Nowości

Perły Samorządu 2017

Deloitte partnerem merytorycznym rankingu Perły Samorządu 2017

Ostatnia aktualizacja: 26 maja 2017 r.

Zwycięzcami rankingu Perły Samorządu 2017 zostali w kategorii włodarzy: Krzysztof Harmaciński (gmina wiejska Iława), Jacek Lipiński (Aleksandrów Łódzki), Beata Moskal-Słaniewska (Świdnica), Paweł Adamowicz (Gdańsk). Najlepszymi samorządami zostały z kolei: Strawczyn (gmina wiejska), Aleksandrów Łódzki (gmina miejsko wiejska), Świdnica (gmina miejska pon. 100 tys. mieszkańców), Poznań (gmina pow. 100 tys. mieszkańców). W skład Kapituły weszli eksperci w dziedzinie samorządu terytorialnego pochodzący z różnych środowisk. W tegorocznej Kapitule zasiedli – prof. Hanna Godlewska-Majkowska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Marta Byrska-Gadomska oraz Zofia Jóźwiak – redaktorki Dziennika Gazety Prawnej i pomysłodawczynie rankingu, Mariola Wytrykus z zespołu doradztwa dla sektora publicznego Deloitte, a także Kuba Wygnański – prezes organizacji „Stocznia”.

Co roku Dziennik Gazeta Prawna ogłasza laureatów rankingu Perły Samorządu. Od 2016 r. partnerem merytorycznym inicjatywy jest Deloitte. Eksperci zespołu ds. sektora publicznego Deloitte opracowali nową metodologię, według której kapituła konkursowa oceniała zgłoszenia samorządów i ich liderów. Dzięki temu jurorzy byli w stanie ocenić ogrom pracy, jaką samorządy i ich włodarze wykonują i wykonywali w 2016 roku na rzecz swoich mieszkańców. Kluczowe było wyróżnienie tych gmin i włodarzy, którzy w realny sposób wpłynęli na poprawę sytuacji mieszkańców, niezależnie od stanu wyjściowego. Przyłożono dużą wagę do ewaluacji działań i efektów. Celem organizatorów rankingu nie było wskazanie gmin, w których żyje się najlepiej w Polsce. Tylko tych, w których żyje się lepiej, niż się żyło. Jednocześnie, nie uwzględniono tych kwestii, na które gminy mają ograniczony wpływ lub które są poza zakresem ich działania.

 

Kapituła konkursu opracowała dwa rankingi: włodarzy i gmin w podziale na kategorie: gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska, gmina miejska do 100 tys. mieszkańców, gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców.

 

W tegorocznej edycji postanowiliśmy przyjrzeć się JAKOŚCI realizacji obowiązków gmin. Pytania zostały podzielone na cztery kategorie, którym nadano odpowiednie wagi punktowe. Ostateczny wynik gminy to wskaźnik syntetyczny, obejmujący wszystkie cztery dziedziny podlegające ocenie:

 

1. Jakość zarządzania

2. Jakość usług publicznych

3. Jakość przestrzeni

4.Jakość kapitału społecznego

 

W przypadku włodarzy ocenialiśmy to, jak dobrze odnajdują się w wypełnianiu wielu ról związanych z ich urzędem. Włodarzy ocenialiśmy w następujących kategoriach:

 

1. Włodarz jako reprezentant

2. Włodarz jako menedżer

3. Włodarz jako koordynator

4. Włodarz jako wizjoner

Czy ta strona była pomocna?

Powiązane tematy