Artykuł

Raport: Koszty korków w 7 naj­więk­szych miastach Polski 2016

Jak długo stoimy w korkach i ile nas to kosztuje?

V edycja „Raportu o korkach w 7 największych miastach Polski” przygotowana przez Deloitte oraz serwis mapowy Targeo.pl

Marzec, 2016 r.

Czas spędzony w korkach, z ekonomicznego punktu widzenia, nie jest wykorzystany produktywnie, gdyż można byłoby go poświęcić na pracę lub odpoczynek, zatem jest to koszt utraconych korzyści. Koszt ten został oszacowany w raporcie Deloitte oraz Targeo.pl. Zakładając, że kosztem alternatywnym wobec czasu straconego w korkach jest wykonywanie pracy zarobkowej, w publikacji zostały wykorzystane dane o średnich wynagrodzeniach brutto w sektorze przedsiębiorstw dla osób pracujących w największych polskich miastach.

Raport opiera się na danych czasowych (czas stania w korkach/ czas opóźnień) zebranych w październiku poprzedzającego roku, który to miesiąc jest najbardziej reprezentatywny pod względem warunków pogodowych i komunikacyjnych dla całego roku.

Raport zawiera:

  • analizę zakorkowania 7 największych miast Polski (rozdział 1), 
  • badanie wąskich gardeł poszerzone o analizę porównawczą z poprzednich okresów (rozdział 2), 
  • szacunek kosztów korków dla pracujących i polskiej gospodarki (rozdział 3) oraz 
  • korkowy ranking miast (rozdział 4). 
  • W podsumowaniu zawiera się lista rekomendacji, które mogą znacząco usprawnić komunikację w miastach.

Miasta poddane analizie: Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Gdańsk, Łódź, Katowice.

Wybrane wnioski płynące z raportu:

  • Wszyscy pracujący i podróżujący do/z pracy transportem indywidualnym w 7 miastach tracili w korkach w 2015 r. 14,6 mln PLN dziennie, 321 mln PLN miesięcznie i ponad 3,8 mld PLN rocznie. W porównaniu z rokiem 2014 jest to pogorszenie aż o 12 proc., czyli odpowiednio o 1,5 mln PLN dziennie, 34 mln PLN miesięcznie i ponad 400 mln PLN rocznie.
  • Na poziomie mikroekonomicznym, koszt korków dla statystycznego mieszkańca kierowcy z 7 miast wzrósł aż o 18 proc. i wynosił średnio 3 350 PLN rocznie w porównaniu z 2 848 PLN rocznie w 2014 r. W ujęciu nominalnym był to wzrost kosztu o 502 PLN rocznie na kierowcę.
  • Roczny koszt korków na kierowcę wzrósł średnio do 70 proc. miesięcznego wynagrodzenia w porównaniu z 64 proc. w 2014 r. i niewiele różni się od poziomu sprzed 5 lat, czyli z początku naszego rankingu.

Raport o korkach w 7 największych miastach Polski Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Gdańsk, Łódź, Katowice (Edycja V, 2016 r.)

Video:

Komentarz eksperta

"W porównaniu z rokiem 2014 jest to pogorszenie aż o 12 proc., czyli odpowiednio więcej o 1,5 mln zł dziennie, 34 mln zł miesięcznie i 400 mln zł rocznie. Przechodząc na poziom mikroekonomiczny, koszt korków dla statystycznego mieszkańca-kierowcy z siedmiu miast wzrósł aż o 18 proc. i wynosił średnio 3350 zł rocznie w porównaniu z 2848 zł w 2014 r. W ujęciu nominalnym był to wzrost kosztu o 502 zł rocznie"  Rafał Antczak, Członek Zarządu, Deloitte Consulting

Korki w polskich miastach - Infografika

Metodologia:

Badanie występowania korków oparto na rzeczywistych pomiarach prędkości przejazdu poszczególnymi odcinkami dróg w dni robocze, wyznaczanych na podstawie danych z ponad 100 tys. pojazdów, dostarczających podczas jazdy informacji o lokalizacji, prędkości i kierunku jazdy, w interwałach czasowych nie większych niż 60 sekund. Obliczenia bazują na danych badania Korkometr™ z października 2015 r. (analogicznie do wcześniejszych edycji raportu).

Czy ta strona była pomocna?