Artykuł

Raport: Koszty korków w 7 największych miastach Polski 2014

Marzec 2014 r.

Czas spędzony w korkach nie jest wykorzystywany produktywnie, gdyż można byłoby go przeznaczyć na pracę lub odpoczynek.

Zobacz Raport "Koszty korków w 7 największych miastach Polski 2016"

Wybrane wnioski z raportu "Koszty korków w 7 największych miastach Polski 2014" 

 • Koszty stania w korkach spadły o 52 mln zł (rok do roku).
 • Pracujący w siedmiu największych miastach Polski stracili w korkach w 2013 r. średnio 13,1 mln zł dziennie, czyli 289 mln zł miesięcznie i 3,46 mld zł rocznie.
 • Przez korki i utrudnienia w ruchu drogowym w największych polskich miastach kierowcy tracą rocznie 3,5 mld zł, czyli 2,9 tys. zł na statystycznego kierowcę.
 •  W porównaniu z rokiem 2012 i 2011 widoczna jest jednak poprawa – straty kierowców zmniejszyły się odpowiednio o ponad 52 i prawie 31 mln zł rocznie.
 •  Duże inwestycje drogowe przynoszą szybkie efekty dla kierowców. Najszybciej „odkorkowuje” się Gdańsk i Warszawa. Najbardziej zakorkowanym miastem jest Kraków.

Metodologia raportu "Koszty korków w 7 największych miastach Polski":

Badanie występowania korków oparto na rzeczywistych pomiarach prędkości przejazdu poszczególnymi odcinkami dróg w dni robocze, wyznaczanych na podstawie danych z ponad 100 tysięcy pojazdów, dostarczających podczas jazdy informacji o lokalizacji, prędkości i kierunku jazdy, w interwałach czasowych nie większych niż 60 sekund. Obliczenia bazują na danych badania Korkometr™ z października 2013 r. (analogicznie do wcześniejszych edycji raportu), dla wąskich gardeł wykorzystano dane aktualne, tj. marzec 2014 r

Spis treści raportu "Koszty korków w 7 największych miastach Polski" 

 • Wstęp 4
 • 1. Miasta w korkach 5
  • 1.1 Warszawa 7
  • 1.2 Łódź 11
  • 1.3 Wrocław 15
  • 1.4 Kraków 19
  • 1.5 Katowice 23
  • 1.6 Poznań 27
  • 1.7 Gdańsk 31
 • 2. Wąskie gardła 34
  • 2.1 Warszawa 35
  • 2.2 Łódź 36
  • 2.3 Wrocław 37
  • 2.4 Kraków 38
  • 2.5 Poznań 39
  • 2.6 Gdańsk 40
 • 3. Czas to pieniądz 41
 • 4. Ranking miast 46
 • Podsumowanie i rekomendacje 48
 • Opracowanie raportu 50
Koszty korków w 7 największych miastach Polski
Czy ta strona była pomocna?