównamy i docenimy najlepsze gminy. Takie, których działania mogą stanowić wzór dla innych, inspirować do działania, stanowić przykład skuteczności w wychodzeniu naprzeciw trudnościom, a nawet ich zapobieganiu.

Ale tegoroczna edycja to także zmiany. Dowiedz się jakie i zgłoś się do rankingu do 31 marca br.

Więcej o Rankingu Perły Samorządu.

Smart City Expo – targi i konferencja

W dniach 11-12 czerwca w Łodzi odbędzie się wyjątkowe wydarzenie targowe, podczas którego liczni wystawcy prezentować będą nowoczesne technologie, produkty i usługi służące do stworzenia lepiej zarządzanego, bardziej ekologicznego i przyjaznego mieszkańcom miasta.

Część przestrzeni trafi też w ręce najbardziej innowacyjnych samorządów w kraju. Zainteresowane miasta będą mogły przedstawić swoje osiągnięcia, sukcesy w zakresie innowacyjnych rozwiązań, służących mieszkańcom. Targom towarzyszyć będzie konferencja, której Partnerem Merytorycznym jest Deloitte – już wkrótce więcej informacji na jej temat, ale już dzisiaj warto zarezerwować sobie ten czas w kalendarzu. Zapraszamy do udziału!

Dowiedz się więcej o Smart City Expo na stronie https://www.smartcityexpo.pl/

Zielone obligacje dla miast

Innowacyjne rozwiązania wymagają inwestycji finansowych – na szczęście samorządy mają coraz więcej możliwości skorzystania z różnych źródeł finansowania, także tych bardziej nowatorskich niż najpopularniejsze obecnie kredyty bankowe i fundusze unijne.

Instrumentem doskonale skrojonym pod polskie gminy, miasta i ich spółki komunalne wydają się zielone obligacje. Dzięki nim polskie miasta mogłyby przyspieszyć, skonsolidować i w lepszym stopniu skoordynować swoje działania na rzecz poprawy jakości środowiska i przeciwdziałać tak ważnym problemom jak smog, czy ograniczony dostęp do wody. 

Dowiedz się więcej o zielonych obligacjach w miastach.

Duże zmiany w emisji obligacji komunalnych od 1 lipca 2019 r.

A w temacie obligacji komunalnych już 1 lipca 2019 r. wchodzą w życie przepisy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Najistotniejszą zmianą będzie brak możliwości emisji obligacji w formie dokumentu oraz obowiązek rejestracji wszystkich emitowanych obligacji w depozycie papierów wartościowych (prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) lub spółkę, której przekazano wykonywanie czynności z tego zakresu).

Więcej o zmianach w alercie prawnym.